“Godišnje se u plućima nataloži između pola i jednog grama toksičnih, opasnih i kancerogenih materija!”

Direktor Istraživačke stanice Petnica Vigor Majić, dospeo je u žižu javnosti prethodnih dana zbog jedne svoje starije izjave, u kojoj je uvodeći termin “ugljarska mafija” direktno “gađao” u centar problema aerozagađenja sa kojim se suočavaju gradovi u celoj zemlji, a posebno naše i njegovo Valjevo. Gospodin Majić bio je jedan od učesnika-predavača na ovogodišnjem prvom “Klimatonu” održanom u Valjevu, u organizaciji iRevolucije, a na temu aerozagađenja. Održavanje ove edukativno-informativne konferencija u našem gradu, kao deo najmasovnije svetske klimatske akcije, neosporno je doprinela popularizaciji teme kvaliteta vazduha u Valjevu, a učešće Vigora Majića dodatno je proširilo interesovanje publike i medija van granica našeg grada. Majić je na “Klimatonu” ponovio stav da je kolubarski lignit najveći otrov koji udišemo i izneo saznanja do kojih je došao njegov tim nakon određenih istraživanja sastava čestica i čađi tokom zimskog perioda u Valjevu. Prema tim istraživanjima, koje su obuhvatale prisustvo metala u vazduhu, u valjevskom vazduhu je prisutan “praktično ceo periodni sistem elemenata”. On je još rekao da nema moralno pravo da bilo kome preporuči da živi u Valjevu i ovde odgaja decu, ako zna podatak da se godišnje u plućima nataloži između pola i jednog grama toksičnih, opasnih, kancerogenih materija. Ukoliko želimo da menjamo situaciju, prema Majićevim rečima, neophodno je zajedničko delovanje svih nas i prelazak na manje štetne energente kroz kampanje edukacije, ekonomskog stimulisanja, korišćenja kvalietnijih izvora goriva, investicija u izolaciju, štednju energije…

Sa predavanje Vigora Majića na temu aerozagađenja na prvom “Klimatonu” u Valjevu / Foto: iRevolucija

Problem aerozagađenja u Valjevu je, za Vigora Majića, problem koji je veoma opasan, koji direktno dodiruje život, zdravlje i sudbinu naše dece, pa i nas. To je problem koji svima nama skraćuje život za nekoliko godina. To je problem pred kojim niko ne može da ostane nem. Njegov tim sproveo je određena istraživanja merenja kvaliteta vazduha u Valjevu, a rezultati nimalo nisu dobri.

“Urađena su određena istraživanja sastava čestica i čađi, koje su u zimskom periodu prisutne u Valjevu i tu se nalazi praktično ceo peridoni sistem elemenata. Nažalost, nije obrađen organski deo, sve one isporljive ili teže isparljive organiske materije, ugljovodonici, čađ. Pažnja je obraćena samo na metale, a metala, kao što sam rekao, ima praktično svih. Duboko sam uveren da je posledica toga lignit, i to najlošijeg kvaliteta, koji se prodaje po najnižoj ceni u odnosu na druge ugljeve. Stanovništvo koje živi u materijlnoj oskudici pre će da kupi ono što je najjeftinije, nego da izračuna da će mu možda skuplji ugalj, koji ima mnogo veću kalorijsku vrednost, uštedeti kućni budžet, jer će ga kupiti manju količinu. Međutim, takve akcije zahtevaju prosvećivanje, edukaciju, kampanje i vreme”, istakao je Majić.

On je rakao da nema moralno pravo da bilo kome preporuči da živi u Valjevu i da u ovom gradu odgaja decu.

“Ovde je vazduh pola godine štetan i opasan, sadrži meterije koje se akumuliraju u dečjim plućima. Akumulacija tih čestica je takva da se samo teških metala godišnje nataloži u plućima između pola i jednog grama. To ostaje u plućima. Posle 10 godina to je 5 grama toksičnih, opasnih, kancerogenih materija. Imamo pravo da živimo zdravo. Ako ne možemo da živimo zdravo u Valjevu, onda treba da se preselimo u neki drugi grad, ili zemlju gde je vazduh zdraviji”, naglasio je Vigor Majić.

“UGASIĆE SE GRAD!”

Vigor Majić je kazao da moramo stvoriti propise koji će eliminisati bilo kakvu mogućnost da se određene aktivnosti odvijaju u atmosferi zagađenog vazduha i pojasnio šta to zapravo znači.

“Ne možete praviti porodilište i predškolsku ustanovu, ako je na tom mestu vazduh zagađen. Jedino ih možete napraviti tak ako osigurate da u toj ustanovi vazduh bude čist. Arhitekte i investitori će reći: “Kako to da obezbedimo?” Pa, ako ne znate, nemojte ni praviti! Ne možete da napravite, jer ne može da se dobije upotrebna dozvola. Kako će grad da funkcioniše bez porodilišta ili predškolske ustanove? Pa, ugasiće se grad! Ljudi će se iseliti tamo gde je atmosfera zdravija. Tako se to radi u svetu. To deluje okrutno, ali mi nemamo nikakvu obavezu da gradovi postoje da bi u njima ljudi umirali brže nego na drugim mestima. Moramo tu surovu istinu shvatiti da je ona takva kakva je. Ne može da bude bolnica, ako je u njoj vazduh loš. Ne mogu da budu škola i predškolska ustanova, ako je u njima vazduh loš. Ako nemamo tehnologiju i ako nemamo novac da obezbedimo filtriranje vazduha u tim objektima, onda ih ne treba graditi. Treba ih graditi na drugim mestima, treba izmestiti te esencijalne i osetljive aktivnosti i kategorije stanovništva na mesta gde se može zdravije živeti”, pojasnio je Majić.

