Tri časa “konstruktivne” Javne rasprave o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha van standardnog formata!

Juče je završen Javni uvid u Nacrt Plana kavliteta vazduha 2022-2027 za grad Valjevo, koji je trajao mesec dana. Zainteresovana javnost imala je priliku da od 28. oktobra do 28. novembra izvrši uvid u sadržinu Nacrta, kao i da svoja mišljenja, primedbe i predloge dostavi Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Gradske uprave. U okviru Javnog uvida, 22. novembra je održana Javna rasprava i prezentacija predloga novog Plana kvaliteta vazduha, koja je u posve izmenjenom formatu trajala puna 3 sata. Pored predstavnika CIP-a, kao obrađivača Nacrta Plana, u Javnoj raspravi učestvovali su predstavnici udruženja građana “Lokalni odgovor” i “Lokalni front” iz Valjeva, beogradskih organizacija RERI i NEA, zatim valjevskog ogranka Evropskog pokreta u Srbiji, Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu, uz prisustvo predatavnika gradskog Zavoda za javno zdravlje i svega par naših “običnih” sugrađana koji se nisu uključivali u raspravu. U ime domaćina iz Gradske uprave Valjevo, Javnom raspravom su koordinirali predstavnici Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

Javna-rasprava-PKV-10

Sa Javne rasprave o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha 2022-2027 / Foto: Valjevska posla

Prisutna javnost u skupštinskoj sali grada Valjeva, u više navrata prekidala je “javno čitanje” ovog važnog dokumenta, zahtevajući prezentaciju najvažnijih delova predloga novog Plana kvaliteta vazduha sa fokusom na mere za smanjenje aerozagađenja. Građani su izlaganje obrađivača prekidali postavljanjem pitanja sa mesta sedenja, da bi tek nakon 2 i po sata i zvanično dali svoje komentare i primedbe na Nacrt sa mesta govornice, kako se inače praktikuje tokom održavanja javnih rasprava.

I dok je obrađivač Javnu raspravu ocenio kao konstruktivnom, predstavnici udruženja građana i organizacija, raspravu su nazvali debaklom instucionalne procedure, jer je bila “bez agende, forme, uvoda, razrade i zaključka”.

Javna-rasprava-PKV-3

Predstavnici CIP-a na Javnoj raspravi i prezentaciji Nacrta Plana kvaliteta vazduha / Foto: Valjevska posla

Na samom startu Javne rasprave, prisutna javnost negodovala je zbog namere da predstavnik obrađivača, kako je rečeno, usled “tehničkih razloga” bude okrenut leđima dok prezentuje Nacrt. Na zahtev građana, predstavnik obrađivača prešao je na “centralno” mesto predsedavajućeg u skupštinskoj sali.

Predstavnici javnosti prigovarali su što obrađivač prezentuje opšte podatke vezno za demografiju, geografski položaju, klimatske i meteorološke uslove. Prekidali su “javno čitanje podataka koje svi već znamo”, zahtevajući da se predoči siže dokumenta, njegove najznačajniji delovi i da se obrađivač susresredi na suštinu mera i aktivnosti koje treba da doprinesu smanjenju aerozagađenja. Kako je obrađivač objasnio, ti “opšti podaci” su po zakonu morali biti uključeni u Nacrt PKV, samim tim i prezentovani.

Javna-rasprava-PKV-7

Sa Javne rasprave o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha 2022-2027 / Foto: Valjevska posla

Ni nakon puna 2 sata od početka Javne rasprave, obrađivač nije ni stigao da se dotakne konkretnih predloga mera koje treba da utiču na poboljšanje vazduha u Valjevu. U međuvremenu su se primedbe ređale. Neke od glavnih ticale su se kašnjenja preko godinu dana sa izradom ovog važnog dokumenta, “problematičnog” termina održavanja same rasprave (radni dan u 11 sati), neprisustvovanja čelnika grada, nepostojanja konkretne agende, protokola i procedure za sprovođenje Javne rasprave uz prisustvo moderatora i sa jasno definisanim ulogama učesnika. Istakli su da Nacrtu nedostaje dokumentaciona osnova, da nije urađen godišnji izveštaj o realizaciji prethodnog PKV, koji nije ni usvojen od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, kao i da u prethodnom PKV nije formirana Radna grupa, koja treba da kontroliše implementaciju Plana i sprovođenje mera.

U nizu primedbi navedeno je da u predlogu novog Plana nema Registra zagađivača, indikatora i podataka o efektima mera, vremenskih rokova i odgovornosti za njihovu realizaciju, kao ni projekcije kada i za koliko će aerozagađenjenje biti smanjeno. Traženi su odgovori na pitanja kako obrađivač planira da tretira “Krušik” u Akcionom planu, kada će biti formirana pomenuta Radna grupa za kontrolu izrade i impementacije Plana itd. U jednom momentu se od strane predstavnika “Lokalnog odgovora” čak čuo i predlog da se Nacrt Plana kvaliteta odbaci i da se raskine ugovor sa CIP-om.

