Lokalni odgovor: Zakon i transparentnost iznad svega!

Povodom obaveštenja o obustavljanju postupka prijave za sufinansiranje mera energetske sanacije kuća koje je objavljeno na zvaničnoj prezentaciji Grada Valjeva, saoštenjem za javnost oglasio se Lokalni odgovor u kojem poziva gradonačelnika Valjeva Lazara Gojkovića i članove Gradskog veća da osiguraju zakonito postupanje lokalne samouprave i da se omogući svim zainteresovanim građanima Valjeva da učestvuju u ovom programu.

U saopštenju se navodi da je Javni poziv za prijavu građana za podršku u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata, objavljen 5. oktobra 2023. godine i da se nakon samo pet dana javnosti obratio predsedavajući Komisije za dodelu subvencija sa saopštenjem da se neće prihvatati prijave građana, jer su planirana sredstva već potrošena.

“Podsećamo da se ovaj program sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i uz podršku Svetske banke, te da su pravila dodele subvencija građanima uređena Pravilnikom koji je usvojilo Gradsko veće. Pravilnik i Odluka o javnom pozivu predviđaju složen postupak za dodelu subvencija koji podrazumeva utvrđivanje činjenica da li svaki građanin kojij je podneo prijavu ispunjava uslove, kao i donošenje rešenja kojim se odobrava sufinansiranje. Takođe, Pravilnik predviđa i uslove koje moraju biti ispunjeni da bi subvencije iz ovog programa bile odobrene, između ostalog da je podnosilac prijave vlasnik legalnog objekta, te da u njemu stanuje, kao i da podnese predmer i predračun radova”, piše u saopštenju.

Kako se dalje navodi, za svaku pohvalu je što se Javnom pozivu odazvalo preko 240 građana, ali obustavljanjem poziva i prijema prijava nakon pet dana od objave konkursa uskraćena je mogućnost najvećem broj potencijalnih korisnika da učestvuju u ovom programu.

“Dodatno, postupanje predsednika Komisije izaziva sumnju u transparentnost celog procesa, budući da se javno tvrdi da su sva opredeljena sredstva već potrošena, a da pre toga nije sproveden postupak utvrđivanja činjeničnog stanja u podnetim prijavama i donošenje rešenja”, ukazuje se.

Lokalni odgovor pozvao je nadležne organe i službenike Grada Valjeva da se isključivo pridržavaju zakona u svom delovanju, te da produže rok za prijavu građana za program sufinansiranja mera energetske efikasnosti, i na taj način omoguće svima koji su zainteresovani da učestvuju u programu.

 

Facebook komentari

About Valjevo Vesti

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.