VIPOS akreditovao program master strukovnih studija

Odlukom nacionalne Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) Visoka poslovna škola strukovnih studija je dobila program master studija, odnoso studija drugog stepena visokog obrazovanja. Valjevska državna visoka škola je prva u zapadnoj Srbiji i jedna od prvih državnihvisokoškolskih institucija u Srbiji kojoj je KAPK dodelio kreditaciju za master studije i to za studijski program Poslovna ekonomija i informatika.

“U praksi, to znači da će studenti ubuduće nakon završenih trogodišnjih osnovnih strukovnih studija, koje nose 180 EPS bodova, moći da započenu i dvogodišnje master strukovne studije, koliko traje ovaj program, a po njihovom okončanju imaju 300 ESP bodova i dobiju diplomu i zvanje master strukovnog ekonomiste, što je potpuno isto zvanje kao i master akademski ekonomista, koje takođe nosi 300 EPS bodova”, rekao je na konferenciji za novinare
direktor VIPOS-a dr Mlađen Vićentić.

Valjevo

Vesna Marković i Mlađen Vićentić

Prema njegovim rečima, VIPOS će u narednom periodu promovisati master studije, a potom će slediti i raspisivanje konkursa za upis, uz školarinu koju će odrediti Savet škole ali koja će, kako je rekao, “biti promotivna i znatno niža od školarine koju su odredile ostale visoke škole”.

“Naime, od kako je objavljena vest o dobijanju akreditacije, javilo nam se dosta naših bivših studenata koji žele na master studije, kao i diplomaca ekonomskih fakulteta koji nemaju master, tako da očekujemo da bi nastava mogla već da počne u pvoj polovini novembra”, objasnio je Vićentić.

Pomoćnik direktora Vesna Marković je objasnila da je akreditovani studijski program Poslovna ekonomija i informatika koncipiran u saradnji sa nekolicinom valjevskih preduzeća i institucija, koje traže upravo tako obučene stručne kadrove.

„Ideja je da se raviju stručna i praktično primenljiva znanja iz ekonomije i poslovne informatike. U prvoj godini master studija studenti će imati pet obaveznih predmeta, a u drugoj izbornu grupu predmeta, kako bi se svaki student profilisao za oblast koju želi. Završni master rad bi obavezno bio istraživanje ili rešavanje konkretnog problema u nekoj kompaniji ili instituciji, a u komisiji za odbranu tog rada svakako bi bio bar jedan predstavnik preduzeća“, rekla je Vesna Marković.

U prvoj generaciji master strukovnih studija na VIPOS-u, KAPK je odobrio 50 mesta za samofinansirajuće studente.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.