Radionica posvećena ikonostasima i njihovoj zaštiti

U valjevskom Narodnom muzeju danas je realizovana radionica “Ikonostas XIX i s početka XX veka – Savremena tumačenja i problemi zaštite”, sa ciljem transfera znanja između nauke i oblasti zaštite, kao i otvaranje perspektiva za zajedničku saradnju na preventivnoj fizičkoj zaštiti ikonostasa, koji su postali ugroženo kulturno nasleđe, a nisu detaljno istraženi i dokumentovani.

Učesnici ove jednodnevne radionice upoznati su sa novim tehnologijama pravoslavnog ikonostasa, tematskim i ikonografskim problemima, kao i sa različitim konceptima i autorima ikonopisa na srpskim ikonama. Predstavljeni su rezultati terenskog proučavanjna srpskog crkvenog slikarstva iz XIX i sa početka XX veka, koji su značajno promenili naučna saznanja o ikonostasima.

Narodni muzej Valjevo

Moderatori ove jednodnevne radionice su prof. dr Nenad Makuljević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Ana Kostić Đekić, docent na beogradskom Filozofskom fakultetu i naučni saradnik na Odeljenju za istoriju umestnosti, Irena Ćirović, MA, asistent na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i istraživač saradnik u Istorijskom institutu Beograd, kao u Zorica J. Marković, istoričar umetnosti-konzervator u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Valjevo.

“Suština je da se sagleda situacija oko kompleksne zaštite ikonostasa koja uključuje više faktora i saradnju više ustanova i institucija. Trebalo bi svi da imamo istu želju i cilj da se to veliko kulturno blago sačuva. Jako je važno da se ono foto-dokumentuje, veoma precizno opiše, jer se samo na osnovu preciznih opisa i dokumentacija može preduprediti situacija nestanka, krađe ili otuđenja ikonostasa”, kaže moderator ove radionice Zorica J. Marković, istoričar umetnosti-konzervator u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Valjevo.

Narodni muzej Valjevo

Zorica J. Marković, istoričar umetnosti-konzervator u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Valjevo (foto: Valjevska posla)

Prema njenim rečima Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo utvrdio je 55 crkava za nepokretno kulturno dobro ili stavio pod neki vid zaštite. “Ako se u proseku na jednom ikonostasu nalazi od 30 do 5o ikona, govorimo o bogatstvu od oko 2200 ikona, o kojima, zato što smo ih zaštitili, treba da se staramo i da brinemo da ne budu uništene. Sad druge strane ima i dosta crkvenih objekata čije ikonostase nismo još uvek uveli u postupak zaštite i koji tek treba da budu evidentirani. To je jedan vrlo opsežan i kompleksan posao o kojem smo takođe diskutovali u okvisru ove radionica”, ističe Zorica J. Marković.

Narodni muzej Valjevo

Ikonostas u crkvi Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Novom Miloševu iz 1842. godine (izvor: https://sr.wikipedia.org)

U okviru radionice otvorena su pitanja vezana za stanje dosadašnjih istraživanja u okviru institucija zaštite kulturnog nasleđa, sa akcentovanjem na formiranju centralne baze podataka, kao svojevrsne lične karte ikonostasa, sa kompletnom foto-dokumentacijom i potpunim i detaljnim opisima. Jako bitna stvar u celoj toj priči je i povezivanje i “umrežavanje” svih stručnjaka koji su uključeni u istraživanja i zaštitu ikonostasa iz perioda XIX i prvih decenija XX veka na nivou Srbije.

Organizatori radionice posvećene ikonostasu i njegovoj zaštiti su Udruženje “Akteri” iz Valjeva u saradnji sa Odeljenjem za istoriju umetnosti, Centrom za vizuelnu kulturu Balkana pri Filozofskom fakultetu u Beogradu, uz podršku Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo i Narodnog muzeja Valjevo. Realizaciju radionice finansijski je podržao Grad Valjevo.

M.P.M.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.