Tag Archives: Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji

Rekordno kašnjenje Godišnjeg izveštaja o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji

Agencijka-za-zastitu-zivotne-sredine

Polovina novembra meseca je, na isteku smo 2022. godine, a državna Agencija za zaštitu životne sredine još uvek nije objavila Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2021. godinu. Prema Zakonu o zaštiti vazduha, rok za objavljivanje je 28. februar za prethodnu godinu. Zbog prikupljanja podataka iz lokalnih mreža monitoringa sa teritorije cele Srbije, kao i potrebnog ...

Read More »