Javna-rasprava-PKV-16

Sa Javne rasprave o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha 2022-2027 / Foto: Valjevska posla

INICIRAN SASTANAK OBRAĐIVAČA SA PREDSTAVNICIMA ORGANIZACIJA!

Predstavnik CIP-a, dipl. hemičar mr Gorica Aleksić Milosavljević ocenila je Javnu raspravu kao jako konstruktivnom i inicirala održavanje internog sastanka obrađivača i predstavnika organizacija “Lokalni odgovor”, RERI i NEA.

Ovo je jako konstruktivna rasprava, ali neki put, žargonski rečeno, proklizamo, sa svih strana i svi izgubimo fokus, a fokus je na Planu. S obzirom na to da je jedna od vaših primedbi bila dokumentaciona osnova, moj predlog je da napravimo sa vama interni sastanak, da vidimo na koji način vaša istraživanja možemo da uključimo u Plan. Kako Radna grupa nije formirana, mi za vaša istraživanja nismo znali. Dakle, imamo plus i minus današenje rasprave. Imamo neke benefite i neke nedostatke koje svako od nas mora da ispravi. Pored toga što ćemo mi svakako pismeno odgovoriti na vaše primedbe i pitanja, ja želim da vas lično čujem. Tražićemo radni sastanak sa vašim timom”, kazala je mr ispred obrađivača.

Gorica-Aleksic-Milosavljevic-CIP-1

Mr Gorica Aleksić Milosavljević, CIP / Foto: Valjevska posla

FORMIRANJE RADNE GRUPE KLJUČNO!

Gorica Aleksić Milosavljević je istakla da je jedna od ključnih mera formiranje Radne grupe za kontrolu izrade i implementacije Plana kvaliteta vazduha i da je to naznačeno u Nacrtu. Aleksandar Lazarević, savetnik u Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Grada Valjeva, kazao je da je od strane rukovodstva grada dato obećanje će Radna grupa biti formirana.

Odgovarajući na komentar da je Valjevo izgubilo desetak godina jer se nije delovalo i da je rezltat na polju smanjenja aerozagađenja  “nikakav”, mr Gorica Aleksić Milosavljević se  nadovezala:

“Ne bih rekla da se nije delovalo. Pre bih pre rekla da se nije delovalo sistematično, i da je bilo pojedinačnih pokušaja koji međusobni nisu bili sistematski u vezi”.
Javna-rasprava-PKV-13

Sa Javne rasprave o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha 2022-2027 / Foto: Valjevska posla

EMISIJE IZ “KRUŠIKA” DOVESTI U ZAKONSKOM PROPISANE VREDNOSTI!

Kako se moglo čuti od obrađivača, analiza koncentracija zagađujućih materija u vazduhu i prekoračenja graničnih vrednosti za period godine u kojoj se najčešće javljaju, ukazuju da su individulana ložišta najznačajniji izvor emisije PM čestice, da je “Krušik” najveći pojedinačni zagađivač i da je neophodno da se emisije iz ove kompanije dovedu u zakonom propisane vrednosti. Takođe je rečeno da “Krušik” nije evidentiran kao zagađivač niti u okviru nacionalnog niti lokalnog registra izvora zagađenja.

Navedeno je i da gradska “Toplana” pokriva samo 23% korisnika, da je u periodu od sredine 2016. do kraja 2019. godine ostvaren rast grejne površine od 28.84 % (88.970 m2) uz proširenje vrelovodne mreže od svega 13,54 % (3.203,94 m), kao i da je u toku 2021. godine realizovan projekat nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje, koji je između ostalog obuhvatao radove na proširenju vrelovodne mreže i nabvaku i ugradnju toplotnih podstanica za “Zavod za javno zdravlje Valjevo”, “Nacionalnu službu za zapošljavanje” i “Istorijski arhiv”.

“JKP “Toplana” je za 20 godina potrošila silne novce iz javnog budžeta i budžeta EU, a uspela je da stigne do 23% korisnika. “Toplana” je lobista i vidi se interes “Toplane” u ovom Planu. Podaci dobijeni od “Toplane” su nerelevantni. Oni navode vodu na svoju vodenicu, a ne na interese građana da unaprede svoju energetsku efikasnost. Pogrešna je strategija rešavanja aerozagađenja sipanjem novca “Toplanu” i njene aktivnosti. Mora biti više različitih mera koje će pomoći ljudima da se efikasnije greju, smanje triškove i da se pre svega eliminiše grejanje na ugalj”, rekao je Vladimir Pantić iz “Lokalnog odgovora” reagujući na podatke vezano za “Toplanu”.

