Ekspanzija “zelenih radnih mesta”

Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine se obeležava 26. januara. U švedskom gradu Stokholmu je 1972. godine održana Konferencija Ujedinjenih nacija o čovekovoj okolini na kojoj je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba obrazovanja o zaštiti životne sredine odnosno potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterijuma koji će biti ponuđeni celom čovečanstvu kao inspiracija i smernica za očuvanje i unapređenje životne sredine.

„Obrazovanje o zaštiti životne sredine je dinamičan proces i ima za cilj da u ljudima probudi svest o ekološkim problemima kako na globalnom planu tako i u lokalnoj zajednici – okruženju u kojem čovek neposredno živi. Obrazovanje nastoji da identifikuje interakcije između čoveka i njegove životne sredine, da promoviše skladan odnos između čoveka i prirode kroz održivi razvoj, a sve sa ciljem da se sadašnjim generacijama omogući kvalitetan život u prirodnom okruženju, ali isto tako i da se ono kao zdravo sačuva za buduće generacije“, istakao je profesor doktor Jordan Aleksić, koji je danas u Valjevu održao predavanje tim povodom.

IMG_3018-e1485471242304

On je dalje naglasio da obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine pruža znanja iz ključnih oblasti prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geologije), osnovna i funkcionalna znanja o ekonomskim i pravnim principima, kriterijumima i faktorima procesa i sistema zaštite životne sredine. Ubrzani uspon nove ekoindustrije (industrije otpada, industrije turizma, industrije energije, industrije zdravlja i industrije hrane) daje čitavu lepezu novih profila zanimanja koja traže potpuno nove veštine i sposobnosti, pre svega na planu komunikacija, kao i same metodologije razumevanja faktora i aktera daljeg razvoja…

Potreba za stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine u savremenom društvu, nauci i tehnici je očita i nesporna.

Raznovrsnost zelenih radnih mesta je u porastu u 21.veku, a prognoze su da će do 2020. godine biti 20 miliona novih zelenih poslova. Sedam univerziteta (sedamnaest fakulteta) u Republici Srbiji školuju različite obrazovne profile u oblasti životne sredine (inženjer životne sredine, diplomirani biolog-ekolog, analitičar zaštite životne sredine, diplomirani geograf zaštite životne sredine…

 U katalogu koji je danas prezentovan zainteresovanim srednjoškolcima Poljoprivredne i Ekonomske škole prikazana su najperspektivnija radna mesta u oblasti životne sredine, koja će izrazito biti aktuelna u Republici Srbiji.

Glavni cilj ekološkog obrazovanja je da se stvori svest kod ljudi, da je potrebno uključiti se u očuvanje i zaštitu životne sredine.  Potrebno je naučiti ljude da se korektno odnose prema životnoj sredini, a ne samo da prirodu koriste kao resurs. Neophodno je da se stvore novi modeli održivog razvoja i potrebno je svakog čoveka naučiti da i male akcije imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu, osnovna i funkcionalna znanja o ekonomskim i pravnim principima, kriterijumima i faktorima procesa i sistema zaštite životne sredine.

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.