Najnovije vesti

Ministar Trivan: Ako se problem individualnih kotlarnica ne reši, vi ćete se pogušiti!

Jedna od ključnih tema okruglog stola posvećenog zaštiti životne okoline organizovanog u Gradskoj upravi bila je aerozagađenje i kvalitet vazduha koji Valjevci udišu. Okruglom stolu na temu ekoloških pitanja prisustvovao je Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine u Vladi Republike Srbije, čelnici gradskog rukovodstva, članovi Gradskog veća, kao i direktori javnih preduzeća i predstavnici ustanova i institucija čija delatnost zalazi u sektor ekologije i zaštite životne sredine. Posle podataka o aerozagađenju i posledicama koje ono ostavlja na zdravlje Valjevaca, koji su ovom prilikom saopšteni, ministar Goran Trivan rekao je da su ti podaci šokantni i da je situacija u Valjevu dramatično loša.

Valjevo

“Iz svega što sam čuo apsolutno ste potvrdili moje uverenje da stanje životne sredine ni u Valjevu nije onako kako bi moralo biti. Situacija je dramatično loša, gora čak i od Beograda, koji sudeći mnogim parametrima ima bolji vazduh nego Valjevo i to je šokantno”, rekao je ministar Goran Trivan ističući nekoliko puta za okruglim stolom da je problem aerozagađenja u našem gradu alarmantan i da se što hitnije mora početi sa njegovim rešavanjem.

Valjevo

Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine

Alarmantan podatak prema kojem je u periodu od 2012. do 2016. zabeležena povećana koncentracija čađi tokom 150 do 170 dana u toku kalendarske godine iznela je Biljana Mladenović iz Zavoda za javno zdravlje.

Valjevo

Biljana Mladenović, Zavod za javno zdravlje Valjevo

“Naša merenja pokazuju prekoračenja koncentracije i PM 10 čestica. U oktobru mesecu je bilo 14 dana prekoračenja, tokom novembra 18, a ako se zna da je prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije dozvoljeno 10 dana prekoračenja u kontinuitetu od ukupnog  broja merenja, to nas navodi na zaključak da se u Valjevu teško diše”, naglasila je diplomirani fizikohemičar Biljana Mladenović.

Još zvučnije i lošije po nas podatke izneo je dr Zoran Živković, predsednik Saveta za zdravlje Grada Valjeva, koji je naveo respiratorne infekcije, karcinom pluća, oboljenja urinarnog trakta, srčane i cerebrovaskularne bolesti, metaboličke poremećaje, problemi neonatusa i odojčadi kao karakteristike zdravstvene problematike kada je aerozagađenje u pitanju.

Valjevo

Dr Zoran Živković, Savet za zdravlje Grada Valjeva

U 2014. godini, kada je broj dana sa prekoračenjem stepena zagađenosti bio je 162, broj novoobolelih od karcinoma pluća iznosio je 63, a broj novoobolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća bio je 108. U 2015. godini, kada je broj dana s prekoračnjem koncentracije PM10 čestica bio je 174, broj novoobolelih od malignoma pluća iznosiio je 84, a novoobolelih od HOBP-a 192″, saopštio je dr Živković podatke za dve godine u kojima je vazduh u Valjevu okarakterisan trećom kategorijom.

Direktor JKP “Toplana Valjevo” Zoran Stepanović utvrdio je da je u prethodnom periodu Toplana dala doprinos poboljšanju kvaliteta vazduha, ali da na žalost to još uvek nije dovoljno. On je napomenuo da Toplana od pre 2 godine koristi mazut koji ima sadržaj sumpora ispod 1%, čime se bitno smanjuje štetnost otpadnih gasova.