Vigor Majić, direktor IS Petnica, na prvom “Klimatonu” u Valjevu / Foto: iRevolucija

“VALJEVSKE VLASTI DUGO GODINA SU ODBIJALE DA OVAJ PROBLEM UOPŠTE RAZMATRAJU I O NJEMU OTVORENO GOVORE”

Vigor Majić je još rekao da se nekvalitetan vazduh u Valjevu počeo pojavljivati posle 90-ih godina, kad je počela šira primena uglja lošeg kvaliteta. Prisetio se da su se ranih 90-ih godina iz desetine dimnjaka u Valjevu, koji su bili vezani za različite industrijske pogone, videli crni i tamni stubovi dima, ali da je vazduh bio relativno dobara. Nakon 90-ih godina, kako je istakao, došli smo u situaciju da je Valjevo, kao jastkom, prekriveno gustim slojem čestica koje ostaju čitav dan u atmosferi, koje čak ni kiša ne može da spere. Napomenuo je da smo kao grad gostizali 15 i 20 puta veću koncentraciju od dozvoljene, ali da vlast i nadležni organi nisu reagovali na te visoke koncentracije polutanata u atmosferi.

“Ja sam bio član Okružnog štaba za zaštitu od vanrednih situacija i nekoliko puta smo na dnevni red stavljali problem zagađenosti vazduha, ali je on bio marginalozovan i minimizovan. Nigde nije pisalo da štab treba tim da se bavi i bilo je otpora da se taj problem uopšte razmatra. Tada sam napustio taj štab, jer nemam šta da tražim u jednoj instituciji koja se bavi kulturno-zabavnim aktivnostim i pisanjem lepih izveštaja. Valjevske vlasti dugo godina su odbijale da ovaj problem uopšte razmatraju i o njemu otvoreno govore. Čak kad su bile prisiljeni od pritiska jednog dela javnostim, njihovi zaključci bili su da je to posledica nekog saobraćajam, nečega sa strane, nečega što dolazi u Valjevo, nekog vetra koji to donosi u naš grad. Prva mera koja je bila predložena bila je da treba češće prati ulice. Što govori o tome kolika je budalaština u pitanju i koliki otpor postoji da se istini pogleda u lice i da se stvarno suočimo sa problemom”, izneo je Majić na prvoj konfernciji “Klimatona” u Valjevu.

“NE MOŽEMO PREĆI SA JEFTINIH LIGNITA NA SOLARNO ZAGREVANJE ODJEDNOM!”

Dirktor IS Petnica posebno je istakao da treba svi da se angažujemo kako bi se situacija promenila i izneo mišljenje kako jedino možemo da eliminišemo uzroke i izvore toksičnih materija koji se izbacuju u atmosferu.

“Ne možemo preći sa jeftinih lignita na solarno zagrevanje odjednom. To je proces koji će trajati 30 ili 50 godina. Ali, možemo korak po korak! Možemo sa loših ugljeva preći na malo kvalitetnije, kroz neku kampanju obrazovanja i edukacije, ekonomskog stimulisanja, korišćenja kvalittnijih izvora goriva, preći na gas koji je još kvalitetniji, investirati u izolaciju, štednju energije, investirati u druge načine ponašanja i na celom tom frontu dobiti rezultat koji je zadovoljavajući”, jasan je bio Majić.

Prema rečima Vigora Majića, borba protiv zagađenosti vazduha je nešto što mora da se distribuira u sve centre koji imaju uticaja, od univerziteta, organizacija javne i državne uprave, lokalne samouprave, do udruženja građana i škola, koje zagađenost vazduha treba da ugrade u svoje programe, naročito u mestima gde taj problem postoji. Kako je Majić istakao, gradovi karatkteristčni po zagađenom vazduhu, moraju svoje stanovništvo da obaveste, informišu, obrazuju, podignu nivo svesti, stvore atmosferu koja će pogodovati da se vode akcije radi eliminacije zagađenosti vazduha.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.

3 comments

  1. Jeste Vigore, ali su dosadadašnje Valjevske vlasti mogle 100x do sada da dovedu priključak na gasovod do svakog domaćinstva u Valjevu. Samo štn im je bilo interesantnije da bespotrebno prekopavaju Karađorđevu ulicu i tale sa sa raznim izvođačima radova i pri tome objašnjavaju kako je veliki uspeh to što su od postojećih 500 parking mesta napravili 50 parking mesta. Uspeh je po meni od 500 parking mesta napraviti 501-no parking mesto. Mnogi su tu veliki kapital stekli, imaju sada stanove po Beogradu,pričaj malo o tome.
    Mnoga najobičnija sela po Srbiji sada imaju gasovod razveden po celo selu.
    Na kraju i treba Valjevo da se guši u čađi.

  2. Дверјанин014

    Доживотни директор ИС Петница. Мора да је Тито

    • Moramo da prestanemo da kupujemo Kolubaru svi. A onda da se donese zabrana prodaje loseg uglja na teritoriji grada