Usvojeni zakoni o Zaštitniku građana i o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da su danas u Narodnoj skupšini usvojeni Zakon o Zaštitniku građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ministarstvo-zakon-o-zastitniku-gradana-valjevo-Srbija

Ministarstvo je na pomenutim zakonskim rešenjima, kojima se unapređuju odgovornost i transparentost rada državne uprave, ali i jača nezavisnost institucija Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, radilo nepunih pet godina.

Oba zakona u sebi sadrže brojne predloge, preporuke i stavove građana, zainteresovanih organizacija civilnog društva, eksperata OECD/EU SIGMA, ali i samih institucija Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji su aktivno učestvovali u izradi ovih zakonskih rešenja.

Ministarstvo se prilikom rada na zakonima rukovodilo Venecijanskim principima zaštite i unapređenja institucije ombudsmana, Konvencijom Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima – Tromso konvencijom, načelima javne uprave Evropske komisije, kao i primedbama i predlozima koji su se pojavili u dosadašnjoj praksi.

Oba zakona donose brojne novine, između ostalih, samostalnost Zaštitnika građana u pogledu postavljanja zamenika i uređivanja stručne službe, a posebna novina je i to što će se Zaštitnik i Poverenik birati nakon javnog poziva, koji će raspisivati predsednik Narodne skupštine, na mandate od osam godina, bez mogućnosti reizbora.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, pored drugih novina, promoviše objavljivanje informacija na proaktivnoj osnovi, proširuje krug lica i organa vlasti na koje se zakon odnosi i sprečava zloupotrebe prava kroz podnošenje prekršajnih prijava bez prethodnog podnošenja žalbi Povereniku.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.