Valjevo

Zoran Stepanović, direktor JKP Toplana Valjevo

“Došli smo do tačke gde trenutno imamo 350.000 kvadrata priključenih na Toplanu i u poslednje vreme usporen rast priključenja, što je prepoznato kao problem. U narednom periodu planiramo aktivnosti u pravcu zamene mazuta kao energenta. Mazut je u Evropskoj uniji zabranjen kao energent što treba očekivati da se desi i u našoj zemlji. Takođe, cena mazuta ne daje mogućnost Toplani da ide u sniženje cene isporučene toplote ka krajnjim korisnicima i s  obzirom na standard koji imamo u Valjevu, pravi nam poteškoće u priključenju novih korisnika i posledičnom gašenju individualnih kotlarnica. Iz tog razloga, u sledećoj godini u najkrećem mogućem roku treba da počnemo sa izradom projektno-tehničke fokumentacije za zamenu dela mazuta drvnom biomasom, odnosno sečkom, u cilju smanjenja troškova poslovanja Toplane. Pored toga planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije na zameni mazuta na kotlu od 30 MW komprinovanim prirodnim gasom, što će dalje doprineti smanjenoj emisiji štetnih meterija iz same Toplane. Takođe, planiraju se akivnosti na izradi projektne dokumentacije i realizaciji ugradnje elektrofiltera za drugi kotao od 50 MW, odnosno uređaja za prečišćavanje dimnih gasova”, najavio je Stepanović i rekao da očekuje da će te planirane aktivnosti koje vode ka korišćenju ekološki povoljnijeg energenta uticati i na smanjenje cena kako bi se omogućila nova priključenja na daljinski sistem grejanja.

Valjevo

Ako se problem sa individualnim kotlarnicama ne reši, vi ćete se na kraju pogušiti, smatra ministar Trivan, koji vidi rešenje problema aeroazagđenja u našem gradu upravo u gašenju velikog broja individualnih kotlarnica, a što se tiče Toplane jasno je izneo stav da pledira na gas.

“Osamdeset odsto problema vam dolazi iz individualnih ložišta, taj procenat je prevelik i tvrdim da je vaše rešenje za vazduh tu. Tu mora da se nađe nekakvo rešenje od stimulacija. Po pitanju Toplane, ja plediram na gas, jer najnovija istraživanja govore da korišćenje biomase kao energenta proizvodi navodno sličan efekat kao ugalj. Istraživanja su u toku. Evropska komisija će vrlo brzo  narednih nedelje razgovarati o toj temi, pa će se sa sigurnošću znati. Svakako mislim da gas treba da bude dominantno rešenje”, skreće pažnju Trivan. On se osvrnuo i na pitanje problema priključenja pojedinih institucija na daljinski sistem grejanja.

Valjevo

“Ne razumem kako je moguće da državne institucije u Valjevu poput Bolnice i Zavoda za javno zdravlje nisu priključene na Toplanu. Zašto toplovod još nije došao do Zavoda i zašto to još uvek nije rešeno pitanje je za Zavod svakako, a pre svega za gradsko rukovodstvo. Dozvolili ste da vam tehničke stvari ugrožavaju zdravlje. Unapred je trebalo da se isplanira kuda treba da ide toplovod. Mi vam nudimo pomoć i treba da vidimo šta je tehnički problem. Na kraju će se izgleda svesti da je problem novac. Ali, nije uvek sve u novcu nego u tome da treba da se planira kako treba. Moj posao je da me ne zanima ekonomska računica i da li će neka državna institucija nešto skuplje da plaća. Druga je priča kada su privatnici i fizička lica u pitanju”, istakao je Trivan i napomenuo da su toplotne pumpe dobro rešenje i budućnost o kojoj treba razmišljati.

Valjevo

Minstar zaštite životne sredine Goran Trivan je rekao još i da javnost treba šokirati o zdravstvenim podacima i o informacijama o lošem kvalitetu vazduha, jer su to sve činjenice koje indirektno obrazuju građane i igraju ulogu u tome da se shvati koliko je ozbiljan problem aerozagađenja u Valjevu. Tako će, prema njegovim rečima, svaka preduzeta mera nailaziti na manji otpor, jer će ljudi znati da ima mnogo bolesnih i da je situacija u gradu jako loša.

Valjevo


Projekat “Da Valjevo prodiše!”, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, bavi se temom erozagađenja, ukazivanjem na problematiku zagađenosti vazduha u Valjevu, koje je svake zime na listi Top 3 grada, čiji građani udišu najotrovniji vazduh u Srbiji. Zatim, naporima koje Grad Valjevo ulaže da se taj problem reši, odlukama i projektima gradskog rukovodstva i JP “Toplana”, vezanih za smanjenje emisije štetnih gasova, posledicama koje takav vazduh ima po zdravlje, kao i podizanju svesti o težini i važnosti problema svih naših sugrađana, koji su najbitnija karika u celom poduhvatu nazavanom „Da Valjevo prodiše!“.


 

M.P.M.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.