Vlada-Pantic-Lokalni-odgovor

Vladimir Pantić, Lokalni odgovor / Foto: Valjevska posla

ZVANIČNE PRIMEBE UPUĆENE ZA GOVORNICOM!

Posle dva i po sata Javne rasprave i prezentacije Nacrta, koja je u više navrata skretala sa svog kursa, prisutni predstavnici udruženja i organizacija su na kraju, sa mesta govornice, izneli i zvanično svoje komentare, primedbe i sugestije na predlog novog Plana kvaliteta vazduha. Saglasni su da Nacrt ima grube nedostatke, da obiluje proceduralno-formalnim grešakama i kvalitativnim nedostacima mera koje predlaže.

“Ovakva organizacija Javne rasprave je za mene kao građanina neprihvatljiva. Stvarno je bilo mučno učestvovati u njoj. Svi mi želimo što bolji Plan kvaliteta vazduha, ali ne znam da li smo to danas uspeli da dobijemo. Ko će da pogleda i kvalitetno obradi naše primedbe, koje su vrlo pažljivo pisane i sa namerom da se Plan poboljša, kada nemamo Radnu grupu? A, ovo je dokument koji nam kroji budućnost u narednih pet godina. Pomenuta je gasifikacija i lično bih najviše voleo da ona dovede do potpunog smanjenja zagađenja. Ali, tu se postavljaju pitanja koliko se očekuje da će se zagađenje smanjiti gasifikacijom i koliko priključenja se očekuju. Iako su omogućena priključenja na toplovod, ona se ne dašavaju zbog previsoke cene. Gas je sada kao energent previše skup”, kazao je Đorđe Petković iz “Lokalnog odgovora”.

Dorde-Petkovic-Lokalni-front

Đorđe Petković, Lokalni odgovor / Foto: Valjevska posla

“Gradska uprava Valjevo je domaćin ovoga i na njoj je bilo da postave pravila ponašanja u kući. Hvala gospođi koja nam se obratila iz Odeljenja za urbanizam, hvala Vam na ovim uvidima, zato što planovi kao što je ovaj Plan kvaliteta vazduha služe da se napravi analiza efekata i eventualno revizija mera. Ne možemo sektorski opredeljivati proirotete. Ovakvi Nacrti služe da se parametri protresu, da se dobro izanalizira šta je zajednički interes. Možda to jeste gasifikacija, ali mi to ne znamo dok ne čujemo zajednička mišljenja, proverene podatke, reč stručnjaka i dok ne dobijemo njihovu ekspertizu”, naglasila je Ivana Malinović iz RERI-ja.

Ivana-Malinovic-RERI

Ivan Malinović, RERI / Foto: Valjevska posla

“Nekim internim čarobnim štapićem, vojna i namenska industrija izuzeta je od dostupnosti podataka što je, prema mom mišljenju, van svake pameti. U Nacrtu ima rešenja koja deluju da su preuzeta iz Plana za grad Beograd, kome nedostaje dosta toga, između ostalog i kada će i za koliko biti bolji kvalitet vazduha u Valjevu. Sami ste rekli da su individualna ložišta najveći izvor zagađenja, zato najviše mera mora da se odnosi upravo na njih. Nije važno brojanje individualnih ložišta već delovanje na njih, jer to vam je isto kao da ste brojali, recimo, bolesne od korone, a niste ih lečili”, rekao je Milenko Jovanović iz Nacionalno Ekološke Asocijacije (NEA).
Milenko-Jovanovic-NEA-1

Milenko Jovanović, NEA / Foto: Valjevska posla

“Problem je nedostatak političke volje da se reši zagađenje vazduha. Da bi nešto funkcionisalo mora prvo da postoji politička volja, a ako postoji politička volja pojaviće se sredstva u budžetu. A, kada imamo sredstva u budžetu, tek onda možemo govoriti o poboljšanju kvaliteta vazduha, pre toga možemo samo ovako da se svađamo sami pred sobom”, istakao je Predrag Savić iz “Lokalnog fronta”.
Predrag-Savic-LF

Predrag Savić / Foto: Valjevska posla

(NEZVANIČNO) OBRAĆANJE GLAVNOG URBANISTE!

Za govornicu je izašla i glavni gradski urbanista Jasna Mićić, uz napomenu da nije kandidovana ispred Gradske uprave da se obrati na Javnoj raspravi. Ona se nadovezala na jedan od komentara da prethodni Plan kvaliteta vazduha 2016-2021, koga Ministarstvo zaštite životne sredine nije usvojilo, nije smeo biti osnova i baza za Nacrt novog Plana. Jasna Mićić je istakla da u prethodnom Planu kvaliteta vazduha postoje određene mere zaštite kvaliteta vazduha i da je na osnovu tih rezultata ona kao glavni urbanista zajedno sa kabinetom gradonačelnika inicirala izradu Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju razvojnog gasovoda RG 13.

