Gradsko veće prihvatilo predlog Drugog rebalansa budžeta

Na jučerašnjoj sednici Gradskog veća razmatran je izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar-septembar 2017. godine. U izveštajnom periodu su planirani prihodi i primanja u iznosu od 3.022.562.746,80 dinara i 244.445.235,85 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, što iznosi 3.267.007.982,65 ukupnih javnih sredstava.

U periodu od 1. januara do 30. septembra prihodi, primanja i preneta sredstva su realizovani u iznosu od 2.065.584.254,63 dinara, odnosno 68,34% u odnosu na plan, dok su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 152.137.863,67 dinara.

Planirani ukupni rashodi i izdaci su realizovani u iznosu od 1.796.768.288, 37 dinara, odnosno 59,48% u odnosu na plan, dok su sredstva iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 143.411.948,70 dinara.

Stanje sredstava na računu za izvršenje budžeta na dan 30. septembra iznosilo je 268.927.696,35 dinara, dok je stanje na računima indirektnih korisnika.

Članovi Gradskog veća su prihvatili predlog Drugog rebalansa budžeta za 2017. godinu, kojim su planirani prihodi i primanja u iznosu od 3.059.000,00 dinara sredstava budžeta grada i 205.548.929,32 dinara iz ostalih izvora budžetskih korisnika, što ukupno iznosi 3.264.548.929,29 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika smanjena sa 26.659.898,31 dinara. Budžet je uvećan po ovom osnovu za ukupno 25.992.746,80 dinara.

Javni rashodi od 3.059.000.000, kao i 205.548.929,29 dinara rashoda, što iznosi 3.264.548.929,29 dinara.

Data je saglasnost na Izmene i dopune Programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“, kao i saglasnost na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva ovog preduzeća. Ukupna sredstva za kapitalne investicije ovog preduzeća su smanjena sa 12.900.000 na 10.400.000 dinara. U budžetu grada za 2017. godinu opredeljene su subvencije za dalju izgradnju Kolubarskog regionalnog sistema za vodosnabdevanje.

Skupštini grada će biti upućen predlog odluke da se stavi van snage Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Vidrak“ Valjevo. Gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović je obrazložio ovaj predlog namerom da se objedine delatnosti JKP „Vidrak“ i JKP „Polet“.

„Koalicija SNS-SPS se saglasila da iduće godine spojimo ova dva preduzeća i da napravimo jedno ozbiljno preduzeće. Iz tog razloga smo poništili ovaj konkurs i oba direktora i oba preduzeća će biti stavljena u v.d. status. Određena je Radna grupa za izradu nacrta akata o statusnim promenama, čiji je zadatak da pripremi nacrt akata o statusnim promenama ovih preduzeća. U realizaciju te odluke ćemo krenuti od januara 2018. godine“, rekao je gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović.

Prihvaćen je Nacrt Procedura za upravljanje ljudskim resursima. Grad Valjevo je jedna od 20 lokalnih samouprava u Srbiji, kojima podršku za upravljanje ljudskim resursima pruža Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji implementira Savet Evropem sa saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i SKGO, a finansira Evropska unija i Savet Evrope.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.