Nakon konsolidacije vlasništva, Gorenje prešlo iz a.d. u d.o.o.

Odlukom današnje skupštine akcionara, Gorenje je promenilo pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Valjevo

Ova promena predstavlja završetak procesa preuzimanja Gorenja od strane kompanije Hisense kao jedinog preostalog akcionara, kao i uspostavljanje jednostavnije i jedinstvene strukture upravljanja koja neće uključivati nadzorni i upravni odbor. Gorenjem d. o. o. upravljaće kolegijum direktora pod vođstvom Franje Bobinca zajedno sa rukovodstvom, kojeg pored dva generalna direktora Lana Lina i Čaoa Liua čini i šest dosadašnjih članova uprave: Žiga Debeljak, Stanka Pejanović, Tomaž Korošec, Hansona Han, Lu Hou i Saša Marković, koji će biti imenovani za izvršne potpredsednike kompanije.

Takvom strukturom rukovodstva, Gorenje će pojednostaviti organizaciju kompanije koja će, uz konsolidovani status vlasništva, omogućiti efikasnije upravljanje i donošenje odluka u okviru društva. Samim tim, kompanija će biti spremna da brže odgovori na izazove i promene u zahtevnom poslovnom okruženju. Jednostavnija struktura rukovodstva dovešće do bolje sinergije sa kompanijom Hisense, istovremeno se više fokusirajući na razvoj, proizvodnju i prodaju proizvoda.
Umesto nadzornog i upravnog odbora, kompaniju će voditi sedmočlani kolegijum direktora kojim će predsedavati Franjo Bobinac i rukovodstvo koji čine generalni direktori Lan Lin i Čao Liu, direktor za korporativne finansije i digitalno poslovanje, Žiga Debeljak, i još pet dosadašnjih članova uprave: Stanka Pejanović, Tomaž Korošec, Hanson Han, Lu Hou i Saša Marković, koji će biti imenovani za izvršne potpredsednike kompanije.

Pored funkcije predsednika kolegijuma direktora, Franjo Bobinac će nastaviti da obavlja svoje dužnosti na poziciji potpredsednika globalnog marketinga u kompaniji Hisense International, na koju je postavljen prošle godine.

Valjevo

„Promenom forme preduzeća zaokružili smo uspešan postupak traženja strateškog vlasnika. Gorenje sada ima konsolidovanu vlasničku strukturu, a sa kompanijom Hisense kao novim vlasnikom i jednostavnijom upravljačkom strukturom postavljamo temelje razvoja grupe Gorenje i njenih brendova zarad budućnosti više od 11.000 zaposlenih“, istakao je Franjo Bobinac.

Valjevo
Kompanija Gorenje, zajedno sa svojim ograncima u Evropi, postaje važan centar razvoja i proizvodnje u grupi Hisense. Pripremni radovi za početak izgradnje nove fabrike TV uređaja u Velenju već su u toku, a u planu je i širenje proizvodnih kapaciteta u Valjevu sa još jednim postrojenjem.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.