“Valjevo zaštićeno od poplava”

Velike kišne padavine koje su se kretale od 40 u urbanom području do 109 litara po kvadratnom metru na seoskom području, uzrokovale su jedan od najdužih bujičnih talasa, koji je trajao 36 sati. Došlo je do izlivanja manjih vodotokova i reke Kolubare nizvodno od Valjeva.

Zahvaljujućim sprovedenim preventivnim merama zaštite od poplava u periodu pre poplava, poput završetka regulacije korita Kolubare, Obnice i Jablanice i stavljanje u zaštitnu funkciju hidroakumulacije „Stubo-Rovni“, uspešno je sprovedena zaštita od poplava grada Valjeva.

Postojeći sistemi zaštite od poplava izvršili su prihvat i proticaj velikih voda kroz grad i sprečili izlivanje reka na gradskom području.

U priobalju manjih vodotokova, bujične vode su izazvale štetu na infrastrukturi i pojedinim ekonomskim i stambenim objektima. Pozivamo građane koji su pretrpeli materijalnu štetu izazvanu poplavama, da podnesu pismene prijave na Pisarnici Gradske uprave Valjeva.

Nadležne službe mesnih zajednica i njihovi predsednici, kao i referneti u mesnim kancelarijama treba da prijave štetu na infrastrukturi po selima (na putevima, mostovima, rečnim regulacijama itd.)

Prijave šteta se podnose na Pisarnici Gradske uprave, a telefoni koje smo prethodnih dana objavljivali su se odnosili na zahteve za pomoć tokom padavina i izlivanja reka. Na infrastrukturi u okolini Valjeva postoje štete i one su delom već poznate, a u narednom periodu će biti otklonjena oštećenja. Apelujemo na građane da ne vrše samoinicijativno nikakve intervencije na vodotokovima i vodnim objektima (branama, mostovima, putevima, regulacijama), jer rizikuju svoju bezbednost.

Stručne ekipe „Erozije“ i „Vidraka“ će obaviti posao na otklanjanju nanosa, a komisije će uskoro izaći na teren i proceniti štete, koje će biti nadoknađene građanima u skladu sa mogućnostima Grada i pomoći Vlade Srbije koja se očekuje.

Štab za vanredne situacije grada Valjeva

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.