“Za veoma kratko vreme, mi smo  2021. godine taj Prostorni plan i uradili i završili. U junu ove godine izdata je građevinska dozvola za izgradnju tog gasovoda, skoro je završena eksproprijacija, tako da su radovi i počeli. Trenutno se izvode radovi u Barajevu i vrlo brzo ćemo imati završen razvojni gasovod do glavne regulacione stanice u Valjevu. Prepoznali smo da su glavni zagađivači individualna ložišta sa oko 80 % udela i doneta je odluka da se ustvari krene u rešavanje tog problema tako što ćemo započeti gasifikaciju grada. Kao što i znate postoje delovi grada gde nije moguće toplifikovati, radi se o obroncima grada koji nisu pokriveni toplifikacijom. U međuvremenu urađen je i projekat gasifikacije Valjeva i taj projekat će se raditi paralelno sa gasifikacijom centra”, kazala je Jasna Mićić.

Jasna-Micic-Urbanista

Jasna Mićić, glavni urbanista grada Valjeva / Foto: Valjevska posla

Glavni urbanista se složila da je jedan od problema taj što nije osnovana Radna grupa, kao i da je nemoguće (u)raditi ceo posao sa Planom kvaliteta vazduha bez tog radnog tela.

“Pravim paralelu sa radnom komisijom za planove i nije mi jasno ko će zapravo sagledati primedbe? Mislim da je zaista u ovom trenutku potrebno da Gradska uprava pod hitno napravi to telo. Pretpostavljam da znate da to nije lako. U tom radnom telu treba da postoje stručni ljudi i nije poenta da se ono formira samo formalno”, naglasila je Mićić.

Ona je još napomenula da je kao glavni urbanista deo radnog tima na jednom međunarodnom projektu koji vodi Arhitektonski fakultet u okviru međunarodnog programa Rasmus, a koji obuhvata četiri grada; Lisabon, Nikoziju, Rim i ispred Srbije grad Valjevo.

“Na taj način smo pokušali da pomognemo načinu rešavanja zagađenja. I ovom prilikom pozivam sve vas, jer vidim da ste zainteresovani za rešavanje ovog problema, da se uključite u ovaj projekat. To možete uraditi preko moje kancelarije i smatram da dobro radite svoj posao i da treba da učestvujete i doprinesete da ovoga puta dobijemo zaista kvalitetan Plan kvaliteta vazduha za grad Valjeva”, poručila je glavni urbanista Jasna Mićić.

Javna-rasprava-PKV-12

Sa Javne rasprave o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha 2022-2027 / Foto: Valjevska posla

NEKE OD PREDLOŽENIH MERA U NACRTU!

Nacrt Plana kvaliteta vazduha ima 173 kucane strane. Od 131. do 150. stranice date su mere i aktivnosti koje se odnose na predlog mera za smanjenje emisije u epizodama povećanog zagađenja i aktivnosti koje je potrebno sprovesti u periodu od pet godina.

U kratkoročnom Akcionom planu, dat je predlog mera za smanjenje emisije u epizodama povećanog zagađenja, a neke od njih su: intenziviranje informisanja o kvalitetu vazduha i obaveštavanje predškolskih, školskih i drugih ustanova; povećana aktivnost nadležne inspekcije; povećanje učestalosti pranja ulica; potpuna zabrana saobraćaja za dostavna i teretna vozila u periodu od 7-20h; intenziviranje aktivnosti Saobraćajne policije i Komunalne milicije; proširenje postojeće toplovodne mreže; gasifikacija delova grada i izgradnja kontejnerskih gasnih; kotlarnica; unapređenje energetske efikasnosti; izrada Lokalnog registra izvora zagađivanja; izgradnja biciklističke infrastrukture i promocija biciklističkog saobraćaja; sanacija i rekultivacija gradske deponije i prelazak na regionalnu deponiju “Kalenić”; pošumljavanje i povećanje procenta zelenih površina; ozelenjavanje neiskorišćenih površina i pravaca duž saobraćajnica, uništavanje ambrozije i dr.

Javna-rasprava-PKV-15

Sa Javne rasprave o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha 2022-2027 / Foto: Valjevska posla

Da podsetimo, Gradska uprava Valjevo je u avgustu mesecu sa CIP-om, u konzorcijumu sa preduzećem “SET” doo iz Šapca, zaključila ugovor vredan skoro milion dinara sa PDV-om o izradi Nacrta Plana kvaliteta vazuha 2022-2027, koji je i najvažniji dokument lokalne politike u borbi za čistiji i zdraviji vazduh. 

 

M.P.M.

 

Vazduhograf-Valjevo-Aerozagadenje

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva “

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.