“Sezonske teme” Lokalnog fronta Va

Aktivisti Udruženja “Lokalni front Va” govorili su na konferenciji za medije o “sezonskoj temi” – aerozagađenju, kao i zahtevima na kojima će frontovci insistirati na sednicama skupštinske Komisije za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, u kojoj Lokalni front ima svog predstavnika – arhitektu Dragana Vasiljevića.

Sa konferencije za medije Lokalnog fronta Va

Kao član Komisije za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, arhitekta Dragan Vasiljević je u obraćanju novinarima rekao da se pomenuta Komisija, koja je imenovana na skupštinskoj sednici 30. septembra,  nijednom još nije sastala i naveo da će zahtevati da se na dnevni red sednice komisije, čim bude zakazana, postavi pitanje ko je odgovoran što nikada nije realizovan zaključak koji je, na predlog odbornika Ljubimira Radovića unet u dnevni red skupštinske sednice održane 4. oktobra 2019, a kojim se obavezuje Stručni tim za smanjenje aerozagađenja da, u saradnji sa Gradskom upravom, pripremi odluku o načinu upozoravanja građana Valjeva na opasnosti od povišene koncentracije zagađujućih materija. Vasiljević naglašava da je ovo utoliko važnije zbog opasnosti od korona virusa, koji posebno ugrožava osetljive grupe stanovništva.

“Kao član komisije, čija je obaveza da razmatra i predloge, koji se tiču zaštite životne sredine, predložićemo da se podrži predlog koji će komisiji za budžet i finansije biti podnet od predstavnika Lokalnog fronta u ovom drugom stalnom radnom telu. Bez ulaženja u detalje, predlog se sastoji u imenovanju predstavnika Gradske uprave u Skupštinu akcionara HK “Krušik”, čiji bi zadatak, između ostalog, bilo praćenje postupka modernizacije stare energane “Krušika” za koju je utvrđeno da predstavlja pojedinačno najvećeg zagađivača vazduha u gradu. Podsećamo da, grad, odnosno građani Valjeva, poseduju na dan 31. decembra 2019. akcije u vrednosti od 825 miliona 510 hiljada dinara, što je 23,05% akcijskog kapitala, odnosno 20,27% osnovnog kapitala, što je petina. Taj deo od 20,27% osnovnog kapitala u vlasništvu građana Valjeva inače nikada nije knjižen u gradskim knjigama. Na isto smo podsetili pre godinu dana i to više puta ponavljali, pa dobili obećanje da će biti učinjeno. Da li je, to još ne znamo?”, kazao je Vasiljević.

Arhitekta Dragan Vasiljević prilikom obraćanja novinarima

On je kazao da će Komisiji biti predloženo da još jednom inicira i uključi se u analizu izvršenja Plana kvaliteta vazduha za period 2016-2021.

“Cilj analize jeste početni korak u pripremi izrade narednog Plana kvaliteta vazduha koji se iduće godine donosi za period od početka 2022. Ocena izvršenja starog plana i saznanja o zagađenju do kojih smo došli u međuvremenu, biće podloga za kreiranje realnijeg i održivijeg Plana kvaliteta vazduha. Još jedan detalj je bitan, a on se donekle poklapa sa prvim zahtevom: Indikativna merenja sadržaja kancerogenog benzo(a)pirena u česticama PM10 izvršena su samo 2017. godine. Ciljna vrednost ovog polutanta za 2017. je 1 ng/m³, a u Valjevu je bila 4 puta viša od dopuštene, tokom cele godine, da bi u jednom danu dostigla 34,4 ng/m³. Zašto posle 2017. nisu vršena ta merenja? Tako smo ostali bez pouzdanih podataka o ovom zagađivaču, a njegova koncentracija svakako nije tek tako smanjena”, kazao je arhitekta Dragan Vasiljević.

Obraćanje Ljubomira Radovića

Odbornik Lokalnog fronta Va u gradskom parlamentu Ljubomir Radović napomenuo je da nas iskustvo uči da za takve zahteve u skupštinskim telima, kao i na predugim i preobimnim skupštinskim sednicama, neće biti ni strpljenja ni razumevanja i naglasio da se zbog toga obraćaju javnosti i svim grupama i udruženjima u gradu koje se direktno ili indirektno bave pitanjem zagađenog vazduha sa molbom da podrže njhove iznete predloge.

“Grad i gradski budžet nisu jedina mesta u kojima treba tražiti sredstva za početak rešavanja decenijskog problema. Mnogo veću odgovornost snose organi Republike i stoga Lokalni front Va neće oklevati da ih, sada i ubuduće, podseća na njihove zakonske obaveze. Dakle, ako je srpska ekonomija toliko uspešna, kako nam ponavljaju dvanaestak puta dnevno, kako to da od 2013. godine do danas nije uloženo gotovo ništa u podizanje kvaliteta vazduha u Srbiji? Kako je moguće da za grad veličine i značaja Valjeva partijski i državni funkcioneri ne nalaze ni vremena, ni razumevanja, ni sredstava da pomognu”, upitao je Radović.

Sa konferencije za medije Lokalnog fronta Va

On je podsetio da su izmene Zakona o zaštiti vazduha usvojene 2013. godine i da jedna od ključnih odredbi ovog zakona propisuje da Republika Srbija mora dobiti Strategiju zaštite vazduha do 1. januara 2015. godine. On je kazao da niko ko je bio na čelu Vlade Republike Srbije, od 2013. godine do danas, nije učinio ništa da država, za početak, usvoji strateški dokument o zaštiti vazduha, ne samo zato što je to jedan od važnijih uslova za pristupanje Evropskoj uniji, već zbog toga što prema istraživanjima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine od posledica zagađenog vazduha u Srbiji pre vremena umre nekoliko hiljada ljudi.

“Da li je u zagađenom Valjevu situacija bolja od proseka Srbije? Svakako da nije… Strategija zaštite vazduha u državi ključni je dokument iz kojeg proizilaze strategije za smanjenje zagađenja u gradovima i opštinama. Strategija zaštite vazduha mora u svakom budžetu odrediti i sredstva kojima ćemo se boriti protiv zagađenja. Takvih sredstava za sada nema. Iako su pronađena za gradnju nacionalnog stadiona, na primer, ili za obećanje da će Valjevo imati aerodrom? Šta je Valjevo dobilo od Agencije za zaštitu životne sredine? Stručnu pomoć i savete? Ne. Samo šarenu lažu sa slikom mobilne stanice za merenje zagađenja vazduha. Umesto istine o zagađenosti valjevskog vazduha, u najnovijem godišnjem izveštaju Agencije, zamislite, tvrde da se naš vazduh u trećoj kategoriji nalazi samo u poslednjih pet godina”, istakao je Ljubimir Radović, odbornik Lokalnog fronta Va.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine.