Lokalni front: Radovi u koritu Ljubostinje nisu u skladu sa građevinskim dnevnicima

Glavna tema konferencije za medije Lokalnog fronta Va bili su uzroci i posledice šteta koje je izlivanjem pričinila reka Ljubostinja 27. jula ove godine. Kako tvrde aktivisti Lokalnog fronta uzroci izlivanja reke iz korita nalaze se u neznanju i nespremnosti gradskih službi da preventivnim i organizovanim delovanjem posledice letnjih kiša svedu na najmanju moguću meru. Prema njihovim rečima, uzroci izlivanja nalaze se i u nesposobnosti i nespremnosti gradskih službi da na vreme izvedenim radovima, po već zaključenom ugovoru, spreče ili umanje posledice poplava koje više ne smeju iznenaditi nikoga u slivu Kolubare. U obraćanju “frontovaca” novinarima čulo se još i da je reagovanje gradskih službi posle poplave bilo “smušeno i neracionalno”, da je Štab za vanredne situacije izdavao “zakasnele i besmislene naredbe”, koje sudeći njima najverovatnije neće ni moći da budu sprovedene.

Lokalni front

S leva nadesno: Ljubomir Radović, aktivista Lokalnog fronta Va, Darko Pavić iz Dušanove ulice i Ivan Milovanović aktivista Lokalnog fronta Va

“Obaveza gradskih službi su vodotokovi drugog reda, u koje spadaju sve reke, sem Kolubare. Svake godine odvajaju se ne mala sredstva za javnu nabavku redovnog održavanja, povećanja proticajnog profila, zaštite i čišćenja korita. Zdrav razum kaže da bi ovi poslovi morali biti obavljeni pre termina u kojima se, videli smo, gotovo redovno pojavljuju bujice. Svake godine odvajaju se ne mala sredstva za javnu nabavku redovnog održavanja, povećanja proticajnog profila, zaštite i čišćenja korita. Ove godine ugovor je sklopljen u junu, na nešto više od 4 miliona dinara sa PDV-om. Radovi su počeli 29. juna, popravkom kamenog nabačaja “u zoni brane na Gradcu, zbog procurivanja”. Na Ljubostinji je 30. juna i 1. jula pokošena trava u neregulisanom delu. To su, prema građevinskom dnevniku izvođača, svi radovi izvedeni pre 27. jula i poplave. Uticaj ovih radova na povećanje proticajnog profila ocenite sami. Radovi na Ljubostinji nastavljeni su, po dnevniku, 8. i 9. avgusta kod mosta u Dušanovoj ulici”, rekao je aktivista Udruženja Lokalni front Va Ivan Milovanović.

Novinarima se obratio i Darko Pavić, naš sugrađanin iz Dušanove ulice, čija je kuća bila poplavljena 27. jula izlivanjem Ljubostinje. On je izjavio da muke koje su zadesile njega i ostale žitelje nastanjene uz Ljubostinju osim Lokalnog fornta ne interesuju druge političke aktere osim. Posebno je istakao da ga brine lažiranje koje je zatekao u Građevinskim dnevnicima, koje mu je Lokalni front pribavio, u kojima se taksativno prikazuju svi radovi koji su urađeni u koritu Ljubostinje. Pojedinačno je komentarisao sve aktivnosti koje su navodno preduzete, konstatujući da je većina izmišljena.

“Košenje su vršila samo dva lica, i to bez ikakvog nadzora i obeležja, dok je bager radio samo dva dana. Problem je što je ono što se u građevinskim dnevnicima nalazi očigledno lažirano. Ko će odgovarati za to? Da li sami potpisnici ili neko od predstavnika vlasti, koji nisu tu da bi njima bilo lepo, već da rešavaju probleme građana”, pita naš sugrađanin Darko Pavić, koji kako tvrdi nije član nijedne partije niti udruženja. On je napomenuo da i dalje provodi besane noći prilikom najmanjih kišnih kapi, strepeći za svoj i živote članova svoje porodice.

Aktivisti valjevskog Lokalnog fronta podsetili su da se u oktobru mesecu navršava godinu dana od izlivanja reke Gradac na deponijskoj pregradi, a da od nadležnih u Gradskoj upravi još uvek nisu dobili obećano veštačenje o odgovornosti za ovaj događaj i pričinjenu štetu.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.