Aero Alarm: “Izuzetnu zagađenost vazduha protekle sedmice privremeno zaustavila kiša”

“Prve nedelje novembra 2021. vazduh u Valjevu je bio zagađen. Ponedeljak i utorak su imali indeks “veoma loš”, sreda i nedelja “loš”. Kiša je sprečila veće zagađenje vazduha u četvrtak, petak i subotu kada je vazduh u Valjevu ocenjen indeksom “srednji”. Najviša prosečna dnevna koncentracija PM čestica za proteklu nedelju zabeležena je u ponedeljak, 1. novembra 2021. Koncentracija PM 10 iznosila je 100,54 µg/m3, a PM 2.5 70,86 µg/m3. Istog dana ostvarene su maksimalne satne koncetracije u vrednosti od 274,13 µg/m3 u 9 časova za PM 10 i 211,85 µg/m3 u 20 časova za PM 2.5 čestice”, podaci su izveštaja o stanju kvaliteta vazduha u našem gradu za proteklu sedmicu, koji u okviru akcije “Aero Alarm” i ove grejne sezone na nedlejnom nivou radi UG “Lokalni odgovor”. U izveštaju se ističe da je nivo aerozagađenja za period od 1. do 7. novembra bio takav da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe, da su članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Ukazano je da je, u danima kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva. Takođe se ističe da nijedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu.

Prikaz-kvaliteta-vazduha-u-Valjevu-za-proteklu-nedelju-po-danima

Prikaz kvaliteta vazduha od 1. do 7. novembra u Valjevu po danima

“Prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama portala Extremna ekologija, zaključno sa 8. novembrom, u Valjevu je od početka 2021. godine zabeleženo ukupno 108 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (>50 µg/m 3 ), što je trostruko prekoračenje u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha”, navodi se u izveštaju.

Prosecne-dnevne-zagadujucih-materija-u-vazduhu-za-period-od-1.-do-7.-novembra-u-Valjevu

Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u Valjevu za period od 1. do 7. novembra prema podacima Državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha

Posebna pažnja u izveštaju posvećena je Analizi zdravstvenog stanja stanovništva Kolubarskog okruga za 2020. godinu objavljenoj od strane valjevskog Zavoda za javno zdravlje, koja je pokazala da se poslednjih godina beleži porast respiratornih, digestivnih, kardiovaskularnih i malignih bolesti, na čiji nastanak i tok značajno utiče zagađen vazduh i ostali faktori životne sredine. Kao najznačajniji osnovni elementi životne sredine koji imaju uticaj na nastanak ovih oboljenja navedeni su vazduh, voda za piće, odlaganje otpadnih materija, namirnice, ishrana, stambeni komunalni uslovi i ekonomski potencijal stanovništva. U delu “Ocene zdravstvenog stanja” na strani 52. između ostalog Zavod za javno zdravlje u Valjevu je zabeležio pokazatelje da je stopa smrtnosti odojčadi je veća nego prethodne godine (4,5‰), da su najčešći uzroci javljanja kod lekara u domovima zdravlja bile bolesti sistema za disanje (koje čine 18% ambulantno-dispanzerskog morbiditeta), zatim da su bolesti sistema krvotoka najčešći osnovni uzrok hospitalizacije, ali i uz maligna oboljenja i najčešći uzroci smrti.

“U Valjevu je za relativno kratko vreme, došlo do porasta broja dece koja su obolela od astme, od ukupno 4,8% dece u 2012. godine na 6,2% dece u 2017. godini. Svetski prosek je do 5,2% obolele dece. To je rekla dr Valentina Marković, načelnica Službe za zaštitu dece Doma zdravlja u emisiji “Rešenje za aerozagađenje”, koju je realizovala Vujić Televizija u Valjevu. I istoj emisiji je govorila dr Vesna Banović, onkolog koja je reakla da je Agencija za istraživanje raka sa sedištem u Lionu još 2013. godine proglasila zagađenje vazduha kao jedan od najznačajnijih uzročnika raka. Govoreći u istoj emisiji, dr Zoran Živković, specijalista nuklearne medicine u Opštoj bolnici u Valjevu je rekao da je od ukupnog broja obolelih od maligniteta pluća u Valjevu procenjuje se da 8% oboljenja je direktna posledica zagađenja vazduha. Živković je kazao da od ukupnog broja prevremenih smrti koje se javljaju kod dece do 5 godine, približno 8% je uzrokovano uticajem zagađenog vazduha”, preneto je u nedeljnom izveštaju Aero Alarm.

Budući Plan kvaliteta vazduha u Valjvu je takođe bio tema nedeljnog izveštaja uz napomenu da je Gradska uprava naručila Plan kvaliteta vazduha od Saobraćajnog insituta CIP iz Beograda u avgustu ove godine, a da “planeri i plan još nisu ugledali svetlo dana”.

“Gradska uprava u Valjevu je početkom avgusta zaključila ugovor o izradi Plana kvaliteta vazduha u Valjevu za periodu 2022-2027 sa preduzećem Saobraćajni insititut CIP doo iz Beograda, koji uključuje i podizvođača preduzeće SET doo iz Šapca, ukupne vrednosti 996.000 dinara. Ugovorom je predviđeno okončanje izrade dokumenta u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora. Do danas Gradska uprava nije objavljivala informacije o napretku u realizaciji ovog posla, niti je omogućila učestvovanje zainteresovane javnosti. Plan kvaliteta vazduha koji ove godine ističe, usvojen je u novembru 2016. godine, izradila ga je firma EcoDimec”, navodi se u izveštaju Udruženja građana “Lokalni odgovor”.

UdahnimO2-–-Faza-dva

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva “

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.