“Agrorazvoj” preneo valjevske šume i Park Pećina na gazdovanje privatnom beogradskom preduzeću “Foresting”?

Nakon majske najave Saveta za prirodne resurse i zaštitu životne sredine pri GrO SNS Valjevo, da će skoro polovina od ukupnog broja stabala u Parku Pećina biti posečena i da će umesto njih biti zasađena nova stabla, Gradski odbor Stranke slobode i pravde uputio je u dva navrata zahteve za informacije od javnog značaja preduzeću “Agrorazvoj-valjevske doline”, kojem je osnivač Grad Valjevo poverio gazdovanje šumama na kojima ima pravo korišćenja, a u koje spada i Park Pećina. Prvi čovek valjevskog SSP-a Branko Ivković je na konferenciji za medije izneo dobijene informacije ukazujući da je preduzeće “Agrorazvoj-valjevske doline”, faktički bez saglasnosti Grada Valjeva kao osnivača, valjevske šume prenelo na gazdovanje privatnom preduzeću “Foresting” iz Beograda. Valjevskim medijima prezentovan je i Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji potpisan između “Agrorazvoja” i “Forestinga”.

Screenshot_20210818_235827_com.google.android.youtube_edit_580394763973

Branko Ivković, predsednik Gro SSP Valjevo

Kako je Ivković naveo, u prvom dopisu od 30. jula ove godine, koji su dobili po poslatom zahtevu, obavešteni su da je izradu elaborata o zdravstvenom stanju stabala u Parku Pećina naručilo preduzeće “Agrorazvoj-valjevske doline” zaključujući Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa PD “Foresting” d.o.o. Beograd. U dopisu je navedeno i da je tim ugovorom to privatno beogradsko preduzeće angažovano radi izrade projekta sanacije šuma i park šuma, kao i da je naručilac posla obavešten od strane PD “Foresting” da naručene poslove izvodi u saradnji sa profesorima sa Šumarskog fakulteta u Beogradu Dr Slobodanom Milanovićem i Dr Ivanom Milenkovićem.

SSP

Nakon toga, po novom zahtevu, Gradskom odboru SSP Valjevo dostavljen je i navedeni Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 773/21 od 19. aprila 2021. godine, koji je medijima dat na uvid. Prema rečima Branka Ivkovića, iz svega toga je očigledno da preduzeće “Agrorazvoj-valjevske doline”, kao naručilac posla, Grad Valjevo, kao njegov osnivač, a pogotovo Savet za prirodne resurse i zaštitu životne sredine GrO SNS Valjevo, nemaju bilo kakvu “saradnju” sa Šumarskim fakultetom u Beogradu, što je isticano na konferenciji za medije u maju mesecu, već da je navedena lica angažovalo privatno preduzeće “Foresting”.

Ivković je na konferenciji za medije ukazao da je predsednik Saveta za prirodne resurse i zaštitu životne sredine GrO SNS Valjevo Dragutin Kuzmanović istovremeno i direktor preduzeća “Agrorazvoj-valjevske doline”, te da na konferenciji za medije na kojoj je u maju mesecu najavio radove i seču stabala u Parku Pećina kojem “Agrorazvoj” gazduje, nije bilo jasno u kom svojstvu se Kuzmanović obratio javnosti.

“Organi Grada Valjeva nisu se oglašavali povodom radova i seče stabala u Parku Pećina, o tome ne postoje bilo kakve dostupne informacije na zvaničnom sajtu grada, što je slučaj i sa zvaničnim sajtom preduzeća “Agrorazvoj-valjevske doline “. Tek je pre nekoliko dana na jednoj lokalnoj televiziji direktor preduzeća “Agrorazvoja” prvi put pomenuo privatno preduzeće “Foresting” iz Beograda, koje je inače osnovano 2016. godine, i to “sasvim slučajno” nakon podnošenja naših zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. I ne samo to, navedeni direktor je tada izjavio da je pitanje dana kada će početi seča stabala u Parku Pećina”, rekao je Ivković.

On je istakao da tumačenjem odredbi Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između “Agrorazvoja” i preduzeća “Foresting” vrlo lako dolazi do zaključka da on suštinski nije Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, već da je istim preduzeće “Agrorazvoj-valjevske doline” faktički na preduzeće “Foresting” prenelo gazdovanje nad šumama Grada Valjeva.

“Naime, poslovi koji su navedeni u članu 2 tog ugovora, a koji su preneti na preduzeće “Foresting”, sadržinski čine gazdovanje nad šumama, shodno odredbi iz člana 71 Zakona o šumama. Dakle, sasvim je očigledno da šumama u vlasništvu Grada Valjeva od aprila meseca 2021. godine faktički gazduje privatno preduzeće iz Beograda, a ne preduzeće čiji je osnivač Grad Valjevo”, naglasio je Ivković.

