Osvrt Lokalnog fronta na izbore za članove skupština mesnih zajednica

Tema konferencije za medije valjevskog Lokalnog fronta bili su izbori za članove skupština mesnih zajednica, koji su jesenas održani u Valjevu. Aktivisti ovog Udruženja ukazali su da ti izbori nisu pravilno raspisani, da Radno telo za sprovođenje izbora i njegove članove prema određenim članovima Statuta Grada utvrđuje Skupština, a ne predsednik Skupštine.

Sa konferencije za medije Lokalnog fronta Va (foto: Printscreen You Tube kanal Televizija Valjevo Plus)

Jedan od “frontovaca” Predrag Savić istakao je da se delokrug i način rada Radnog tela i prava i dužnosti predsednika i članova utvrđuju posebnom odlukom Skupštine Grada Valjeva, ali da takve odluke nema, kao ni poslovnika o radu, niti zapisnika sa sednica Radnog tela. Prema njegovim rečima, Radno telo koje je sprovelo izbore za skupštine mesnih zajednica bilo je partijsko telo, sastavljeno od odbornika stranaka skupštinske većine i gradskih službenika, potpuno podređenih gradonačelniku.

“Predsednik Skupštine Milorad Ilić izbore je raspisao bez zaključka Skupštine, držeći se slova novoizmenjenog Zakona o lokalnoj samoupravi. Novi Zakon nalaže takođe da se način izbora organa mesne zajednice uredi gradskim Statutom. Naš Statut, opet, nije usklađen sa novim zakonom, pa se izbori u mesnim zajednicama sprovode onako kako propisuju statuti samih mesnih zajednica”, kazao je Savić i nastavio priču o izborima naglasivši da su aktivisti Lokalnog fronta tražili statute mesnih zajednica u kojima su održani izbori i da su bili odbijeni sa obrazloženjem da su statuti mesnih zajednica skoro identični i da, osiem broja članova u skupštinama, drugih razlika skoro da nema. Savić je precizirao da su se u daljem istraživanju članovi Lokalnog fronta držali isključivo teksta statuta MZ Petnica, dobijenog preko poverenika za informacije od javnog značaja u februaru 2014. godine.

“Prema članu Statuta MZ Petnica izbore za skupštinu mesen zajednice sprovodi Izborna komisija i Birački odbor. Nema tu nikakvog radnog ni neradnog tela. Kako statut MZ nalaže, komisiju od 5 članova imenuje Gradska uprava. Imamo sva takva rešenja koja je izdala načelnica Gradske uprave u septembru prošle godine. Jedan od zahteva koje smo postavili 30. oktobra bila su i rešenja o imenovanju biračkih odbora, kao i kopije eventualnih rešenja o izmenama prvobitnih rešenja o imenovanju biračkih odbora. Takva rešenja ne postoje. U zapisnicima sa biračkih mesta navodi se da su neki od članova Izborne komisije istovremeno i članovi Biračkih odbora. Ova papazjanija nije predviđena statutom mesne zajednice. U njemu sasvim jasno piše da Izborna komisija mesne zajednice imenuje Birački odbor od tri člana”, precizirao je aktivista Lokalnog fronta Predrag Savić.

Predrag Savić, Udruženje “Lokalni front Va” (foto: Printscreen You Tube kanal Televizija Valjevo Plus)

On se potom osvrnuo na pitanje broja članova skupštine MZ Kamenica o čemu je govorio na osnovu zapisnika sa sednice skupštine te mesne zajednice od 19. avgusta prošle godine. “Deset prisutnih delegata donelo je odluku da se broj članova skupštine smanji na devet. Dvadesetak dana kasnije jedan odbornik Skupštine Grada obaveštava nadležne da je mandat prethodnog saziva istekao, a da je zapisnik sa sednice od 19. avgusta u celini falsifikovan. To svojim potpisima potvrđuje 11 članova skupštine MZ Kamenica. Ko će, kada i kako razjasniti ovaj ne baš bezazleni zaplet, još uvek se ne vidi. Nešto slično, izgleda, događalo se u MZ Sedlari. Nemamo materijal iz ove mesne zajednice, pa navodimo samo ono što je objavljeno u medijima: u Statutu piše da Skupština ima 15 članova, a birano je samo 12. Navode se i drugi prekršaji izbornih pravila, najavljuju krivične prijave, ali, kao i za Kamenicu, još nema nikakve reakcije nadležnih”, istakao je Savić.

