Aktivirana mobilna automatska stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Kosjeriću

Agencija za zaštitu životne sredine je u saradnji sa Оpštinom Kosjerić postavila i aktivirala mobilnu automatsku stanicu za praćenje kvaliteta vazduha (AMSKV) u Kosjeriću. Tako se kontinuirano mere koncentracije sumpor-dioksida, azotnih oksida, suspendovanih PM 10 čestica i ugljen-monoksida u gradovima širom Srbije. Nažalost, kada je u pitanju naš grad ova automatska stanica izbacuje samo podatke o koncentraciji ugljen-monoksida.

Mobilna automatska stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Kosjeriću (foto: www.sepa.gov.rs)

Klikom na link – http://www.amskv.sepa.gov.rs/, na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za zaštitu životne sredine, mogu se u realnom vremenu videti rezultati iz cele državne mreže za automatski monitoring i kakva je ocena kvaliteta vazduha u gradovima širom Srbije. U zavisnosti od koncentracije određenih polutanata koji se mere u gradovima, kvalitet vazduha se ocenjuje u pet kategorija: “Odličan”, “Dobar”, “Prihvatljiv”, “Zagađen” i “Jako zagađen”. Ocene kvaliteta vazduha indexom SAQI 11 za poslednja 24 sata prikazane su po bojama, od zelene do ljubačaste, u zavisnosti od nivoa zagađenja vazduha, odnosno njegovog kvaliteta. Kvalitet vazduha u Valjevu je za sada označen zelenom bojom, što znači da je “Odličnog” kvaliteta, ali treba ponovo naglasiti da ova mobilna stanica meri samo nivo ugljen-monoksida, koji je mahom u granicama normale.

http://www.amskv.sepa.gov.rs/

Naš grad, u kojem se zvanično diše vazduh Treće kategorije, svake zime kuburi sa čađi i suspendovanim PM 10 česticama, a koncentracije tih polutanata meri Zavod za javno zdravlje Valjevo. Vrednosti koncentracija ovih zagađujućih parametara objavljuju se tri puta sedmično na našem portalu u sklopu projekta “Da Valjevo prodiše”.

Valjevo


Projekat “Da Valjevo prodiše!”, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, bavi se temom erozagađenja, ukazivanjem na problematiku zagađenosti vazduha u Valjevu, koje je svake zime na listi Top 3 grada, čiji građani udišu najotrovniji vazduh u Srbiji. Zatim, naporima koje Grad Valjevo ulaže da se taj problem reši, odlukama i projektima gradskog rukovodstva i JP “Toplana”, vezanih za smanjenje emisije štetnih gasova, posledicama koje takav vazduh ima po zdravlje, kao i podizanju svesti o težini i važnosti problema svih naših sugrađana, koji su najbitnija karika u celom poduhvatu nazavanom „Da Valjevo prodiše!“.


 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.