Najnovije vesti

Održana 80. sednica Gradskog veća

Članovi Gradskog veća su na jučerašnjem zasedanju kao dopunu dnevnog reda razmatrali Preporuku o uslovima i načinu snadbevanja toplotnom energijom u periodu od 14. do 16. maja godine. U Odluci o snadbevanju toplotnom energijom grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila sledeće godine, a ukoliko je srednja dnevna temperatura niža od 12° C u periodima od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja JKP “Toplana” Valjevo je u obavezi da greje korisnike.

Valjevo

S obzirom na to da je prema vremenskoj prognozi za naredna tri dana ispunjen tehnički uslov za grejanje, a odnosi se na dnevnu temperaturu nižu od 12° C, valjevska “Toplana” će od 14. do 16. maja, u režimu grejanja od 6 do 10 časova i od 18 do 22 sata, u skladu sa aktuelnim vremenskim uslovima vršiti grejanje.

Na juče održanoj sednici Gradskog veća razmatrani su Izveštaji o radu i poslovanju za 2018. godinu Doma zdravlja Valjevo, Centra za socijalni rad “Kolubara”, Centra za kulturu, Narodnog muzeja Valjevo, Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović”, Zavoda za zaštitu spomenika kulture “Valjevo”, Moderne galerije , IUS “Radovan Trnavac Mića”, Međuopštinskog istorijskog arhiva, Ustanove za fizičku kulturu “Valis”, Centra za negovanje tradicionalne kulture “Abrašević”, kao i Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Valjeva u 2018. godini. Svi razmatrani izveštaji su prihvaćeni od strane Gradskog veća i isti će biti razmatrani na narednoj sednici Skupštine grada Valjeva koja će biti održana tokom maja meseca.

Valjevo

Utvrđen je predlog Plana detaljne regulacije za izgradnju kamenoloma u delu naseljenog mesta Zabrdica. Na sednici su razmatrani i utvrđeni sledeći predlozi: predlog zaključka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2019. godinu, predlog zaključka o usvajanju plana održive urbane mobilnosti Valjeva i predlog zaključka o usvajanju plana unapređenja pešačenja na nivou naselja – centralna gradska zona.

Članovi Gradskog veća razmatrali su i utvrdili predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP “Vidrak” Valjevo. Takođe je na današnjoj sednici utvrđen predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za socijalni rad “Kolubara”.

Valjevo

Razmatran je Izveštaj nadzornog organa o višku radova na zimskom održavanju ulica i puteva, po ugovoru za zimsko održavanje ulica i puteva – grad Valjevo i isti je prihvaćen od strane Gradskog veća. Gradonačelnik Valjeva se ovlašćuje da zaključi Sporazum o izmirenju obaveza po navedenom ugovoru, između grada Valjeva i “Ingrap-Omni” d.o.o. Beograd.

Na sednici je razmatran i usvojen Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.

Valjevo

Takođe su razmatrani i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica. Borivoju Nedeljkoviću iz Klanice biće isplaćeno 191.280,00 dinara na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja-umatičenih ovaca od ujeda pasa lutalica, a Marini Marković iz Valjeva, kao zakonskom zastupniku mal. Jovane Marković, biće isplaćeno 80.000,00 dinara na ime naknade štete usled ujeda pasa lutalica.

Autor: REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.
inegöl escort gemlik escort nilufer escort bursa escort bursa escort konya escort antalya escort escort bolu escort