Screenshot_20210819_000539_com.google.android.youtube_edit_824069856123

Branko Ivković, predsednik Gro SSP Valjevo

Prema Ivkovićevim rečima, imajući u vidu da su građani Valjeva potpuno neobavešteni o svemu ovome, neminovno se nameću sledeća pitanja:
1. Da li je preduzeće “Agrorazvoj-valjevske doline” imalo saglasnost Grada Valjeva, kao osnivača, za zaključenje ovakvog ugovora sa privatnim preduzećem “Foresting” i da li u tom smislu postoji odluka bilo kog organa lokalne samouprave? Koji je pravni osnov za prenos gazdovanja na šumama Grada Valjeva u nadležnost privatnog preduzeća?
2. Zbog čega je osnovano preduzeće “Agrorazvoj-valjevske doline” od strane Grada Valjeva ukoliko isto poslove koji su mu povereni u vezi javne svojine prenosi na privatna preduzeća? Ima li preduzeće “Agrorazvoj-valjevske doline” stručni kadar sposoban da se bavi poslom koji mu je poveren, ili je njegova uloga da na ovaj način preliva novac građana u privatne džepove?
3. Kakve stručne reference u ovoj oblasti ima preduzeće “Foresting”, obzirom na to da i oni angažuju treća lica za izradu stručnih programa, i to onih koji predstavljaju njihovu ugovornu obavezu?
4. Zašto ugovor nije zaključen sa Šumarskim fakultetom u Beogradu, kao nespornim autoritetom u ovoj naučnoj oblasti? Uostalom, zbog čega se građani Valjeva drže u zabludi da se ovaj postupak sprovodi u saradnji sa Šumarskim fakultetom u Beogradu imajući u vidu da ne postoji bilo kakav ugovorni odnos sa tom institucijom?
5. Kada je Grad Valjevo usvojio desetogodišnji program gazdovanja šumama pod nazivom “Osnova gazdovanja šumama grada Valjeva”, na koju, shodno odredbama Zakona o šumama, saglasnost daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede? Upravo je na osnovu tog programa moguće pristupiti usvajanju godišnjeg programa gazdovanja šumama,a čija je izrada kaošto možete videti u članu 2 danas prezentovanog ugovora, već poverena preduzeću “Foresting”. Na osnovu čega se onda sprovodi ceo ovaj postupak?
6. Obzirom na to da bi projekat seče šume u Parku Pećina nedvosmisleno imao značajan negativni uticaj na životnu sredinu nepoznato je da li iniciran ili sproveden postupak procene uticaja na istu? Da li su odgovarajući planski dokumenti prošli kroz postupak strateške procene uticaja na životnu sredinu?
7. I na kraju, kada će projekat preduzeća “Foresting” d.o.o. Beograd biti završen i da li će isti biti prezentovan opštoj i zainteresovanoj javnosti, ili gradska vlast zaista misli da će moći samo da uleti sa motornim testerama u Park Pećina i da seče šta joj se prohte?

Kako je Ivković još kazao, nesporna je činjenica da je zdravstveno stanje jednog dela stabala u Parku Pećina loše i da je neophodno izvesti određene radove na njihovoj revitalizaciji. Međutim, ističe da za to postoje određene procedure koje se zasnivaju na odredbama Zakona o šumama, podzakonskim aktima i pravilnicima iz ove oblasti, kojima je ceo ovaj postupak detaljno regulisan i uz to isti mora biti dostupan opštoj i stručnoj javnosti, što ovde, kako je rekao, očigledno nije slučaj.

“Da li neko u ovom gradu zaista veruje da je ova gradska vlast sposobna da ceo ovaj postupak sprovede u zakonskim okvirima, a da pri tome ne ostanemo bez Parka Pećine, kao jednog od simbola Valjeva? Šta su to oni učinili u prethodnoj deceniji na polju zaštite životne sredine, a da iza njih nije ostao prah i pepeo? Budimo iskreni, za njih nema razlike između revitalizacije najvećeg gradskog parka i krčenja obale u nekom od okolnih sela. Pogledajmo uništene Divčibare, pogledajmo kako navaljuju na obale Gradca, pogledajmo nikad prljaviji grad, to su primeri njihove brige o zdravoj životnoj sredini i prirodi”, naglasio je Ivković.

On je poručio sugrađanima da ovo nije političko pitanje, već stvar koja se tiče svakoga od nas, koju “ne smemo prepustiti neukim i nesposobnim marginalcima iz gradske vlasti”.

“Šteta koju bi oni oni mogli da učine u Parku Pećina može biti nenadoknadiva i oko toga ne sme biti kompromisa. Zato je neophodno da ceo ovaj slučaj bude potpuno transparentan i dostupan stručnoj javnosti, koja ima pravo da da svoj sud o svemu što oni imaju nameru da urade. Mi ćemo nastaviti da se bavimo ovim pitanjem i o svemu ćemo obaveštavati javnost sve dok gradska vlast i odgovorni u preduzeću “Agrorazvoj-valjevske doline” ne iznesu u javnost sve što je do sada učinjeno u vezi uređenja Parka Pećina, a pogotovo projekte koje su naručili od privatnog preduzeća Foresting”, naglasio je predsednik GrO SSP Valjevo Branko Ivković.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.