Ministar za inovacije i tehnološki razvoj dr Nenad Popović sutra će u Valjevu svečano otvoriti Regionalni inovacioni startap centar u prostorijama Poslovnog inkubatora na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu, jednog od osnivača Inkubatora. Regionalni inovacioni startap centar Valjevo projekat je Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije, osnovan u oktobru 2018. godine potpisivanjem tripartitnog ugovora između Kabineta, Grada Valjeva i Poslovnog inkubatora Valjevo. Grad Valjevo jedan je od osam gradova Srbije koji su obuhvaćeni Programom podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara.

Regionalni inovacioni startap centar Valjevo

Tokom otvaranja, u Regionalnom inovacionom startap centru Valjevo biće održane radionice na kojima će stanari i polaznici obuka demonstrirati svoja znanja iz programiranja koristeći LEGO Education Mindstorms komplete i poznavanje rada na Arduino mikrokontrolerskoj platformi za razvoj uređaja Interneta stvari tokom koje će kreirati sopstveni smart home ekosistem.

Regionalni inovacioni startap centar Valjevo obezbeđuje adekvatne sadržaje, prostor za rad i sve ostale neophodne uslove za podršku razvoju startap preduzetništva u Kolubarskom regionu. Glavne aktivnosti su pružanje uslova za rad, obuke, radionice i predavanja, kao i umrežavanje korisnika Centra u cilju razvijanja novih poslovnih ideja korisnika ili nastavka obavljanja postojećeg posla u zajednici korisnika na obostranu korist – za stvaranje novih radnih mesta, za poboljšanje postojećih pozicija, radi sticanja novih znanja, ali i prenošenja znanja i iskustva.
Regionalni inovacioni startap centar počeo je sa radom u martu 2019. godine i do danas je u njemu održano preko 20 radionica na različite teme, od pokretanja sopstvenih preduzetničkih inicijativa, programiranja u programskom jeziku Java, kako od inovativne ideje kreirati softver, programiranja u PHP-u, pravljenja pametnih uređaja pomoću tehnologije Internet stvari, do karijernog razvoja i ličnog brendiranja. Usluge Centra trenutno koristi oko 10 stalnih stanara i veći broj zainteresovnih polaznika obuka.