“Komercijalni ugovori “Krušika” smatraju se poslovnom, a ne službenom i vojnom tajnom”

HK “Krušik” a.d. Valjevo oglasilo se danas saopštenjem povodom iznošenja “netačnih informacija u javnost, koje su izvučene iz konteksta i koje se na pogrešan način interpretiraju od strane nekompetentnih lica”. U saopštenju se kaže da se komercijalni ugovori u HK “Krušik” a.d. Valjevo smatraju poslovnom, a ne službenom i vojnom tajnom, kao i da je ovoj valjevskoj fabrici nanata ozbiljna šteta sa aspekta bezbednosti fabrike i zaposlenih, ali i sa aspekta dostupnosti bitnih podataka nelojalnoj konkurenciji, čime se pokušava osabiti pozicija Krušika na svetskom tržištu.

Valjevo

HK “Krušik” a.d. Valjevo / Foto: Valjevska posla

“U skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom i internim pravilnikom o zaštiti tajnosti podataka u HK “Krušik” a.d. Valjevo komercijalni ugovori smatraju se poslovnom tajnom. S obzirom da se u medijima spominju termini službena tajna, vojna tajna i slično, želimo da naglasimo da se radi o poslovnoj tajni kako javnost ne bi bila dovođena u zabludu. Objavljivanjem dokumentacije na domaćim i stranim internet portalima (ugovori sa različitim kupcima sa podacima o tehničkim karakteristikama, cenama i modelima proizvoda, slike sa utovara robe, slike magacina u krugu fabrike, slike unutrašnjosti fabrike, interni izveštaji proizvodnje i dr.) naneta je ozbiljna šteta Holding korporaciji “Krušik” a.d. Valjevo, kako sa aspekta bezbednosti fabrike i zaposlenih u njoj, tako i sa aspekta činjenja dostupnim svih bitnih podataka (cene, tehničke katakteristike i sl.) nelojalnoj konkurenciji, čime se pokušava oslabiti pozicija Krušika na svetskom tržištu”, navodi se u saopštenju koje je HK “Krušik” danas uputilo medijima.

Valjevo

HK “Krušik” a.d. Valjevo / Foto: Valjevska posla

U saopštenju se još navodi da Holding korporacija “Krušik” a.d. Valjevo zapošljava 3160 radnika, da ostvaruje godišnju proizvodnju u vrednosti preko 100 miliona dolara, čiju prodaju preko 95% čini izvoz, da predstavlja lidera u namenskoj industriji Srbije i jednog od glavnih pokretača privredne aktivnosti u zapadnoj Srbiji i čija se poslovna politika vodi isključivo u interesu “Krušika” bez favorizovanja ili stavljanja u povoljniji položaj bilo kog poslovnog partnera (kupca, dobavljača ili neke druge strane).

Kaže se i to da se od 01. januara 2014. godine do danas zarade zaposlenima isplaćuju redovno sa svim pripadajućim porezima i doprinosima,

 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.