Gradsko veće usvojilo trogodišnji plan ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju Divčibara

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatrano je osam tačaka, dok je predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2018. godini odložen za neku od narednih sednica kako bi se upotpunio. Utvrđeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na program rada Doma zdravlja i Zdravstvene ustanove Apoteka “Valjevo” za 2018. godinu.

Valjevo

Utvrđen je predlog odluke o usvajanju plana realizacije ključnih elemenata u cilju unapređenja turističkih potencijala prostora Divčibara u periodu od 2018. do 2020. godine. Ovo je trogodišnji plan kojim se planira ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju postojećih resursa i infrastrukture Divčibara sa uvođenjem novih sadržaja i time se definišu strateška opredeljenja u razvoju ovog turističkog mesta u narednom periodu. Plan predviđa mehanizam praćenja realizacije i institucionalni okvir upravljanja Divčibarama, a i kratkoročne i srednjeročne mere a sve u svrhu realizacije projektovanih ciljeva koji su u skladu sa Planom generalne regulacije Divčibara.

Članovi Gradskog veća su utvrdili predlog odluke o izmenama odluke o pretvaranju potraživanja grada Valjeva prema preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Des” d. o. o. Valjevo u osnovni kapital grada Valjeva u ovom preduzeću, a takođe i zaključak o prihvatanju ugovora o konverziji potraživanja grada Valjeva prema ovom preduzeću.

Na današnjem zasedanju utvrđen je i predlog zaključka o usvajanju programa korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2018. godini. Opredeljivanjem sredstava na način utvrđen ovim programom Grad Valjevo obezbeđuje deo sredstava za nabavku protivgradnih raketa, finansiranje naknade protivgradnim strelcima i tako preduzima preventivne mere na smanjenju rizika od elementarne nepogode na svojoj teritoriji. Sredstva su utvrđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 dinara s tim što će iznos od 3.000.000,00 dinara koristiti za nabavku protivgradnih raketa, a iznos od 2.500.000,00 dinara za finansiranje naknade za protivgradne strelce.

Utvrđen je i predlog zaključka o usvajanju programa za povećanje efikasnosti i smanjenja gubitka u vodovodnom sistemu Valjevo. Takođe je utvrđen i predlog zaključka o prihvatanju ugovora o poravnanju koji će zaključiti grad Valjevo i Košarkaški klub „Metalac“ iz Valjeva.

Sve ove tačke biće razmatrane na sednici Skupštine koja je zakazana za petak 9. februar 2018. godine.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.