“Da li su organi Grada Valjeva upoznati sa projektom eksploatacije litijuma i njegovim mogućim posledicama?”

Odbornik Lokalnog fronta u gradskom parlamentu Ljubomir Radović uputio je predsednici Skupštine grada Snežani Rakić pismenim putem odborničko pitanje koje se odnosi na najavljene projekte kopanja i eksploatacije litijuma i borata u neposrednoj blizini Valjeva od strane kanadske korporacije Euro Lithium Inc, odnosno preduzeća Euro Lithium Balkan d.o.o. “Da li su organi Grada Valjeva upoznati sa pomenutim projektom i njegovim mogućim posledicama po već preterano zagađenu životnu sredinu”, glasi pitanje odbornika Radovića. On je takođe naveo da želi da zna da li su, kada i sa kim o projektu vođeni razgovori i da li je Grad u vezi sa tim preuzeo neke obaveze?

Sa jedne od konferencija za novinare Ljubomira Radovića, odbornika Lokalnog fronta u Skupštini grada

Radović je predočio podatke iz dokumenta, koji u prevodu sa engleskog jezika nosi naziv “Tehnički izveštaj, procena mineralnih resursa i preliminarna procena ekonomičnosti nalazišta litijuma i borata kod Valjeva, Kolubarski okrug, Srbija”, u kojem segovori o projektu eksploatacije litijuma i borata u neposrednoj blizini našeg grada, verovatno u dolini Kolubare, u širem području sela Divci.

Kako je u odborničkom pitanju napisao Radović, u tom izveštaju se navodi da je u okolini Valjeva istražna bušenja prva obavila ovih dana mnogo pominjana kompanija Rio Tinto, još 1997. godine. kao i da su bušenja nastavljena 2003, da bi ih Rio Tinto potom napustio. On dalje navodi, da su od 2011. istraživanja nastavile dve kompanije – LithiumLi i Euro Lithium.

“Nalazi su pokazali isplativost eksploatacije pomenutih minerala, pa se Euro Lithium odlučio da u blizini Divaca otvori površinski kop. Planirani pripremni radovi otkrivaju obim ove operacije: za potrebe rudnika biće potrebno izmeštanje železničke pruge, izmeštanje puteva, ukrštanja puteva i pruge, izmeštanje vodova od 110 i 220 kV, zatim skretanje pojedinih delova toka Kolubare, rušenje stambenih i drugih zgrada”, istakao je Radović u pitanju upućenom predsednici Skupštine grada Valjeva.

Radović je upozorio da je od ranije poznato da eksploatacija litijuma i borata, predstavlja postupak koji ugrožava životnu sredinu na velikim prostorima, o čemu svedoči i izjava Zvezdana Kalmara, predsednika Koalicije za održivo rudarstvou Srbiji: “Eksploatacija litijuma u Srbiji zahteva ogromne količine vode, energije i hemikalija koje dolina Jadra neće moći da preživi”.

“S obzirom na sve ove činjenice, molim odgovor na pitanje da li su organi Grada Valjeva upoznati sa pomenutim projektom i njegovim mogućim posledicama po već preterano zagađenu životnu sredinu? Ukoliko jesu, molim da mi se dostavi kratak rezime dosadašnjih saznanja o ovom projektu i podatak da li su, kada i sa kim o projektu vođeni razgovori i da li je Grad u vezi sa tim preuzeo neke obaveze? Ukoliko organi grada do sada nemaju saznanja o ovome, molim da Skupština obaveže Gradonačelnika, Gradsko veće ili neki drugi organ Grada da prouči dokumentaciju o ovom projektu i o svojom nalazima obavesti Skupštinu i javnost grada Valjeva. S obzirom da se radi o krupnom poduhvatu od velike važnosti za građane Valjeva, molim da mi odgovor dostavite u pisanoj formi, kako predviđa stav 3 člana 170 Poslovnika, kao i da odgovor bude prosleđen svim odbornicima Skupštine grada”, navodi se u pitanju odbornika Lokalnog fronta Ljubomira Radovića upućenom predsednici Skupštine grada Valjeva.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.