Tag Archives: Građanski savet za ćust vazduh. Zelena komuna 22

I dok novi Plan kvaliteta vazduha kasni, prethodni bez doprinosa ostvarenju očekivanih rezultata!

Aerozagadenje-4

U iščekivanju novog Plana kvaliteta vazduha 2022-2027 za Valjevo, sa čijim završetkom izrade se poprilično kasni, Tim Zelena komuna 22 i Građanski savet za čist vazduh napravili su podrobnu analizu učinka prethodnog Plana kvaliteta vazduha za period 2016-2021. Kroz niz aktivnosti i inicijativa u okviru projekta “Zelena komuna 22 – Participativno rešenje za aerozagađenje u Valjevu”, Savet i Tim Zelene ...

Read More »