Sa konferencije za medije Lokalnog fronta Va (foto: Printscreen You Tube kanal Televizija Valjevo Plus)

Radica Munjić, aktivistkinja Lokalnog fronta govorila je o incidentima i intervencijama Policije na dan održavanja izbora i “jednom izbornom novinom, radom Osnovnog javnog tužilaštva koje je Policiji toga dana izdavalo naloge za prikupljanje obaveštenja od građana”. Ona se potom osvrnula na dešavanja na Petom puku tokom dana kada su izbori održani, smatrajući da je u toj mesnoj zajednici izgleda bilo “najžešće”.

“To kaže izveštaj Radnog tela na zvaničnoj gradskoj stranici, dok kopije zapisnika sa ovog biračkog mesta i obaveštenje Policijske uprave u Valjevu imate u prilogu. Radno telo nam tvrdi da je sa biračkog mesta udaljen član biračkog odbora, zapisnik sa biračkog mesta broj 29 da je reč o članu izborne komisije. U prilogu je i kopija odluke od 21. oktobra kojom predsednik Radnog tela udaljava građanina N.N. sa biračkog mesta broj 29 zbog nekoliko navedenih prekršaja. U ovoj odluci nema ni slova o tome da je udaljeni građanin službeno imenovan za člana Izborne komisije MZ Krušik rešenjem načelnice Gradske uprave”, rekla je Radica Munjić.

Radica Munjić, aktivistkinja valjevskog Lokalnog fronta (foto: Printscreen You Tube kanal Televizija Valjevo Plus)

Prema njenim rečima, u zapisniku sa biračkog mesta broj 29 postoji i obiman i argumentovan prigovor jedne članice izborne komisije, navedeni su i ozbiljni propusti u radu biračkog odbora, ali o svemu tome nema ni pomena u saopštenju Radnog tela za sprovođenje izbora.

“U svom obaveštenju Policijska uprava Valjevo pominje postupanje službenika policije na biračkim mestima na Petom puku, u Novom naselju i u Brđanima. To potvrđuju i zapisnici sa prva dva biračka mesta. U zapisniku sa biračkog mesta u MZ Brđani, međutim, sve je idilično i nikakvih ekscesa nema. Brđane ne pominje ni saopštenje Radnog tela”, kazala je ova aktivistkinja Lokalnog fronta.

Ona je potom iznela podatke dobijene u anketi koju je posle održavanja izbora članova skupština mesnih zajednica sproveo Lokalni front, prema kojoj se “većina od petnaestak građana, koji su učestvovali u anketi, slaže da su građani loše ili nikako obavešteni o izborima za skupštine mesnih zajednica, da građani uglavnom nisu znali gotovo ništa o kandidatima na ovim izborima, da građanima uglavnom nisu bila dostupna pravila po kojima se sprovode izbori u mesnim zajednicama i da je na nekim biračkim mestima bio je upadljiv pritisak gradskih i partijskih funkcionera”.

Željko Trifunović, član Udruženja “Lokalni front Va” (foto: Printscreen You Tube kanal Televizija Valjevo Plus)

Aktivista valjevskog Lokalnog fronta Željko Trifunović govorio je o javnoj raspravi o nacrtu novog Statuta Grada Valjeva, koja je počela 26. februara, na osnovu koje će građani imati skoro nedelju dana vremena da dostave svoje primedbe, predloge i preporuke, jer je javna rasprava zakazana za ponedeljak, 4. mart. Kako je rekao, skupštinska većina ima nameru da sklopi Statut tako da u njemu građani ostanu kao lep ukras i da žemo dobiti najviši akt Grada koji će biti podređen skuštinskoj većini

“Lokalni front Va je u međuvremenu definisao šest tačaka na kojima će insistirati tokom javne rasprave, u medijima i pred građanima do same sednice Skupštine na kojoj gradska partijska vrhuška planira stavljanje na dnevni red izmene Statuta. Osnovni zahtevi su veća javnost rada, manja ovlašćenja gradonačelnika, odgovornost za nesprovođenje odluka, stvaranje antikorupcijskog tela, uređivanje izbora za organe mesnih zajednica i vraćanje mesnih zajednica građanima”, precizirao je Željko Trifunović.

M.P.M.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.