Nastavak reformi i uvođenje novih projekata u novoj školskoj godini

Glavna karakteristika predstojeće školske godine, koja počinje 2. septembra, biće nastavak reformi i uvođenje novih projekata, kao i nastavak izgradnje i opremanja, prvenstveno u informatičkom domenu. Osnovna škola “Milovan Glišić” konačno počinje nastavu u novoj školskoj zgradi u Brđanima, koja se gradila 16 godina. Ono što je na konferenciji za medije Školske uprave Kolubarskog i Mačvanskog okruga još saopšteno kao novina u narednoj školskoj godini je “Obogaćen jednosmenski rad u osnovnim školama”.

Zgrada Školske uprave Kolubarskog i Mačvanskog okruga

DIGITALIZACIJA I REKONSTRUKCIJA ŠKOLA

Zorica Jocić, načelnica Školske uprave Kolubarskog i Mačvanskog okruga posebnu pažnju na konferenciji za medije posvetila je digitalizaciji škola za koje je resorno Ministarstvo procenilo da im je neophodan bolji Internet, tako da su 32 škole pre desetak dana dobile SIM kartice i modeme. Danas iz Beograda za 28 škola, u okviru projekta “Dve hiljade digitalnih učionica” stižu lap topovi, video – bim, projektor, kolica i prateća oprema.

“Ubrzano se digitalizuju škole, jer imamo dosta škola koje imaju kompletne digitalne učionice, kao i informatičare koji su stalno na terenu, gde povezuju opremu i pružaju podršku posebno u vezi hardverskog dela. Takođe, tokom leta su sve valjevske škole povezane na AMRES – Akademsku mrežu Republike Srbije i vrlo je značajno da sve naše škole imaju pristup toj mreži”.

Zorica Jocić, načelnica Školske uprave Kolubarskog i Mačvanskog okruga

Letnji raspust je protekao i u redovnom tekućem održavanju školskih objakata, rekla je Jocićeva, napominjući da slede i znatni investicioni projekti.  Najznačajnije je da učenici i kolektiv OŠ “Milovan Glišić” iz Valjeva preedstojeću školsku godinu počinju u novom objektu na Brđanima. Svečano otvaranje nove Šeste škole uz prigodan program planirano je za sredinu naredne sedmice.

Pored toga, načelnica je podsetila da je tokom proteklog raspusta, zbog nemara izvesnog broja dece, izbio požar na prelazu prema tzv. maloj fiskulturnoj sali u OŠ “Andra Savčić”. Posledice su tokom leta sanirane uz kompletnu adaptaciju prostora.

“OBOGAĆEN JEDNOSMENSKI RAD” U OSNOVNIM ŠKOLAMA

U dve stotine škola, u Republici Srbiji, koje rade u jednoj smeni, od predstojeće Školske godine biće uveden pilot projekat “Obogaćenog jednosmenskog rada”. Među tih 200 škola, sa područja Kolubarskog i Mačvanskog okruga je 14 škola koje su ispunile sve kriterijume na osnovu kojih je omogućeno održavanje novog pilot projekta. Sa ovdašnjeg područja je pet škola, odnosno OŠ “Stevan Filipović” u Divcima, zatim mionička OŠ “Milan Rakić” – izdvojeno odeljenje u Toplici, kao i u OŠ “Rajko Mihailović” Banjani, potom u OŠ “Sveti Sava” u Pambukovici i ajkovačka OŠ “Mile Dubljević” – izdvojeno odeljenje u Bogovađi.

Proces izbora škola počeo je od januara tekuće godine sa više različitih aktivnosti, da bi izbor sada bio definisan. Prvi kriterijum bio je da škola održava nastavu samo u jednoj smeni, tako da u gradovima Valjevo, Šabac i Loznica nema škola koje će realizovati navedeni projekat. Takođe, pri izboru bitan činilac bila je motivacija kolektiva jer će raditi prema potpuno drugačijim metodama koje će upotrebljavati, kroz integrisan pristup usmeren na međupredmetne kompetencije. Zapravo, krajnji cilj je da učenici, u starosno mešovitim grupama od prvog do osmog razreda, putem inovativne nastave realizuju izabrane projekte, povezujući stečena znanja iz više predmeta.

