Euro Lithium nije dobio dozvolu za nastavak istraživanja na području Valjevo Sever

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije odbilo je zahtev kompanije Euro Lithium Balkan (ELB) za produženje izvođenja geoloških istraživanja litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma i prateće asocijacije elemenata na području Valjevo Sever, jer nije ispunila uslove za produženje geoloških istraživanja utvrđene zakonom, koji podrazumevaju izvršenje najmanje 75% od projektom planiranog obima istražnih radova

Euro-Lithium-Info-centar-4

Prostorije Info centra kompanije Euro Lithiuma u Valjevu / Foto: Vajevska posla

Kako se navodi u rešenju Ministarstva rudarstva i energetike, utvrđeno je da zahtev za produženje istražnog roka za izvođenje geoloških istraživanja litijuma kompanije ELB nije podnet u skladu sa članom 39. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim je određeno da je kao uslov za produženje istražnog roka potrebno da nosilac istraživanja u odobrenom istražnom periodu izvrši (realizuje) najmanje 75% od projektom planiranog obima istražnih radova.

“Na osnovu čl. 39. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Geološki zavod Srbije je dostavio Izveštaj o ispunjenosti uslova br. 310-02-87/2022-05 od 02.06.2022. godine, primljen u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa 09.06.2022. godine, kojim je ustanovljeno da privredno društva Euro Lithium Balkan d.o.o iz Valjeva nije izvršilo najmanje 75% radova, odnosno nije ispunilo uslove za produženje istražnog roka za izvođenje geoloških istraživanja litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma i prateće asocijacije elemenata na lokalitetu Valjevo Sever. Shodno izloženom, na osnovu člana 39. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku, odlučeno je kao u tački 1. dispozitiva rešenja, kojom je privrednom društvu Euro Lithium Balkan d.o.o iz Valjeva odbijen zahtev za produženje odobrenja za nastavak izvođenja geoloških istraživanja litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma i prateće asocijacije elemenata na lokalitetu Valjevo Sever”, precizira se u rešenju Ministarstva rudarstva i energetike.

Ovo rešenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od prijema rešenja.

M.P.M.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine.