Gradsko veće o “Privrednoj zoni” i “Festivalu duvan čvaraka”

Na današnjoj 60. sednici Gradskog veća članovi Gradskog veća utvrdili su predlog Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Valjeva neposrednom pogodbom.

Grad je odlučio da kupi nove parcele, kako bi povezao već postojeće za privrednu zonu i tako uredio pristup istoj. Grad Valjevo je vlasnik kompleksa neizgrađenog građevinskog zemljišta površine oko 20 hektara katastarskih parcela koje se nalaze u obuhvatu Plana generalne regulacije „Privredna zona“. Po planskom dokumentu parcele građevinskog kompleksa nalaze se najvećim delom u zoni privredne namene, a manjim delom u javnoj nameni za potrebe formiranja javnih saobraćajnica. U okviru kompleksa koji je u vlasništvu Grada, nalazi se i manji broj parcela neizgrađenog građevinskog zemljišta koje su u svojini fizičkih lica i koje takođe imaju istu privrednu namenu. Te parcele, različitih veličina i nepravilnog oblika onemogućavaju formiranje prostranog jedinstvenog kompleksa privredne namene u vlasništvu Grada. Objedinjavanjem svih ovih parcela u kompleks zemljišta u javnoj svojini Grada, stvorili bi se preduslovi za formiranje parcela, različitih veličina i drugih karakteristika, pravilnog oblika sa pristupom sa javnih saobraćajnica, a prema potrebama investitora zainteresovanih za izgradnju privrednih objekata i otvaranje novih radnih mesta.

Nepokretnosti koje se pribavljaju neposrednom pogodbom, po svojim karakteristikama i položaju jedino odgovaraju potrebama Grada, jer se nalaze unutar građevinskog kompleksa u svojini Grada i njihovim pribavljanjem, stvaraju se preduslovi za formiranje građevinskih parcela za potrebe budućih investitora, tako da je pribavljanje navedenih nepokretnosti neposrednom pogodbom opravdano i celishodno. Za sprovođenje predložene odluke za pribavljanje građevinskog zemljišta u površini od 4.00.78 ha, potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 39.300.000 dinara, a obezbeđena su Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu.

Takođe, na današnjoj sednici utvrđen je i predlog Odluke o izmenama i dopunama plana generalne regulacije „Privredna zona“. Ovom izmenom plana Grad obezbeđuje uređenje građevinskih parcela radi izgradnje planiranih infrastrukturnih objekata kao preduslov za privredni razvoj grada Valjeva. Cilj izrade Plana u skladu sa planskim i urbanističkim mogućnostima je smanjenje potrebe za dodatnom eksproprijacijom zemljišta planiranog za objekte javne namene (infrastrukturne objekte) a istovremeno i obezbeđenje uslova za izgradnju infrastrukture u okviru katastarskih parcela koje je Grad pribavio Odlukom Skupštine grada Valjeva radi proširenja industrijske zone Grada i koje su u javnoj svojini Grada. Ovom izmenom plana obezbeđuje se uređenje građevinskih parcela radi izgradnje infrastrukturnih planiranih objekata i to: objekta trafostanice, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ulice i drugih pratećih infrastrukturnih objekata, a radi uređivanja građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni kao preduslov za privredni razvoj grada Valjeva.

Valjevo

Razmatran je i utvrđen predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture i sporta od značaja za grad Valjevo. U odluci o stalnim manifestacijama u oblasti kulture i sporta od značaja za grad Valjevo naziv odluke se menja i glasi Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture, sporta, privrede i turizma od značaja za grad Valjevo.

Gradonačelnik je podneo inicijativu da se normativno uredi način organizovanja, upravljanja i finansiranja manifestacije “Festival duvan čvaraka” i da se navedena manifestacija uvrsti u red stalnih manifestacija od značaja za grad Valjevo. Ove godine će biti organizovana trinaesta po redu manifestacija “Festival duvan čvaraka” posvećena promociji pripreme specijaliteta valjevskog kraja – duvan čvaraka. Broj posetilaca, prepoznatljivost i promocija grada Valjeva kao turističke destinacije čine opravdanim određivanje navedene manifestacije kao stalne manifestacije u oblasti privrede i turizma od značaja za grad Valjevo.

 

Kabinet gradonačelnika

Autor: REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.
inegöl escort gemlik escort nilufer escort bursa escort bursa escort konya escort antalya escort escort bolu escort

escort mersin