Resorno Ministarstvo je dalo model 48 različitih aktivnosti koje škole mogu prirediti, ili u skladu sa internim resursima mogu sprovoditi potpuno jedinstvene projektne aktivnosti, o čemu će naknadno razmenjivati iskustva sa ostalim školama, tačnije učesnicima projekta. Dakle, pri izboru škola koje će sprovoditi novi projekat “Obogaćen jednosmenski rad” sagledavana je motivacija svoh aktera, od nastavnika, preko direktora, roditelja koji su anketirani, do lokalne samouprave koja treba da obezbedi obroke za polaznike novog projekta “Obogaćen jednosmenski rad u osnovnim školama”.

INVESTICIJE U ŠKOLAMA NA TERITORIJI KOLUBARSKOG OKRUGA

“U Lajkovcu smo imali investiciju u OŠ “Mile Dubljević” gde je, posle deset godina, završen amfiteatar koji je vrlo značajan prostor za sve učenike i nastavnike ove škole. Škola u Bogovađi je renovirana u jednom delu i urađena je kompletna ograda oko školskog dvorišta. U Opštini Mionica u naredna dva meseca treba da počnu radovi rekonstrukcije kompletne OŠ “Milan Rakić” i srednje škole. Vrednost radova je oko 200 miliona i dogovor je da radovi budu obaljani etapno, deo po deo školskog objekta, tako da bi ostali delovi bili funkcionalni i tu su dve školske zgrade.

U Opštini Osečina tokom leta nije bilo većih investicija jer je prethodne školske godine izvršena kompletna rekonstrukcija prostora jedne škole, koja je ranije bila osnovna škola i najavljeni su radovi za toplifikaciju i zamenu kotlova, kao i rekonstrukcija druge zgrade. Opština Ub je imala kapitalne investicije jer je urađen novi vrtić na površini od tri hiljade kvadratnih metara, sa najsavremenijom opremom i biće otvoren 2. septembra. Za žitelje Uba to znači da će sva deca predškolskog uzrasta imati obezbeđeno mesto i najidealnije uslove za svoj razvoj i učenje.

Od većih investicija urađena je, od temelja do krova, nova škola u Slatini, takođe počinje da radi 2. septembra. I počeli su radovi na OŠ “Milan Munjas”, ali dogradnja prostora od 3.500 kvadrata na postojeći prostor, i tu će biti smešteno šest novih učionica i zatvoren bazen. U Opštini Ljig u OŠ Sava Kerković su zamenjeni kotlovi i vrednost je šest miliona. Tako da su to zaista vrlo krupne investicije” – zaključuje načelnica Zorica Jocić.

OBRAZOVNO-VASPITNI CENTAR U OSEČINI SA 2 NOVA SMERA I 60 UČENIKA  PRVE GODINE

U Obrazovno – vaspitnom centru u Osečini u prvoj godini imaju sasvim nove smerove – prehrambeni tehničar i trogodišnje zanimanje plastičar, na koje su upisali po 30 učenika u prvi razred. Međutim, roditelji učenika starijih razreda su negodovali jer njihova deca neće dobiti diplome Ekonomske škole Valjevo, već Obrazovno – vaspitnog centra Osečina. Tim povodom Ministarstvo prosvete objavilo je obaveštenje gde je, pored ostalog navedeno: “Osnovan je Obrazovno – vaspitni centar u Osečini, koji će ostvarivati ostvarivati programe srednjeg obrazovanja i vaspitanje, koji su se ostvarivali u izdvojenom odeljenju, u područjima rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam i Ekonomija, pravo i administracija, kao i program osnovnog obrazovanja i vaspitanja”.

Zorica Jocić, načelnica Školske uprave Kolubarskog i Mačvanskog okruga

Tek da napomenemo da je u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane za upis na četvorogodišnji smer prehrambeni tehničar najmanji broj bodova bio 59,62 (poređenja radi, u 2018/19. za upis na četvorogodišnji smer komercijalista u izdvojenom odeljenju Ekonomske škole Valjevo bilo je potrebno 51,23 boda, a 2017/18. za finansijskog tehničara minimum potrebnih bodova iznosio je 50,85), dok je ove godine poslednji upisani na trogodišnje zanimanje plastičar u domenu Hemija, nemetali i grafičarstvo imao 37,44 boda.

