Novoformirani Stručni tim za smanjenje aerozagađenja doneo prve odluke

Nedavno je formiran Stručni tim za smanjenje aerozagađenja na teritoriji grada Valjeva. Tim je sastavljen od 15 članova podeljenih na tehnički, prvni i zdravstveni sektor. Predsednik Stručnog tima je zamenik gradonačelnika dr Zoran Živković, koji za Valjevska posla kaže da je do sada održano nekoliko sastanaka ovog radnog tela i da su donete i prve odluke.

Dr Zoran Živković, zamenik gradonačelnika Valjeva i predsednik Stručnog tima za aerozagašenje / Foto: Valjevska posla

Novofromirani Stručni tim za smanjenje aerozagađenja, kojim predsedava zamenik gradonačelnika dr Zoran Živković, usvojio je prvo metodologiju izrađavanja kvaliteta vazduha i predlog mera za aktivnost stanovništva kada je odgovorajaću stepen aerozagađenja u pitanju. Kvalitet vazduha izražavaće se prema SAQI indexu aerozagađenja (od 1 do 5), prema kojem podatke saopštava i Agencija za zaštitu životne sredine. Prema Živkovićevim rečima, zauzet je stav kako će se informacije o aerozagađenju pojavljivati u javnosti, na osnovu čega će biti sugerisane i mere ponašanja.

“Predložene su odgovarajuće mere za određene nivoe aerozagađenja, uz sugestiju da mora postojati kontinuitet prekoračenja dozvoljene koncentracijene PM 10 čestica u trajanju dužem od 1 čas, uz najmanje 2 ili 3 intervala tokom dana. Tek kada je prekoračenje koncentracija PM 10 čestica zabeleženo u dužem intervalu od jednog sata, i to se ponovi još 2 ili 3 puta u toku 24 časa, onda možemo naš grad Valjevo da proglasimo najzagađenijim gradom u Srbiji”, pojašnjava za Valjevska posla zamenik gradonačelnika dr Zoran Živković.

* Kategorizacija kvaliteta vaduha po SAQi indexu

Živković navodi da Stručni tim konstantno prati aktivnosti vezane za aerozagađenje i da su locirani najveći zagađivači vazduha u Valjevu, među kojima predanjači valjevska kompanija “Krušik”.

“Pokušaćemo sa predstavicima preduzeća i institucija koji su veliki aerozagađivači da se dogovorimo i uradimo sve što je u našoj i njihovoj moći da pređu na korišćenje drugih energenata. Jedna od jeftinijih varijanti, ali ne i rešenje, je da u ovom momentu oni postave zaštitne filtere na svoje dimnjake. Trenutno se pregovara sa “Krušikom” da se vidi šta je za njih u ovom momentu najrentabilnije, a što će dati brz rezultat. Oni imaju kotlarnice na više mesta, pa ćemo videti gde je moguće da se pređe na komprimovani gas, a gde ići na postavljanjem filtera”, kaže Živković.

Dr Zoran Živković, zamenik gradonačelnika Valjeva i predsednik Stručnog tima za aerozagašenje / Foto: Valjevska posla

Na poslednjem sastanku Stručnog tima za aerozagađenje razmatrani su i prvi izveštaji Agencije za zaštitu životne sredine o koncentraciji alergenog polena u vazduhu na teritoriji Valjeva, koja se od 6. marta ove godine meri specjalnim automatskim uređajem zvanim “klopka za polen”. Prvi rezultati merenja ukazuju da postoji jasan trend porasta koncentracije polena breze, jasena, topole, hrasta i vrbe na teritoriji našeg grada. Najveća koncentracije alergenog polena na teritoriji Valjeva zabeležena je 16. marta i odnosi se na polen javora. Na zvaničnom sajtu Agencije za zaštitu životne sredine građani Valjeva mogu pratiti podatke o alergenom polenu i rezultate za prethodnu sedmicu sa prognozom kretanja koncentracija alergene u tekućoj nedelji.

* Podaci Agencije za zaštitu životne sredine o alergenom polenu na teritoriji Valjeva

Jedan od tema o kojoj se na sastanku Stručnog tima govorilo je i integralni koncept kontrole alergene ambrozije i vektora zaraznih bolesti uz upotrebu informacionog softvera koga u ovom trenutku koristi Bjeljina, grad koji je po veličini i broju stanovnika ekvivalentan Valjevu.

“Videćemo šta se iz tog njihovog informacionog sistema može iskoristiti da bismo aplicirali za sredstva IPA fondova Evropske unije za dobijanje novca za eradikaciju ambrozije i glodara. Iz Bjeljine su nam sugerisali da je cena eradikacije ambrozije i glodara po glavi stanovnika između 1,6 i 2 evra, što otprilike znači da bismo u ovom trenutku morali da izdvojimo oko 250.00 evra iz gradskog budžeta samo za te potrebe. Nažalost, iznos sredstava koji smo mi opredelili za eradikaciju ambrozije i glodara je mnogo manji i iznosi oko 20.000 evra”, precizira Živković.

Vizuelni prikaz za medijski projekat “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” portala Valjevska posla

Stručni tim za smanjenje aerozagađenja sastajaće se jedanput mesečno, izuzev u slučaju ekstremnih promena aerozagašenja ili skoka alergenih materija u vazduhu. Tim je podeljen u 3 sektora. Tehnički sektor čine načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine Milenko Jovanović, član Gradskog veća Žarko Kovač, odbornik i predsednik Komisije za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Zoran Matić, direktor JKP “Toplana Valjevo” Zoran Stepanović i načelnik Odeljenja za vanredne situacije Policijske uprave Valjevo Milan Mihajlović. Članovi pravnog sektora su zaposleni u Gradskoj upravi Vlastimir Čarnojević, Vesna Srećković, Zoran Vasić, Svetislav Petrović i Petar Pavić, a zdravstveni sektor čine zamenik direktora Opšte bolnice Valjevo dr Zoran Milosavljević, direktorka Doma zdravlja Valjevo dr Branka Antić, dipl. fizikohemičar Biljana Mladenović iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo, načelnica Sanitarne inspekcije za Kolubarski okrug dr Branka Miholjčić i zamenik gradonačlnika dr Zoran Živković, koji predsedava ovim novooformljenim radnim telom.

 


Valjevo ima rešenje za aerozagađenje

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.