“Neophodne ispravke i dopune za poboljšanje novog Plana kvaliteta vazduha”

Okupljene u Inicijativu za vazduh po meri građana, beogradske organizacije RERI (Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu) i NEA (Nacionalna ekološka asocijacija), zajedno sa valjevskim partnerima iz Lokalnog odgovora, organizovale su Otvorene javne konsultacije o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Valjevo za period 2022-2027. Govornici na ovom okupljanju organizovanom u Maloj sali Omni centra, koje je moglo da se prati i putem “live streaming”-a, bili su Mirko Popović (RERI), Milenko Jovanović (NEA), Đorđe Petković (Lokalni odgovor) i Slađana Stanković iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo. Zaključak Otvorenih javnih konsultacija je da Nacrt novog Plana ima puno manjkavosti i nedostataka i da, ukoliko bude usvojen u sadašnjem sadržaju, neće dovesti do nužnog smanjenja aerozagađenja. Poručeno je da je tokom trajanja Javnog uvida neophodno uputiti set primedbi i sugestija kako bi se Plan doradio, popravio i poboljšao, ne bi li u narednih 5 godina u Valjevu počeli da dišemo iole čistiji vazduh.

RERI-NEA-LO-4

Otvorene javne konsultacije o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha 2022-2027/ Foto: Valjevska posla

Javne konsultacije su, kako je rečeno, inicirane kako bi se došlo do zajedničke strategije, koja bi naterala i pomogla Gradskoj upravi da što kvalitetnije izradi novi Plan kvaliteta vazduha. Taj dokument ne treba da bude još jedan papir u nizu usvojen od strane lokalnog parlementa koji će da stoji u fijoci. Ukazano je da Plan treba da bude vrlo konkretan, sa merljivim rezultatima i vrlo jasnim smernicama, koje će nadležnima biti vodič u petogodišnjem radu, a građanima omogućiti da prate i mere njegov učinak.

RERI-NEA-LO-2

Učesnici Otvorene javne konsultacije o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha 2022-2027/ Foto: Valjevska posla

Mirko Popović, programski direktor RERI-ja, ocenio je da je Nacrt novog Plana kvaliteta vazduha formalno loš u smislu nepoštovanja proceduralnih aspekata, koji bi trebalo da budu zadovoljeni, kako u postupku javnog uvida, tako i u postupku same izrade. Ukazao je da predložene mere za smanjenje zagađenosti vazduha nemaju ogovarajuće i merljive indikatore, zatim da Nacrtu Plana nedostaje dokumentaciona osnova koju su, kako je istakao, iz Gradske uprave bili dužni da izlože. Njegove dalje zamerke tiču se neutvrđenog broja individualnih ložišta što je, prema njegovim rečima, bio osnovni zadatak da se uradi, jer su upravo individualna ložišta, pored “Krušika” najveći zagađivači vazduha. Istakao je da Nacrtom nisu prepoznati socijalno ugroženi građani i da ga zabrinjava što su mere, poput širenja toplovodne mreže i gasifikacije, predlažu bez “cost-benefit” analize.

“Moja preporuka je da lokalna samouprava, uz stručnu podršku i u saradnji sa građanima, pokuša da popravi novi Plan kvaliteta vazduha u realnom roku, budući da je rok za izradu već probijen. Ono što nas zanima je koliko kvantitativno predstavljeno iznosi smanjenje zagađenja vazduha, koliko je manje zagađenih dana, koliko manje prekoračenja graničnih vrednosti zagađujućih materija, koliko manje uticaja na javno zdravlje. Takođe, treba precizirati rokove, novčane iznose i ko je odgovoran za sprovođenje mera i njihov učinak. Ispravke Nacrta mogu da donesu dobre rezultate, ali bez angažmana, intervencije i dodatnog napora građana, koji mogu da izvrši pritisak na Gradsku upravu, ovaj predlog Plana kvaliteta vazduha biće donet pro forme i neće imati nikakav efkat”, poručio je Mirko Popović iz RERI-ja.

Mirko-Popovic-RERI

Mirko Popović, RERI / Foto: Valjevska posla

Đorđe Petković iz Lokalnog odgovora kazao je da u Nacrtu Plana kvaliteta vazduha ima puno stavki koje treba poboljšati i na šta bi trebalo uticati, te se zahteva da se taj dokument izmeni kako bi bio bolji.

“S obzirom da u izradi ovog Nacrta Plana nije bilo omogućeno učešće građana, smatramo da Gradska uprava prilikom izrade naredih planova treba da omogući učešće građana i određivanje prioriteta. Gradska uprava treba da obezbedi da Plan kvaliteta vazduha bude upotrebljiv za programsko budžetiranje, treba da se formira tim za upravljanje primenom Plana koji će biti odgovoran za njegovu integraciju sa programskim budžetom. Treba da se uspostavi mehanizam sa jasnim kriterijumima za određivanje prioritetnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, a treba da se uspostavi i obaveza izrade i javno objavljivanje liste tih prioritetnih projekata za svaku godinu. Takođe, treba da se uspostavi mehanizam koji će obezbediti sprovođenje procesa praćenja, ocenjivanja i izveštavanja o ostvarenim rezultatima primene Plana kvaliteta vazduha za period 2022-2027”, deo je predloga koje je ispred Lokalnog odgovora naveo Đorđe Petković.

Dorde-Petkovic-LO

Đorđe Petković, Lokalni odgovor / Foto: Valjevska posla

Milenko Jovanović, iz Nacionalne Ekološke Agencije (NEA) izneo je mišljenje da Nacrt novog Plana kvaliteta vazduha za Valjevo nije ništa gori od planova u drugim gradovima,  kao i da je zadovoljenje forme ovog dokumneta očigledno bilo ispred njegove suštine. Kazao je da je NEA uradila spisak sa 15-ak sugestija i primedbi na Nacrt koji će biti predati zajedno sa RERI-jem i Lokalnim odgovorom za vreme trajanja Javnog uvida.

“U ovom Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Valjevo, čija izrada je kasnila i više od godinu dana, ponuđeno je puno informacija koje nisu u funkciji efekta koje treba da donesu mere za smanjenje aerozagađenja. Smatram da je Nacrt donet i pre 6 meseci da ne bi bilo dovoljno neophodnog novca u budžetu za finansiranje mera koje mogu do vesti do vidnog pomaka na godišenjem nivou. Država treba da bude odgovorna, da pomogne stručno i finasijski lokalnoj samoupravi da se propisane mere realizuju. Ovaj Plan se mora popraviti i ja verujem da će biti ozbiljno popravljen. Ali, to ne znači i da će on biti sproveden, kao i mere koje se u njemu nalaze, a to je jako važno da se desi. To nije do Plana, ni do nas, već do Gradske uprave i države koja treba da je podrži i da stanu iza nje”, istakao je Milenko Jovanović i pohvalio jak aktivizam nekoliko valjevskih udruženja koji su doveli do toga da se Gradska uprava ozbiljnije bavi problemom aerozagađenja, što nije slučaj u drugim gradovima.

Milenko-Jovanovic-NEA

Milenko Jovanović, NEA / Foto: Valjevska posla

Slađana Stanković, sanitarno-ekološki inženjer iz gradskog Zavoda za javno zdravlje, naglasila je u svom obraćanju da početak i kraj  svake priče o aerozagađenju treba da bude njegov uticaj na zdravlje. Prema njenim rečima, karakteristika svih planova kvaliteta vazduha koji se donose po gradovima je da se nijedan ne poziva na zvanične podatke koji se tiču kako i u kojoj meri aerozagađenje konkretno utiče na zdravlje, jer takvih podatak nema!

“Pre nekoliko godina urađeno je istraživanje od strane Svetske zdravstvene organizacije, Ministarstva za zaštitu životne sredine i Instituta “Batut”, gde se pominje ta famozna brojka od 242 smrti u Valjevu usled posledica aerozagađenja. Posle toga mi imamo primetan porast prekomerno zagađenih dana, bez ikakvih drugih podataka o tuticaju aerozagađenja na zdravlje. Beleži se porast prvenstveno respiratornih i kardiovaskularnih bolest, ali ne možemo da kažemo da je njihov uzročnik aerozagađenje, zato što nije urađena nikakva analiza podataka. Imam osećaj da niko ne želi, niti je iskazao interesovanje da tu analizu uradi, jer bi podaci verovatno bili katastrofalni. Podaci jesu katastrofalni i razlikuju se kada uporedimo Valjevo sa opštinama i gradovima gde je malo bolja situacija sa kvalitetom vazduha”, rekla je Slađana Stanković iz Zavoda za javno zdravlje.

RERI-6

Foto: Valjevska posla

Tokom Otvorenih javnih konsultacija, predstvnici orgnizacija RERI, NEA i Lokalni odgovor pozvali su građane Valjeva da učestvuju u Javnoj raspravi o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha, koja će biti održana u utorak, 22. novembra, u 11 sati u u skuštinskoj sali Gradske uprave Valjevo.

RERI-NEA-LO-3

Otvorene javne konsultacije o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha 2022-2027/ Foto: Valjevska posla

Javni uvid u Nacrt traje do 28. novembra 2022. godine i produžen je nakon što je RERI podneo zahteva da se ispoštuje zakonski rok koji propisuje da javni uvid ne može biti kraći od 30 dana. Gradska uprava Valjevo je 27. oktobra oglasila Javni uvid na Nacrt Plana kvaliteta vazduha i prvobitno navela rok od 20 dana za dostavljanje komentara što je, kako je RERI naveo u zahtevu, suprotno Uredbi o učešću javnosti.

 

M.P.M.

 

 

Vazduhograf-Valjevo-Aerozagadenje

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva “

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.