DA VALJEVO PRODIŠE: OŠ “Desanka Maksimović” pionir u prelasku na biomasu

Enormnom zagađenju vazduha doprinose individualne kotlarnice, koje koriste štetne i nekvalitetne energente, poput uglja i mazuta. Rešenje je njihovo priključenje na centralni sistem „Toplane“, jer podatak da je oko 20% domaćinstava priključeno na centralni sistem grejanja, a 85% objekata koristi individualne kotlarnice, govori o težini postojećeg problema i njegovog rešavanja. Za većinu je priključak na sistem „Toplane“ preskupa investicija, pa se samo rukovodstvo ovog javnog preduzeća i rukovodstvo Grada zalaže da se građanima Valjeva izađe u ssusret sa finansijski prihvatljiviim rešenjima i jeftinijom cenom priključaka.

Grad Valjevo želi da reši problem aerozagađenja i od prošle godine su se preduzeli značajni koraci po tom pitanju. Jedan od važnijih je učešće je u projektu „Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije – razvoj tržišta biomase“, koji realizuje Ministrastvo rudarstva i energitike u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom KFW. Cilj učešća u ovom projektu je uvođenje biomase u sistem daljinskog grejanja i sisteme daljinskog grejanja javnih zgrada, kao i podsticanje energetske efikasnosti grejanja na ogrevno drvo i drugih vidova grejanja. Sve to naravno radi smanjenja aerozagađenja i unapređenja životne sredine uz pomoć invistiranja u kotlove na biomasu za proizvodnju toplotne eneregije.

Kako je Grad Valjevo u 2017. godini postavio kao prioritet promenu goriva, pri čemu se teži zameni goriva zdravijim energentom – biomasom, pionir u celom tom procesu u našem gradu je OŠ “Desanka Maksimović”, koja je prva ustanova u Valjevu koja će se ove grejne sezone, umesto štetnog lož ulja, grejati na sečku. Reč je o školi koja se nalazi u Novom naselju i koja nije imala mogućnost prelaska na grejanje sa sistema Toplane. S obzirom na to da su čak 15 dana ukupno, tokom novembra i decembra meseca 2016. godine, na mernom mestu u Novom naselju, zabeležena prekoračenja graničnih vrednosti za čađ, biće od važnosti ispratiti koliko će prelazak OŠ “Desanka Maksimović” na čistiji energent uticati na kvalitet vazduha i promenu rezultata parametara aerozagađenja u tom delu grada. Gradsko rukovodstvo uložilo je 17 miliona dinara za promenu dotrajalog i nabavku novog kotla, koji je krajem septembra meseca stigao u ovu osnovnu školu. Procene su da će se ta sredstva otplatiti za nekoliko godina, kroz značajno jeftinije grejanje.

Valjevo


Projekat “Da Valjevo prodiše!”, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, bavi se temom erozagađenja, ukazivanjem na problematiku zagađenosti vazduha u Valjevu, koje je svake zime na listi Top 3 grada, čiji građani udišu najotrovniji vazduh u Srbiji. Zatim, naporima koje Grad Valjevo ulaže da se taj problem reši, odlukama i projektima gradskog rukovodstva i JP “Toplana”, vezanih za smanjenje emisije štetnih gasova, posledicama koje takav vazduh ima po zdravlje, kao i podizanju svesti o težini i važnosti problema svih naših sugrađana, koji su najbitnija karika u celom poduhvatu nazavanom „Da Valjevo prodiše!“.


 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.