Održana 74. sednica Gradskog veća

Na jučerašnjoj 74. sednici Gradskog veća utvrđeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja i programe korišćenja subvencija iz budžeta Grada Valjeva JP „Kolubara“ i JKP „Polet“ za 2019. godinu.

Sa 74. sednice Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Takođe je utvrđen predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola i mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Valjeva, kojom se utvrđuje broj i prostorni raspored javnih osnovnih škola na teritoriji grada. Mrežu javnih osnovnih škola čini 15 javnih osnovnih škola, čija se delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja obavlja u sedištu i 30 izdvojenih odeljenja za obrazovanje učenika od I do IV, odnosno VIII razreda. Od ukupno 15 javnih osnovnih škola na području grada Valjeva, kriterijume minimalnog broja učenika i odeljenja ispunjava sedam gradskih matičnih osnovnih škola, dok kriterijum od 480 učenika ne ispunjava osam matičnih škola na seoskim područjima, od kojih dve osnovne škole („Ilija Birčanin“ Stave i „Prota Mateja Nenadović“ Brankovina) ispunjavaju drugi propisani kriterijum, a to je minimum 16 odeljenja. Kod ostalih šest matičnih seoskih osnovnih škola ispoštovan je statusni kriterijum da na udaljenosti od dva kilimetra ne postoji druga osnovna škola.

Sa 74. sednice Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Predloženi plan mreže predviđa 30 izdvojenih odeljenja, a matične škole imaju 37 izdvojenih odeljenja u Školskoj 2019/2020. godini. Organizacija rada u osam seoskih matičnih škola je prilagođena specifičnostima brdsko-planinskog područja, međusobne udaljenosti i saobraćajne povezanosti sa izdvojenim odeljenjima. Planom razvoja predloženo je pripajanje šest isturenih odeljenja matičnim školama i to: IO Tupanci se pripaja IO Pričević, koje pripada matičnoj školi „Ilija Birčanin“ Stave; IO Klanica se pripaja matičnoj školi „Stevan Filipović“ Divci; IO Dupljaj i Zabrdica matičnoj školi „Sveti Sava“ Popučke; IO Kotešica pripaja se IO Joševa i pripada matičnoj školi „Prota Mateja Nenadović“ Brankovina; IO Donja Kamenica će se pripojiti školi „Milovan Glišić“ Valjevska Kamenica. IO Oglađenovac koje pripada OŠ „Milovan Glišić“ Valjevska Kamenica u Školskoj 2018/2019. godini nema učenika, niti će prema podacima škole biti dece za upis u prvi razred u narednih šest godina, pa stoga i prestaje sa radom. Iz gore navedenog u predloženim razvojnom planu sedam isturenih odeljenja će biti manje u mreži škola, jer se šest isturenih odeljenja pripaja matičnim školama, a jedno prestaje sa radom jer nema učenika.

Sa 74. sednice Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Odlukom o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Valjeva utvrđuje se broj i prostorni raspored objekata koji ispunjavaju uslove za obavljanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, obezbeđuju i ishranu, negu, preventivno-zdravstvenu zaštitu i socijalnu zaštitu dece predškolskog uzrasta u skladu sa zakonom. Mrežu javnih predškolskih ustanova čini PU „Milica Nožica“ sa 11 namenskih građenih objekata za boravak dece (Zvončić, Hajdi, Bambi, Kolibri, Naša radost, Pčelica, Bubamara, Dr M.Stupar, Vidra, Kamenica i Brankovina) i 22 druga prilagođena, privremeno ustupljena prostora i izdvojeno odeljenje za obavljanje delatnosti pripremnog predškolskog programa, vaspitno-obrazovnog rada sa decom na dužem bolničkom lečenju i objekti za pripremu hrane. Radno vreme svih vrtića je u celodnevnom trajanju od 06 do 16 časova, a u vrtićima u kojima se obavlja pripremni predškolski program u četvoročasovnom trajanju radno vreme je od 15.30 do 19.30 časova.

Predškolska ustanova raspolaže sa smeštajnim kapacitetima od 1669 mesta za upis dece u celodnevni boravak, a potrebe, već godinama unazad, prevazilaze smeštajne kapacitete, tako da je analizom podataka utvrđeno da u proseku 230 dece ostane neupisano. Grad Valjevo, s obzirom na činjenicu da veliki broj dece ostane uskraćen za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, planirada adaptira dosadašnji objekat OŠ „Milovan Glišić“ u Valjevu za potrebe obavljanja delatnosti predškolske ustanove. U cilju stvaranja savremenih uslova za boravak dece i zaposlenih, Grad iz budžeta kontinuirano izdvaja sredstva za investiciono i tekuće održavanje, kao i nabavku potrebne opreme.

Sa 74. sednice Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Na jučerašnjem zasedanju Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Valjeva, zatim predlog Odluke o izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Grada Valjeva za 2017. godinu, predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna plana kapitalnih investicija Grada Valjeva 2018- 2020. godine, predlog Odluke o izmenama odluke o prenosu na korišćenje i upravljanje objekta reciklažnog centra, kao i predlog Odluke o izmenama Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva.

Članovi Gradskog veća utvrdili su i predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP „Toplana-Valjevo“ Valjevo, saopšteno je u izveštaju sa sednice Gradskog veća poslatom iz Kabineta gradonačelnika.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.