Europrom proširio projekat “Naša trgovina za našu decu”

Kroz projekat “Naša trgovina za našu decu”, koju Europrom uspešno realizuje već dve godine, praktičnu nastavu u ovoj valjevskoj kompaniji ove školske godine koja je na izmaku obavilo je ukupno 80 učenika Ekonomske (60) i Poljoprivredne škole (20) u Valjevu. Od toga, petnaestoro je nagrađeno, a troje njih je dobilo punude za posao u kompaniji Europrom. Ovaj “ponirski projekat” dualnog obrazovanja proširuje se od ove godine, pa će od 01. juna desetak studenta  VIPOS-a pohađati šestomesečni plaćeni program obuke u Europromu.

Najavljujući novine vezane za projekat “Naša trgovina za našu decu” Bojana Perić, menadžer za odnose sa javnošću kompanije Europrom, naglasila je na konferenciji za medije da je glavni cilj projekta pokazati srednjoškolcima i studentima da isključivo svojim zalaganjem, željom i radom mogu da dobiju ne samo praktičnu nastavu već i posao, kao i da se dalje usavršavaju.

“Mi smo prošle godine ponudili posao za 12 učenika po završetku završne godine Ekonomske škole i svih 12 ih je prihvatilo. Meni je veliko zadovoljstvo što mogu da kažem da su svi oni i nakon godinu dana deo Europromove porodice i na njihov račun stižu samo pohvale, kako kolega tako i potrošača. U ovoj školskoj godini projektu su se pored učenika Ekonomske priključili i đaci Poljoprivredne škole, smera – mesar. Sada na kraju školske godine nagradili smo 15 učenika. Osnovni kriterijum bio je da u toj deci vidimo želju da nauče i smatramo da je to jako bitna stvar. Od tih 15 učenika, za troje njih koji su završna godina, dvoje iz Ekonomske i jedno iz Poljoprivredne škole Europrom je ponudio posao odmah nakon završetka školskih aktivnosti u junu mesecu. Taj broj nije veći jer ove godine nismo imali završnih razreda u Ekonomskoj kada je u pitanu smer trgovac”, pojasnila je Bojana Perić. PR menadžer kompanije Europrom.

Bojana Perić, menadžer za odnose sa javnošću kompanije Europrom

Dragan Timotić, direktor Ekonomske škole u Valjevu istakao je da su Ekonomska škola i komanija Europrom praktično pioniri dulanog obrazovanja u Srbiji.

“Kad kažem pioniri mislim pre svega na to kako mi shvatamo dualno obrazovanje, a to je da se dualno obrazovanje mora završiti ponudom za posao i poslom u firmi gde je učenik 3 godine odlazio na praksu. Nakon 3 godine prolaska kroz sve procese rada u firmi, učenik je u potpunosti osposobljen da ostane u toj firmi, navikao se na nju, poznaje sve zaposlene i to će mu biti oslonac u radu. Naravno, bitno je reći i da je poslodavac tu u prednosti, jer nema dodatnih troškova za obuku pošto praktično dobija gotovorg radnika”, kazao je direktor Ekonomske škole Dragan Timotić i naglasio da oko 90% učenika trgovinske struke iz Ekonomske škole obavlja praksu u valjevskom Europromu. On je takođe istakao da je projekat “Naša trgovina za našu decu” izuzetno dobar primer kako naša deca mogu da se zadrže u svom rodnom mestu, da ne odlaze u velike gradove i u inostranstvo zbog posla.

Dragan Timotić, direktor Ekonomske škole u Valjevu

Milan Gajić, direktor Poljoprivredne škole pohvalio je saradnju između Poljoprivredne škole i kompanije Europrom, rekavši da je od samog početka bila na obostrano zadovoljstvo. Gajić je pojasnio da su učenici Poljoprivrdene škole priključeni projektu nakon zajedničkog sastanka predstavnika Europroma sa učenicima i njihovim roditeljima, na kojem su đaci i roditelji dobili sve potrebne informacijai i bili upućeni šta ih očekuje tokom školovanja i šta će kompanija Europrom ponuditi učenicima. Epilog svega je da je 20 učenika Poljoprivredne škole obavilo praksu u Europromu u ovoj školskoj godini i jedno od njih je dobilo ponudu da zasnuje radni odnos u Europromu.

“Važno je napomenuti da Europrom jako vodi računa o bezbednosti i zdravlju na radu, gde se učenici u tom segmentu osposobljavaju. Sam koncept dualnog obrazovanja, između ostalog, usmeren je ka tome da učenici vežbaju stiacanje umeća i veštine, da izgrađuju svoje stavove u radnom ambijentu koji je najpribližniji onom koji će kasniji biti u toku zaposlenja. Upravo to i jesu pogoni, radionice, trgovine, gde učenici mogu u najpribližnijim radnim uslovima da stiču ta znanja i veštine pod nadzorom radnika Europroma, koji su odlični mentori i predstavljaju model našim učenicima”, kazao je Milan Gajić, direktor Poljoprivredne škole.

Milan Gajić, direktor Poljoprivredne škole u Valjevu

Kako je najavljeno, od 1. juna desetak studenta VIPOS-a pohađaće program obuke u Europrom u trajanju od 6 meseci i to neće biti obična, već plaćena praksa. Kako je PR menadžer Europroma Bojana Perić dodatno objasnila, studenti VIPOS-a imaju priliku da prođu kroz sve sektore u kompanije Europrom, potpisuju sa ugovor o radu, dobijaju status zaposlenog, dobijaju platu, topli obrok i sva prava iz radnog odnosa. Kako je rečeno, nakon 6 meseci plaćene prakse najbolji među njima, koji pokažu da su uložili trud i koji pokažu da zaista žele da nastave da se bave tim poslom, dobiće priliku da ostanu u porodici Europroma.

Mlađen Vićentić, direktor VIPOS-a

Mlađen Vićentić, direktor VIPOS-a istakao je da je ovo projekat u kojem studenti imaju jedinstvenu mogućnost da obave praksu, da im ta praksa bude plaćena i da na posletku dobiju posao.

“Ovo je od neprocenjivog značaja i za studente i za školu i ja se nadam i za Europrom. Imati mogućnost da obavite praksu i pritom da vam prasa bude plaćena i da pritom nakon toga dobijete posao, ja ne znam da li ima neka kompanija u Valjevu i mnogo šire koja nudi tako nešto. Ovakva ponuda je odlična za studente, jer im se nudi mogućnost da prošire i prodube svoja teoretska i praktična znanja koja su stekla u školi, kao i da steknu nova praktična i primenjiva znanja i da pri svemu tome dobiju posao. U uslovima u kojima živimo to je, sa sigurnošću mogu reći, zaista privilegija. To je potvrda i preporuka svim budućim studentima i svoj deci kako treba da se ponašaju, da budu vredni i dobri studenti”, rekao je direktor VIPOS-a Mlađen Vićentić i napomenuo da su pored studenata završne 3. godine, koji su uključeni u ovaj program, za  plaćenu poraksu u saradnji sa Europomom zainteresovani i studenti 2. godine VIPOS-a, tako da je u nekom narednom periodu moguće i proširnje projekta.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.