Finalne aktivnosti projekta „Inovativne inicijative za inkluziju“

“Proteklog vikenda u Valjevu su održane motivacione radionice za kandidate za radnu praksu u okviru projekta „Inovativne inicijative za inkluziju”. Obuka je jedna od aktivnosti projekta koji Grad Valjevo realizuje u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo. Projekat je deo Programa koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2016, Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Projekat se sprovodi na teritoriji grada Valjeva 15 meseci, a u toku su finalne aktivnosti.

Primarni cilj je poboljšanje položaja Roma i njihovo aktivno uključivanje na tržište rada i u društvenu zajednicu.

Radionice je pohađalo 30 kandidata koji su izabrani na osnovu javnog poziva za mlade Rome za plaćenu radnu praksu u privatnim i javnim preduzećima.

Teme su bile: zakonodavni okvir u oblasti rada i zapošljavanja, tržište rada, karijerno informisanje i savetovanje, mere aktivne politike zapošljavanja (obuke za tržište rada, aktivno traženje posla itd), subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica, priprema CV-ija i prijave za posao, poslovna komunikacija i bonton, verbalna i neverbalna komunikacija, pripreme za razgovor za posao, uvođenje u stručnu praksu i posao…

Prethodno je sproveden Javni poziv za mlade Rome za plaćenu radnu praksu u preduzećima, ustanovama i institucijama, na koji se prijavilo skoro 40 mladih ljudi, kao i Javni poziv za kompanije i institucije koje su bile zainteresovane da mladi Romi obave radnu praksu kod njih, na koji se prijavilo devet preduzeća i institucija. Završena je prva faza selekcije kandidata, a nakon motivacionih radionica i intervjua sa predstavnicima preduzeća, biće izabrano njih 10 koji će obaviti dvomesečnu plaćenu radnu praksu u prijavljenim preduzećima i ustanovama. Predviđena starosna struktura po javnom pozivu je od 15 do 35 godina, a najviše prijavljenih je između 18 i 30 godina. Njih 90 odsto ima završenu srednju školu, a ima i prijavljenih studenata koji praksom žele da dopune svoje znanje kako bi „sutra“ olakšali put do zaposlenja.

Ljiljana Krstić iz Centra za integraciju Roma Valjevo, facilitator zapošljavanja, odnosno posrednik između romske zajednice, preduzeća i institucija, kaže da ideja ovog projekta i jeste razbijanje predsrasuda: da romska zajednica pokaže da ima mlade, obrazovane i sposobne ljude, koji žele da rade. „Ovaj projekat predstavlja veliku šansu za te mlade ljude, pogotovo za one koji nemaju radno iskustvo. Pružena im je prilika da dva meseca obavljau radnu praksu u nekom preduzeću, privatnom ili javnom, da za to vreme pokažu da su vredni i motivisani i postoji velika verovatnoća da ih poslodavac zadrži ili kasnije angažuje. Ali svakako oni postaju bogatiji za novo radno iskustvo. Prijatno smo iznenađeni odzivom privatnih preduzeća. U pitanju su stvarno ugledne firme, a imamo i tri javne institucije.“

Ideja je da se kroz radne prakse u preduzećima stekne radno iskustvo i veštine kako bi se povećale mogućnosti za zapošljavanjem. Poslodavci dobijaju praktikanta na dva meseca koga obučava mentor i nakon toga imaju obučenog i spremnog radnika koga mogu da prime u radni odnos i koji je već spreman za rad.”

Projektni tim „Inovativne inicijative za inkluziju“

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.