Saopštenje za javnost GrO SSP VALjEVO

Gradski odbor SSP Valjevo izdao je saopštenje povodom saznanja da je Zajedničko pravobranilaštvo Grada Valjeva i Opština Lajkovac, Ljig i Osečina podnelo tužbu Višem sudu u Valjevu protiv Grada Valjeva i Republike Srbije radi utvrđenja ništavosti Ugovora o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini bez naknade a koje će ista pokloniti firmi BIZERBA PRODUCTION & TECH CENTER d.o.o. Beograd. Saopštenje prenosimo u celosti:

“Poštovani sugrađani,

Dužnost nam je da vas obavestimo da je višemesečna borba za istinu GrO Stranke slobode i pravde Valjevo u vezi nezakonitog otuđenja imovine našeg grada konačno dala rezultat! Naime, danas smo od naših izvora iz Gradske uprave saznali da je, dana 22. 07. 2021. godine, Zajedničko pravobranilaštvo Grada Valjeva i Opština Lajkovac, Ljig i Osečina podnelo tužbu Višem sudu u Valjevu protiv Republike Srbije i Grada Valjeva, radi utvrđenja ništavosti Ugovora o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini bez naknade na kat. parc. br. 14155 KO Valjevo, ukupne površine 11. 80. 00 ha, upisane u list nepokretnosti br. 17208 KO Valjevo, overenog od strane javnog beležnika, pod br. OPU 330 – 2021 od 19. 05. 2021. godine, koji je u ime Grada Valjeva potpisao gradonačelnik Lazar Gojković.

Da podsetimo, radi se o zemšljištu u javnoj svojini u industrijskoj zoni Valjeva, koje je Grad Valjevo bez naknade otuđio u korist Republike Srbije, a koje će ista pokloniti firmi BIZERBA PRODUCTION & TECH CENTER d.o.o. Beograd – Stari Grad, osnovanoj 05. 02. 2021. godine sa sedištem u jednom prestoničkom stanu. Radi se o imovini grada u vrednosti od oko 1.500.000 evra, kojom će vlast, bar su tako najavili, o našem trošku ”častiti” još jednog stranog investitora, čije ćemo ime verovatno saznati putem TikTok aplikacije, koju je nedavno instalirao njihov vođa!

Dakle, ceo slučaj je konačno došao do suda… Podsećamo da se, shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, ugovor smatra ništavim ukoliko je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima kao i da je, shodno odredbama Zakona o javnom pravobranilaštvu, pravobranilaštvo organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, autonomne pokrajine odnosno lokalne samouprave.

Zaključak je vrlo jasan – gradonačelnik je, u konkretnom slučaju, postupao protivno interesima Grada Valjeva, potpisujući ugovor kojim je otuđena imovina istog u vrednosti od 1.500.000 evra. Kako drugačije objasniti pravnu situaciju u kojoj je gradski javni pravobranilac, kao organ koji je dužan da štiti imovinska prava i interese grada, podneo tužbu radi utvrđenja ništavosti navedenog ugovora koji je potpisao upravo gradonačelnik?

Poštovani sugrađani, GrO Stranke slobode i pravde Valjevo je pokrenuo ovu temu na našim konferencijama za medije, na kojima smo jasno ukazali na sve nazakonitosti u postupanju gradskih vlasti, i ona je sada dobila sudski epilog. Istovremeno, ovo je i poruka gradskim vlastima da neće uspeti da nas zaustave na putu do Istine jer nam je cilj da razotkrijemo pravo lice zla koje nam je uništilo grad i nećemo stati dok ga ne privedemo Pravdi! Sa druge strane, krajnje je vreme da se svi zapitamo zašto dopuštamo da nam sudbinu određuju potpuno nestručni i nesposobni ljudi, dovedeni sa margine društva, obični beskičmenjaci koji se vide isključivo svojim ličnim interesima i besomučno troše i otimaju imovinu svih nas?

Gradonačelnik Valjeva, o čijim menadžerskim sposobnostima najbolje govori njegova oskudna radna biografija pomoćnog košarkaškog trenera objavljena na zvaničnom sajtu Grada Valjeva, očigledno nije svestan da je prošlo vreme u kome se krio iza maske ”dobrog dečka iz komšiluka” i nemuštih poštapalica tipa ”nisam znao ili nisam obavešten”. Sam je birao da uđe svet zlih i pokvarenih ljudi podobnih vladajućoj interesnoj grupaciji. Sam je pristao da bude puki izvršilac njihove volje. Ipak, nešto je zaboravio gradonačlenik Valjeva – da svako odgovora i za činjenja i nečinjenja protivna zakonu svojim imenom i prezimenom, što čeka i njegove patrone koji su ga uveravali u suprotno!”

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.