Izrada Plana Održive urbane mobilnosti grada Valjeva

U okviru projekta „City Walk“ u prethodnih nekoliko meseci, sprovedene su intenzivne aktivnosti na izradi Plana Održive urbane mobilnosti grada Valjeva, koji će definisati ključne pravce razvoja pešačkih zona i pešačkog i biciklističkog saobraćaja, kao i drugih oblika urbane mobilnosti. Cilj plana je da što veći procenat svih putovanja čine održivi vidovi – pešačenje, biciklisti i javni prevoz, a broj saobraćajnih nezgoda da se značajno smanji. Plan je i polazna osnova za konkurisanje za sredstva iz Evropske unije.

Održani su uvodni sastanci sa predstavnicima Gradske uprave. Organizovana je informativna radionica 5. septembra, sa namerom da se javnost detaljnije upozna sa projektom i aktivnostima na izradi plana, metodologiji i načinima planiranja. Na radionici je učestvovalo preko 30 učesnika, predstavnika zainteresovanih strana. Nakon toga, održana je praktična radionica na kojoj se diskutovalo o definisanju vizije i ciljeva urbane mobilnosti grada Valjeva, konceptu „drveta problema“, a predstavljen je i način definisanja opštih i specifičnih problema i uzroka.

Radionica za definisanje mera je održana 11. oktobra i okupila je 16 učesnika koji su pokazali visok nivo zaineresovanosti za nastavak angažovanja na izradi plana. Prvo su prezentovani rezultati u vezi sa vizijom i ciljevima razvoja transportnog sistema i unapređenja pešačenja, da bi se nastavilo diskusijom povodom uočenih problema. Nastavak radionice bio je posvećen merama koje dolaze u obzir radi unapređenja svih aspekata mobilnosti u gradu. Učesnicima su ranije dostavljeni rezultati prethodne radionice u formi struktuiranih podataka o glavnim i specifičnim problemima, kao i uzrocima problema. Takođe su definisani i postavljeni cilјevi (opšti i specifični) i mere koje su proizašle iz prikupljenih podataka.

Radionica uz šetnju (walkshop) je realizovana 25. oktobra uz učešće 15 stanovnika grada i podrazumevala je zajednički obilazak odabranih ulica u centralnoj zoni Valjeva da bi se sagledali i ocenili različiti aspekti u vezi sa mogućnostima pešačenja. Zajednička procena ključnih uslova pešačenja je sprovedena na delovima ulica: Doktora Pantića, Vlade Danilovića, Karađorđeve i nastavak VladeDanilovića. Nakon šetnje i prikupljanja podataka, dobijene su informacije od učesnika i sprovedena je diskusija u vezi sa problemima koji su primećeni, kao i u vezi sa generisanjem novih ideja i rešenja.

U toku su završne aktivnosti na izradi Plana održive urbane mobilnosti grada Valjeva, a javna rasprava povodom predloženog nacrta dokumenta će se održati u prvoj sedmici decembra.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.