Tag Archives: FUK

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole – zakonska obaveza koja se retko primenjuje

O značaju i ulozi sestema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) malo se govori u javnosti i velika je nepoznanica, kako za pružaoce lokalnih javnih usluga (gradske i opštinske uprave, javna komunalna preduzeća i javne ustanove), koji imaju zakonsku obavezu da ga primenjuju, tako i za građane i pravna lica kao korisnike tih usluga. To je potvrđeno u Izveštaju o analizi ...

Read More »