“Gradska vlast ne poštuje budžetski kalendar, kao ni zakon i propise koje je sama donela”

Lokalni front Va izneo je niz primedbi na Nacrt budžeta grada Valjeva, koji kao dokument treba da obezbedi gradu i svim građanima stabilne uslove za život i rad u narednoj godini. Kako je rečeno na konferenciji za medije, zbog načina na koji će narednih dana biti vođena javna rasprava o budućem gradskom budžetu, Lokalni front će prikupljati sve primedbe i predloge građana putem zvaničnog sajta ovog Udruženja, e-mail adrese i Facebook stranice. U obraćanju novinarima, skrenuta je pažanja da nova gradska vlast “nastavlja po starom modelu u kojem se ne poštuje budžetski kalendar, kao ni zakon i propise koje se sama donela”.

Foto: Lokalni front

Prema rečima frontovaca, na sajtu su već objavljeni mnogi predlozi i primedbe koje se odnose na izradu budžeta i stvaranje osnove za početak ozbiljnih poduhvata protiv aerozagađena.

“Uvek smo do sada insistirali da se u budžetu hitno iznađu sredstva za rešavanje najvećeg problema Valjevaca, a to je zagađen vazduh koji udišemo godinama. Ova godina jasno je pokazala da je sve što smo tobože “uštedeli”, ne ulažući ništa u kvalitet vazduha, sada došlo na naplatu i to kroz nekoliko puta povećana izdvajanja za zdravlje naših sugrađana”, kazao je Željko Trifunović.

On je rekao da će u susret javnoj raspravi o budžetu za narednu godinu, LF prikupljati sve primedbe i predloge građana putem zvaničnog sajta na internet adresi www.lokalnifrontvaljevo.rs, e-mail adrese [email protected] i njihove Facebook stranice.

“Na našaoj internet stranici ćemo objavljivati sve predloge i pitanja sugrađana i pružiti pomoć u oblikovanju tih predloga. Cilj nam je da ih na kraju javne rasprave u pisanoj formi prosledimo Gradskoj upravi. Pretpostavljamo da će se veliki broj pitanja i predloga odnositi i na komunalne delatnosti, što će, nadamo se, doprineti kvalitetu budućih planova komunalne izgradnje”, pojasnio je Trifunović.

Jasminka Nedeljković / Foto: Lokalni front

Jasminka Nedeljković, član gradske Komisije za budžet i finansije, u svom obraćanju novinarima rekla je da je Lokalni front već imao nekoliko  primedbi mnogo pre početka javne rasprave o budžetu. Kako je rekla, prva se odnosi se na već standarno nepoštovanje budžetskog kalendara, a druga se tiče se formata Nacrta budžeta i Odluke o budžetu, koja se objavljuje na stranici Grada i kasnije u “Službenom glasniku”, jer je nepregledan i nedovoljno informativan. On je istakla da taj dokument treba na lak i razumljiv način da objasnigrađanima kako će se njihov novac trošiti u narednoj godini

“Običan građanin će se teško snaći u glomaznim tabelama i nerazumljivim terminima i zato, po ko zna koji put, pitamo zašto Valjevo još uvek nema Građanski budžet? Nacrt gradskog budžeta za 2015. godinu na primer, odbornici i svi zainteresovani dobili su na CD-u, na kojem je prilično podrobno predstavljen tada još novi pojam programskog budžeta. Čini nam se da su svi budžeti od tada stvarani sa namerom da se od javnosti nešto sakrije, umesto da se svaka stavka precizno i jasno prikaže kuda i zašto ide novac građana. Rok da se građanski budžet donese, kako je propisao Lokalni antikorupcijski plan, ističe 31. decembra. Sumnjamo da će biti ispoštovan, jer nisu ispoštovani rokovi za mnoge druge radnje predviđene LAP-om, neke od njih čak mnogo važnije. Ovde izdvajamo obavezu utvrđivanja da li postoji sukob interesa u slučaju kada Grad od nekoga prima donacije, kao i podnošenje izveštaja o utrošku donacija. Posebno nam smeta što materija koju LAP izričito nalaže nije ušla u sadržaj novog Pravilnika o javnim nabavkama objavljenog na internet prezentaciji Grada”, naglasila je Jasminka Nedeljković.

Ivan Manić / Foto: Lokalni front

Aktivista Lokalnog fronta Ivan Manić, govorio je o prigovoru koji se odnosi na izbor indikatora, odnosno pokazatelja koji na jasan i vidljiv način pokazuju stepen i kvalitet izvršavanja programa ugrađenih u budžet i koji na kraju svake godine treba da prikažu da li smo u zamenu za uloženi novac dobili ono što smo očekivali i što zadovoljava neku od potreba građana Valjeva.

“Indikatori u pojedinim stavkama 17 budžetskih programa to uglavnom ne otkrivaju, dok neki od njih deluju i potpuno besmisleno. U nekoliko prilika od službenika Gradske uprave čuli smo da se indikatori ne mogu menjati, zato što ih je propisala, zamislite, Stalna konferencija gradova i opština Srbije! To, naravno, nije tačno. Stalna konferencija ne donosi propise, već samo preporuke. Po svemu sudeći, mnogo je lakše prepisati indikatore za neki program, nego uvesti pokazatelje koji bi mogli otkriti da u programu u stvari ništa nije bilo urađeno”, istakao je Manić.

Manić je podsetio na izveštaj državnog revizora o reviziji završnog računa budžeta za 2018. godinu koji, kako je rekao, jasno govori da je prethodna gradska vlast prilikom obračuna zarada primenjivala veći koeficijent od koeficijenta određenog Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama za izabrana lica. On je naveo da je Loklani front tražio i da dalje traži od aktuelnog gradskog rukovodstva da konačno pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti za ovaj “tipski primer zloupotrebe sredstava građana i da, što je najvažnije, zloupotrebljena sredstva budu vraćena u budžet koji će u narednoj godini sasvim sigurno imati mnogo problema na prihodnoj strani”.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.