EKSTERNA EVALUACIJA

U pogledu spoljašnjeg vrednovanja rada škola govoreći o značaju ovog procesa, načelnica navodi da je završen sedmogodišnji proces tokom kog su prikupljene važne informacije uz sagledavanje bitnih iskustava na nivou države radi čega je obavljeno revidiranje standarda na poljima indikatora i kvaliteta.

Radi provere novog predloga u praksi, obavljen je odgovarajući pilot projekat, kao i anonimno anketiranje 240 škola sa područja Srbije i Zavod za vrednovanje kvaliteta je organizovao javnu raspravu, da bi bio utvrđen novi okvir vrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada škola i ustanova. Tako da sada, za predškolske ustanove, od ranijih sedam, sada ima četiri oblasti kvaliteta, odnosno vaspitno – obrazovni rad, podrška deci i porodici, profesionalna zajednica učenja i, kao poslednji ali jednako bitan segment, upravljanje i organizacija. U okviru toga raspoređeno je 16 standarda, ranije 29, i 64 indikatora, a pre je sagledavano 137.

Što se tiče osnovnih i srednjih škola, sa pređašnjih sedam, sada je utvrđeno šest oblasti kvaliteta. Prva je planiranje, programiranje i izveštavanje, zatim nastava i učenje, potom obrazovna postignuća učenika, kao četvrta podrška učenicima, peti je ETOS i na kraju organizacija rada škole, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, čime se vidi da su objadinjene šesta i sedma oblast kvaliteta. U okviru ovih šest ključnih oblasti sada su utvrđena 24 standarta za osnovne i srednje škole, od pređašnjih 30. Ukupno postoji 124 indikatora, a bilo je 158 indikatora kvaliteta, navodi načelnica ŠU Kolubare i Mačve.

“Od sredine oktobra počinje novi ciklus spoljašnjeg vrednovanja i cilj je pomoći školama da utvrde da li proces samovrednovanja koji onirade prema istim ključnim oblastima, prema istim standardima i pokazateljima kvaliteta, prema kojima rade i eksterni evaluatori, da li su oni to dobro procenili. Krajni cilj je podizanje kvaliteta rada svake ustanove i to prema tzv. Zoni narednog razvoja, odnosno to je put kojim svaka škola treba da se razvija. Zato je potrebno obavljati spoljašnje vrednovanje, i to je prvi i osnovni cilj da to bude pomoć školama kroz procenu procesa rada” – objašnjava dr Jocić i najavljuje: “S tim u vezi, od 18. do 20. septembra, u Kulturno – obrazovnom centru u Tršiću biće svi prosvetni savetnici iz Srbije i tada ćemo izvršiti, još jednom, pilotiranje celog procesa, i to tako što ćemo raditi eksternu evaluaciju u Osnovnoj školi Vuk Karadžić u Tršiću, u OŠ Stepa Stepanović u Tekerišu i OŠ Jovan Cvijić u Loznici. Nakon usaglašavanja svih kriterijuma i svih procedura, sredinom oktobra treba da počne sasvim novi ciklus provere i utvrđivanja kvaliteta u svim školama”.

PROBNI ISPIT KRAJEM MARTA

Školska 2019/20. godina počinje zvanično u ponedeljak, 2. septembra i prvo polugodište traje do 31. januara, dok drugo polugodište počinje 18. februara. Za učenike osmog razreda kraj drugog polugodišta je 2. juna, ali veoma bitni su termini probnog prijemnog 27. i 28. mart, dok prijemni polažu 17, 18. i 19. juna 2020. godine. Kraj Školske godine je 16. juna za učenike od prvog do sedmog razreda osnovne škole, za srednjoškolce od prvog do trećeg razreda završava se 19. juna. Za maturante Gimnazije kraj nastave je 22. maja, dok je kraj četvrtog razreda u srednjim stručnim školama 29. maja. Prethodno, zimski raspust je u dva segmenta, od 30. decembra ove do 7. januara naredne godine i drugi deo je od 3 – 17. februara 2020. Prolećni raspust je od 13. do 20. aprila 2020. godine.

Snežana Jakovljević Krunić

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.