Grad Valjevo i Republika Srbija na sudu zbog poklonjenog zemljišta “Bizerbi”

Prošle nedelje u Višem sudu u Valjevu održano je pripremno ročište u sudskom sporu u kome je gradski pravobranilac tužio Grad Valjevo i Republiku Srbiju zbog toga što je 11,8 hektara gradskog zemljišta u industrijskoj zoni u Popučkama otuđeno i poklonjeno nemačkoj firmi “Bizerba”. Darko Kostić, zajednički javni pravobranilac je rekao da su sa predstavnicima Grada Valjeva blagovremeno imali nekoliko sastanaka na kojima je predočeno zašto će Ugovor o otuđenju zemljišta, ako se donese, sa pravnog aspekta biti ništavan. I pored upozorenja ovaj Ugovor je donet, potpisao ga je gradonačelnik Lazar Gojković i overio javni beležnik.

Zgrada Višeg suda u Valjevu

Na pripremnom ročištu, gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković rekao je da nije bio upoznat sa eventualnim nezakonitostima, osporio je tužbeni zahtev, istakavši da smatra da je predmetni ugovor zakonit.

“Do zaključenja ugovora došlo nakon što je Vlada Republike Srbije donela zaključak kojim je proglasila investiciju od značaja za Republiku Srbiju, koji je dostavljen gradu Valjevu. Na osnovu toga je Skupština grada Valjeva donela odluku o prenosu predmetne parcele na Republičku direkciju za imovinu”, kazao je Gojković.

Gradonačelnik Gojković je rekao da je ceo postupak sproveden od strane šefa odseka za imovinu i načelnika Gradske uprave Jelice Stojanović i Nebojše Petronić te je predložio da se saslušaju kao svedoci. Dalje je naveo da je Skupština grada Valjeva nadležna da donosi odluku o raspolaganju i da će sa tim u vezi dostaviti izvod iz Statuta grada Valjeva.

Pravobranilac Darko Kostić je kazao da su održana dva sastanka u pravobranilaštvu i da su tada on i njegove kolege uputili gradonačelnka i njegove najbliže saradnike Jelicu Stojanović, šefa odseka za imovinu i Nebojšu Petronića, tada v.d. načelnika Gradske uprave, u neophodnu proceduru donešenja takvog dokumenta. Pored tri zamenice pravobranioca, ovim sastancima su prisustvovali i glavni urbanista Grada Valjeva, predstavnici Odeljenja za lokalni razvoj i šef odseka za urbanizam.

Pravobranilac Darko Kostić je na pripremnom ročištu rekao da ostaje pri podnetoj tužbi.

“Prema odredbama Uredbe o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti mora se tačno navesti koji objekat je Republika Srbija dužna da izgradi i kakve koristi od toga može da ima grad Valjevo. Vlada Republike Srbije nije dala saglasnost za otuđenje zemljišta u javnoj svojini bez naknade, što je bila u obavezi, a Grad Valjevo saglasnost nije ni tražio”, istakao je Kostić i ukazao da je ovaj ugovor jednostran, jer nakon zaključenog ugovora Republika stiče mogućnost da realizuje investiciju ali ne preuzima obavezu prema Gradu da tu investiciju i realizuje. On je predložio da se kao svedoci saslušaju Marija Despotović i Jelena Janković.

Punomoćnik Dušan Stevanović, koji je zastupao Republiku Srbiju, je predložio odbijanje tužbenog zahteva navodeći da je manjkav.

“Traži se upis prava svojine na predmetnoj parceli u korist grada Valjeva, dok se pravo svojine stiče tek upisom. Ukoliko postoje nedostaci u postupku, oni su od manjeg značaja, jer ugovor zbog tih manjkavosti ne može biti ništavan u celini”, rekao je Stevanović i naveo da je Republika Srbija parcelu prenela na treće lice koje je sada vlasnik tako da nije moguće parcelu vratiti i da je tužba i zbog toga neuredna.

Sudija u ovom postupku je Radivoje Jovanović. Ročište za glavnu raspravu zakazano je pred Višim sudom u Valjevu u petak, 22. oktobra.

 

Facebook komentari

About MILENA KUZMANOVIĆ

Novinarka sa diplomom Fakulteta Političkih nauka u Beogradu. Karijeru započela u Radio Valjevu gde je prošla put od novinara-pripravnika, urednika do v.d. direktora. Pisala i za valjevski nedeljnik "Napred". Od 2011. godine dopisnica je redakcije RSE. Trenutno radi kao dopisnik N1. Za portal Valjevskaposla.info piše od 2018. godine.

Leave a Reply