SOT naložio niz mera u skladu sa epidemiološkom situacijom i proglašenim vanrednim stanjem

Saopštenjem za javnost oglasio se danas i Stručno-operativni tim za epidemije (SOT) koji je oformljen u okviru Štaba za vanredne situacije grada Valjeva. SOT navodi niz mera koje su donete u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i proglašenim vanrednim stanjem, a koje su građani, pravna lica, preduzetnici, organi državne uprave i lokalne samouprave u obavezi da sprovode.

Prvo se navodi da su u obavezi da se ponašaju odgovorno i disciplinovano u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, prouzrokovanom virusom KOVID 19. Zatim, da poštuju i sprovode sve predložene mere koje se odnose na ličnu higijenu, druženje, okupljanje, izolaciju u kućnim uslovima. Da daju tačne i potpune podatke o kretanju i kontaktima sa licima za koja se sumnja da su obolela ili su dokazano obolela od korona virusa u zdravstvenim ustanovama i epidemiološkim istraživanjima. Da samo nužno koriste javni prevoz, boravak u javnim uslovima i javnim mestima, da izbegavaju veće javne skupove i druženja. Da poštuju sve preporuke u javnom sektoru (apotekama, prodavnicama).

Prema saopoštenju, posebno se obavezuju učesnici u javnom i taksi prevozu da pojačaju mere higijene i dezinfekcije. Preporučuje se građanima da boravak u kućnim uslovima ili izolaciji provode uz obavezno sprovođenje predložene terapije i preporuka, odmor i praćenje aktuelne situacije. Građani su dužni da prate svoje zdravstveno stanje i u slučaju pojave simptoma i znakova respiratorne infekcije (kašalj, sekrecija iz nosa i povišena telesna temperatura) da se obrate nadležnoj epidemiološkoj službi. Građani pod zdravstvenim nadzorom i kućnoj izolaciji su dužni da sprovode predložene mere izolacije u kućnim uslovima i obaveštavaju poslodavca o merama nadzora, a Zavod za javno zdravlje o svim promenama o zdravstvenom stanju.

“Obavezuju se državni organi, organi jedinica lokalne smuoprave, privrednog društva i druga pravna lica, javne službe i preduzetnici, da sprovode i primenjuju preporučene mere Svetske zdravstvene organizacije, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja epidemije virusa KOVID 19. Takođe da održavaju visok nivo sanitarno higijenskih uslova poslovnih prostorija, opreme, uređaja, sprovođenje mera čišćenja, pranja i dezinfekcije. Sve mere se sprovode po uputstvu Instituta i Zavoda za javno zdravlje. Obavezuju se zdravstvene ustanove, zdravsteveni radnici i saradnici da dosledno sprovode propisane procedure, uputstva po propisanom algoritmu za lečenje pacijenata i u skladu preporuka komisije za bolničke infekcije i planove za vanredne situacije”, navodi se takođe u saopštenju.

Stručno-operativni tim posebno ističe šta je u periodu vanredne situacije neophodno obezbediti:

1. Zdravstveno ispravnu vodu za piće putem objekata za javno snabdevanje vodom za piće, vode za sanitarno-higijenske potrebe, kao i sanitarne zaštite izvorišta;
2. Zdravstveno bezbednu hranu, predmete koji dolaze u dodir s hranom, kao i sanitarno-higijenske uslove za njihovu proizvodnju i promet;
3. Sanitarno-tehničke i higijenske uslove u objektima pod sanitarnim nadzorom i drugim objektima u kojima se obavlja društvena, odnosno javna delatnost;
4. Sprovođenje preventivne dezinfekcije u stambenim objektima, u sredstvima javnog saobraćaja, u objektima pod sanitarnim nadzorom i njihovoj neposrednoj okolini i u drugim objektima u kojima se obavlja društvena, odnosno javna delatnost;
5. Uklanjanje ljudskih i životinjskih izlučevina, otpadnih voda i drugih otpadnih materija na higijenski način.

Na kraju je dato novih 6 telefonskih brojeva kao kontakt za  informisanje građana u vezi Korona virusa:
060-608-0123, 060-608-0124, 062-217-833, 062-802-6248, 062-202-713, 062-217-853

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.