Gradska uprava Valjevo: “Povećanje poreza na imovinu minimalno”

Zbog odluke o prosečnoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti na teritoriji našeg grada, koja je izazvala pažnju javnosti, Gradska uprava Valjevo oglasila se saopštenjem u kojem se građani obaveštavaju da je povećanje poreza na imovinu u 2022. godinu minimalno i da će se na godišnjem nivou kretati od 39 do 220 dinara, a za pravna lica od 500 do 1.300 dinara više za celu godinu.

Gradska-uprava-Valjeva

Zgrada Gradske uprave Valjevo / Foto: Valjevska posla

Navodi se da je iz Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda upućeno obrazloženje zašto je moralo doći do minimalne korekcije poreza.

“Razlog za donošenje odluke je sadržan u članu 6. Zakona o porezima na imovinu gde je svaka jedinica lokalne samouprave u obavezi da svake godine do 30. novembra donese Odluku o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućoj nepokretnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave i da istu objavi na svojoj internet strani. Prosečne cene se utvrđuju na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti uz naknadu u periodu od 1. oktobra godine koja prethodi tekućoj godini do 30. septembra tekuće godine. Tekućom godinom se smatra godina koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu. Ako ni u zoni ni u graničnoj zoni nije bilo najmanje tri prometa nepokretnosti porez kod fizičkih lica ostaje isti, a kod pravnih lica se primenjuje koeficijent u odgovarajućoj zoni na cenu iz najopremljenije zone kod obveznika koji ne vode poslovne knjige. Što se tiče predloga Odluke za 2022. godinu, u istoj će cene odgovarajućih nepokretnosti biti iste, ili u malo većem iznosu u odnosu na 2021. godinu, iz razloga što je u prometu došlo do povećanja tržišnih cena nepokretnosti i što su u prometu uglavnom nove nepokretnosti”, pojašnjava se u informaciji za javnost Gradske uprave Valjevo.

Dalje se navodi u kojim slučajevima porez ostaje isti, kao i u kojim segmentima i za koliko dinara je došlo do određenih povećanja poreza na imovinu po metru kvadratnom:

“Kod građevinskog zemljišta u prvoj, četvrtoj i petoj zoni porez ostaje isti, a u drugoj je došlo do povećanja tržišne cene za 26 dinara po kvadratnom metru, jer smo u prometu imali samo Divčibare gde je došlo do povećanja tržišne cene u odnosu na prethodnu godinu. U trećoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene za 10 dinara po kvadratnom metru.

Kod poljoprivrednog zemljišta porez ostaje isti kao i 2021. godine.

Kod šumskog zemljišta u prvoj, trećoj, četvrtoj i petoj zoni porez ostaje isti, samo u drugoj zoni je došlo do povećanja za 39 dinara po kvadratnom metru, jer je u prometu bilo samo Divčibare gde je došlo do povećanja tržišne cene u odnosu na prethodnu godinu.

Kod drugog zemljišta porez ostaje isti kao i 2021. godine.

Kod stanova u četvrtoj i petoj zoni porez ostaje isti. U prvoj, drugoj i trećoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene nepokretnosti, jer su u prometu uglavnom bile nove nepokretnosti a i svakako je došlo do povećanja tržišnih cena u prometu nepokretnosti. Maksimalno povećanje se kreće do 2,24% ili u nominalnom iznosu od 220 dinara na godišnjem nivou u zavisnosti od stope amortizacije.

Kod kuća u prve dve zone nismo imali najmanje tri prometa nepokretnosti, pa porez ostaje isti. Što se tiče treće, četvrte i pete zone porez će biti u procentualnom iznosu viši od 1% do 1,93% u zavisnosti od stope amortizacije ili maksimalno u nominalnom iznosu za oko 120 dinara na godišnjem nivou.

Što se tiče poslovnog prostora u trećoj, četvrtoj i petoj zoni kod fizičkih lica porez ostaje isti, a u prve dve zone je došlo do povećanja jer su u prometi bile nove nepokretnosti i pošto Divčibare pripada drugoj zoni za oporezivanje gde je bio najveći promet. U procentualnom iznosu povećanje se kreće maksimalno do 3,46% ili do 500 dinara maksimalno na godišnjem nivou.

Kod pravnih lica maksimalno povećanje u tećoj zoni je negde u nominalom iznosu do 1.300 dinara, jer pravna lica nemaju umanjenje po osnovu amortizacije i primenjuju koeficijent na tržišnu cenu iz najopremljenije zone za 2021. godinu.

Kod garaža u drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj zoni porez ostaje isti, a u prvoj je došlo do povećanja tržišne cene nepokretnosti za 1,25%, jer su u prometu bile samo nove nepokretnosti”, navodi se u saopštenju Gradske uprave iz obrazloženja Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.