DA VALJEVO PRODIŠE: Automatski monitoring kvaliteta vazduha u Valjevu

Zavod za javno zdravlje Valjeva meri aerozagađenje na 4 lokacije u gradu. Na mernim mestima Centar grada – Dom zdravlja, Peti puk – obdanište “Pčelica i Novo naselje – obdanište “Kolibri”, godinama unazad aparatima se uzorkuje vazduh i vrše se merenja vrednosti koncentracije polutanata sumpor-dioksida, azot-dioksida i čađi. Rezultati merenja koncentracije ta tri zagađujuća parametra dobijaju se ponedeljkom, sredom i  petkom. Od početka grejne sezone 2017. godine dvorište Zavoda postalo je novo merno mesto u gradu, jer je u njemu smešten aparat uz pomoć koga se meri nivo PM 10 čestica. Aparat za uzorkovanje PM 10 čestica, u vrednosti od 8.000 evra, kupili su Grad Valjevo i Zavod za javno zdravlje i u njegovu neophodnost se ne sumnja, jer bilo kakva priča o aerozagađenju ne može biti ozbiljna ukoliko ne posedujemo podatke o koncentraciji tih čestice prečnika manjeg od 1/7 debljine ljudske dlake. Dugoročno udisanje tih suspendovanih i respirabilnih PM 10 čestica jako je opasno po zdravlje, jer dopsevaju duboko u pluća i mogu da vežu teške metale. Zato spadaju među najopasnije polutante u vazduhu.

Stanica za automatski monitoring Agencije za zaštitu životne sredine u Valjevu (foto: valjevskaposla.info)

Malo je poznato da u našem gradu postoji automatski monitoring kvaliteta vazduha.  Njega sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA). Aparat Agencije smešten je u delu između Uzun Mirkove ulice i naselja Kolubara 2, u blizini duplih traka i elektronskim putem meri prisustvo zagađujućih materija u vazduhu na svakih sat vremena. Putem ovog linka:   http://amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22 , mogu se pratiti rezultati automatskog monitoringa kvaliteta vazduha sa ove lokacije u Valjevu na dnevnom nivou po satima, kao i videti kako izgledaju grafički i tabelarni prikazi za sedmodnevna i mesečna merenje. Stanica Agencije za zaštitu životne sredine, koja automatskim putem šalje svakog sata podatke sa ove lokacije, počela je sa radom 02. jula 2015. godine kao deo projekta Ministarstva za zaštitu životne sredine.

(Foto: valjevskaposla.info)

(Foto: valjevskaposla.info)

Prema podacima koji se mogu videti putem navedenog linka, na zvaničnom sajtu Agencije, nažalost nema podataka o koncentraciji PM 10 čestica i nažalost mogu se videti merenja samo koncentracija ugljen-monoksida (CO) i mono azotnih oksida (NO i NO2). Od početka oktobra meseca, najveća koncentracije ugljen-monoksida( 3.63 μg/m3 i ) na ovoj lokaciji, automatskim monitoringom aparata Agencije za živonu sredinu, zabeležena je u četvrtak, 02. novembra, u 18 časova, dok je najveća koncentracija natrijum-dioksida (78.09 μg/m3) izmerena 19. oktobra u 19 časova.

Valjevo

Valjevo


Projekat “Da Valjevo prodiše!”, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, bavi se temom erozagađenja, ukazivanjem na problematiku zagađenosti vazduha u Valjevu, koje je svake zime na listi Top 3 grada, čiji građani udišu najotrovniji vazduh u Srbiji. Zatim, naporima koje Grad Valjevo ulaže da se taj problem reši, odlukama i projektima gradskog rukovodstva i JP “Toplana”, vezanih za smanjenje emisije štetnih gasova, posledicama koje takav vazduh ima po zdravlje, kao i podizanju svesti o težini i važnosti problema svih naših sugrađana, koji su najbitnija karika u celom poduhvatu nazavanom „Da Valjevo prodiše!“.


 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.