Održana dvanaesta sednica Štaba za vanredne situacije

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na danas održanoj sednici, doneo sledeću naredbu:

Štab za vanredne situacije

Nalaže se Gradskoj upravi Valjeva da sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor, u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, izvrši plaćanje računa od 2.079.720,00 dinara za „Publik“ d.o.o. (za nabavku potrebne zaštitne opreme za zdravstvene i ostale republičke i gradske institucije).

Nalaže se Gradskoj upravi da organizuje rad lica koja će ispred trgovinskih objekata, banaka i drugih javnih ustanova gde se okuplja veći broj korisnika pomagati građanima i upozoravati na primenu mera lične i uzajamne zaštite. Za tu svrhu nabaviti 100 fluorescentnih prsluka na kojima treba da se odštampa grb grada Valjeva i međunarodni simbol civilne zaštite.

Poništava se zaključak kojim je promenjen rukovodilac Stručno-operativnog tima za zaštitu i spasavanje od epidemija, tako da je dr Marija Gavrilović, direkotor Zavoda za javno zdravlje, rukovodilac tima.

Nalaže se Stručno-operativnom timu za zaštitu i sapasavanje od epidemija da sednice održava pre sednice Štaba za vanredne situacije grada Valjeva, na koji treba da dostavi izveštaj o epidemiološkoj situaciji u Gradu, radi infrmisanja članova Štaba i objavljivanja podataka na sajtu grada Valjeva.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.