Valjevo prekoračilo godišnji limit od 35 dana sa prekomernim zagađenjem vazduha!

Prema izveštaju o kvalitetu vazduha, koji u okviru akcije Aero Alarm objavljuje Lokalni odgovor, svakog dana protekle nedelje stanovnici Valjeva su bili izloženi zagađenju jer je vazduh ocenjen kategorijama “veoma loš” i “loš”. “Nivo aerozagađenja u protekloj nedelji, u danima kada je vazduh bio veoma loš i loš, predstavljao je rizik za zdravlje stanovnika Valjeva. Svako je mogao početi da oseća zdravstvene tegobe, posebno osobe koje pripadaju osetljivim grupama, kao što su deca, trudnice, stariji sugrađani”, napominje se u izveštaju.

14 Bezbedno i nezbezbedno

Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u µg3 za Valjevo u periodu 12. do 18. februara 2024. / Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha

Posmatrajući od početka godine, na dan 19. februara 2024. u Valjevu je zabeleženo ukupno 38 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica – iznad 50µg/m3), čime su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o zaštiti vazduha da se vazduh u Valjevu svrsta u III kategoriju, što predstavlja najslabiji kvalitet vazduha, navodi se u izveštaju. Pored Valjeva na listi gradova koji su među prvima dostigli godišnji limit broja dana sa prekomernim zagađenjem su: Novi Pazar, koji je već dostigao 41 dan, Šabac 37 dana, Kosjerić, Užice i Beograd sa 36 dana prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih PM 10 čestica.

14 Index

“Uprkos utvrđenim propustima o primeni Zakona o zaštiti vazduha koje su dovele do povrede prava građana Valjeva na čist vazduh, te preporukama Zaštitnika građana da se usvoje planovi i primene mere kojima bi se zaštitilo zdravlje građana, Grad Valjevo do današnjeg dana nije usvojio Plan kvaliteta vazduha, niti kratkoročne akcione planove koji bi doprineli dostizanju graničnih vrednosti zagađujućih materija propisanih zakonom”, ukazuje Lokalni odgovor u 14. izveštaju o kvalitetu vazduha u ovoj grejnoj sezoni.

Lokalni odgovor poziva građane da prate kvalitet vazduha tokom predstojećih meseci I da prema informacijama o koncentracijama zagađujućih materija prilagođavaju svoje aktivnosti na otvorenom prostoru.

Facebook komentari

About Valjevo Vesti

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.