Valjevo sistemski rešava probleme pasa lutalica

Grad Valjevo spada u grupu gradova, gde se dobro rešava problem pasa lutalica, jer je lokalni pravilnik o ovoj temi usklađen sa preporukama koje je dala Republika Srbija, NALED i druge relevantne organizacije. Naš grad je bio primer drugim gradovima koji dobro rade, poput Beograda, Pančeva, Subotice, Kanjiže, Bogatića, Ade, Kovina i koji dobro sarađuju sa republičkim organizacijama i nadležnim ministarstvima u rešavanju problema pasa lutalica, rečeno je na sastanku koji je juče održan u Palati „Srbija“.

Sastanak su organizovali NALED i Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama- ORCA, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom državne uprave, a u ime grada Valjeva su učestvovali Milan Gajić, predsednik Komisija za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica i Darko Kostić, gradski pravobranilac.

Analizirana je situacija u Srbiji i predložene mere kako bi se ublažile posledice, jer sve lokalne samouprave imaju brojne probleme sa psima lutalicama, a velika su izdvajanja iz budžeta za nadoknadu štete.

Ukazano je na probleme lažiranja ujeda, jer je primećeno da se pojavljuju zahtevi građana koje psi „redovno“ ujedaju. S tim u vezi će se i u Valjevu pooštriti kontrola ne samo vlasnika pasa, već i lekara koji izdaju uverenja o povredama građana i veterinara koji često konstatuju da su ovce koje su napali psi bile sjagnjene.

Valjevo je pohvaljeno zbog izmena pravilnika, kojim je u skladu sa zakonom i dobrom praksom regulisana ova oblast. Mere koje je predložila Republika Srbija i ORCA, u Valjevu se sprovode skoro stopostotno, konstatovano je na sastanku.

Potrebno je još jednom podsetiti da je u valjevskom pravilniku rok za prijavljivanje ujeda pasa 24 sata. Ukoliko je građanin zbog povreda smešten u bolnicu, tada se rok za prijavljivanje produžava na 72 sata, a povredu može prijaviti i neko drugi, a ne isključivo povređeni građanin.

Na jučerašnjem sastanku je rečno da je država Srbija, preko svojih ministarstava rešena da se ozbiljno uključi u rešavanje problema i da će pomoći lokalnim samoupravama na sve načine.

Jedan od predloga, koji se čuo na sastanku, je da se napuštanje životinja, koje je sada prekršaj, izmenama zakona uvede u oblast krivičnog dela.

Sastanku su prisustvovali ministar Branislav Nedimović, član UO NALED-a Vladan Vasić, direktor organizacije ORCA Elvir Burazerović i drugi.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.