Poziv školama i vrtićima da informišu decu i roditelje o aerozagađenju

U nedeljnom izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu, udruženje Lokalni odgovor pozvalo je uprave vrtića i osnovnih škola da informišu decu i roditelje o zagađenju vazduha, te da preduzimaju mere za zaštitu zdravlja dece i učenika.

29

Takođe, ove udruženje pozvalo je građane da prate kvalitet vazduha do prestanka grejne sezone i da prema informacijama o koncentracijama zagađujućih materija prilagođavaju svoje aktivnosti na otvorenom prostoru.

 

Svakog dana protekle sedmice stanovnici Valjeva su bili izloženi zagađenju, jer je vazduh ocenjen indeksom u kategorijama “veoma loš” i “izuzetno loš”, navodi se u dvanaestom nedeljnim izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu u ovoj grejnoj sezoni.

Screenshot_20240205_195449

Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima

Dat je podatak da na dan 5. februara 2024. Valjevo od početka godine beleži ukupno 27 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica – iznad 50 µg/m3.

12 Index

“Visina aerozagađenja u protekloj nedelji, u danima kada je vazduh bio veoma loš i loš, predstavljala rizik za zdravlje stanovnika Valjeva. Svako je mogao početi da oseća zdravstvene tegobe, posebno osobe koje pripadaju osetljivim grupama, kao što su deca, trudnice, stariji sugrađani2, piše u izveštaju koji Lokalni odgovor objavljuje u okviru akcije Aero Alarm.

12 Bezbedno i nezbezbedno

Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu (µg3), Valjevo, 29.01.-04.02.2024. / Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha.

 

Nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu već četvrtu grejnu sezonu objavljuje udruženje Lokalni odgovor. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija u vazduhu je Državna merna mreža za automatski monitoring kojom upravlja Agencija za zaštitu životne sredine. Ocena kvaliteta vazduha (indeks) se obavlja na osnovu informacija koje objavljuje sajt Ekstremna ekologija. 

Facebook komentari

About Valjevo Vesti

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

Leave a Reply