Štetu od udisanja štetnog vazduha ne možemo otkloniti!

Sinoć se u Valjevskoj gimnaziji sa stručnim licima razgovaralo o temi koja nas bukvalno ostavlja bez daha. Na tribini posvećenoj aerozagađenju u našem gradu upućen je apel gradskim ocima i službama da se u gradu uvede sistem blagovremenog obaveštavanja o kvalitetu vazduha, da bismo već načinjenu štetu mogli da smanjimo. Advokat Sreten Đorđević, specijalista u oblasti prava zaštite životne sredine, kao jedan od govornika na ovoj tribini, kaže da štetu od godinama unazad udisanja vazduha treće “opasne po zdravlje” kategorije, ne možemo otkloniti, ali možemo je smanjiti tako što ćemo uraditi nešto za sebe da se dalje ne izlažemo prekomerno kontaminiranom vazduhu. Đorđević je rekao da kada se radi o informacijama koje bi mogle biti od značaja za život  i zdravlje ljudi, država je u obavezi da obavesti javnost u roku do 48 sati, jer se radi o urgentnim stanjima kada je u interesima zajednice da bude odmah obaveštena o stanju kvaliteta vazduha.

“Kada ja ko građanin razmišljam o tome, a vrlo sam dobro upućen u materiju, praktično moja karijera je vezana za to, onda ću vam reći da sam ja vrlo slabo zapravo informisan o stanju kvaliteta vazduha u gradu u kojem živim. Treba svi da se zapitamo da li o tome treba da pričamo 2018. pošto smo dve godine udisali štetan vazduh, ili moramo dnevno da budemo informisani o tome”, naglasio je Đorđević i osvrnuo se na podatke iz 2016. godine koje je nazvao “poražavajućim”.

“Prema podcima za 2016. godinu u kojoj smo imali preko 170 dana prekoračenja graničnih vrednosti za PM10 čestice nam govori da je u 6 zimskih meseci kada se greje, uslovno rečeno, svaki dan po nekoliko puta bilo zagađenje preko dozvoljene vrednosti. Ako investitor koji bi hteo da ulaže u Srbiju uzme taj izveštaj za 2016. godinu u kojem piše da je vazduh svuda u Srbiji čist osim u Valjevu, onda smo mi neslavno prvi i favoriti za dobijanje sredstava iz velikog broja fondova koji služe za ulaganja u Srbiju u predpristupnom periodu Evropskoj uniji. Našem gradu treba vrhunska služba za projekte, u kojoj treba da rade najkvalitetniji mogući ljudi koji će da se bave projektovanjem za potrebe konkurisanja za međunarodne projekte. Mi sad ulazimo u novi predpristupni ciklus prijekata i ogroman deo novca će se sliti u ekološki sektor”, istakao je Đorđević.

Biljana Mladenović iz ZZJZ prilikom svoje prezentacije u okviru tribine o aerozagađenju

Kao učesnik tribine koju je organizovala Ekološka sekcija Valjevske gimnazije, diplomirani fizikohemičar iz Zavoda za javno zdravlje Valjeva Biljana Mladenović govorila je o značaju i cilju monitoringa kvaliteta vazduha koje Zavod  sprovodi više od jedne decenije i hronološki predstavila reziltate godišnjih koncentracija polutanata SO2, NO2, Čađi i PM10 čestica od 2010. goodine naovamo.

“Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, broj dana kada izmerene vrednosti koncentracija zagađujućih materija prelaze dnevnu graničnu vrednost imisije, ne bi trebalo da bude veći od 10% od ukupnog broja dana u mernom periodu, odnosno dozvoljeno prekoračenje graničnih vrednosti imisije u toku jednog meseca je tri dana. U našem gradu je broj dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti imisije za pojedina merna mesta i pojedine mesece u zimskom periodu daleko premašivao broj dana”, rekla je Biljana Mladenović i istakla da analize sadržaja teških metala olova, arsna, kadmijuma i nikla u suspendovanim PM10 česticama nisu pokazale povećanu vrednost srednjih godišnjih vrednosti koncentracija niti jednog tog metala, ali su maksimalne dnevne vrednosti prelazile granične vrednosti za arsen i olovo!

Uticaj PM10 čestica na zdravlje (deo prezentacije Biljane Mladenović)

Podaci koje je izneo predsednik Saveta za zdravlje Grada Valjevo dr Zoran Živković upućuju da broj novoobolelih od karcinoma pluća i hronične-opstruktivne bolesti pluća paralelno raste sa brojem dana sa prekoračenjem stepena zagađenosti vazduha od 2014. godine naovamo. On je rekao da 5.400 ljudi svake godine u Srbiji umire zbog PM 10 čestica koje se prilikom udisanja direktno talože u alveolama, ometajući razmenu kiseonikai ugljen-dioksida, najviše ugrožavajući decu, trudnice, stare osobe i hronične bolesnike.

“Pored PM 10 čestica, jedan od tih tzv. tihih ubica su i izduvni gasovi motornih vozila, jer je dokazano da svaki automobil godišnje emituje u atmosferu oko 6oo kilograma štetnih materija. U Valjevu je do prošle godine registrovano oko 40.000 vozila, od toga je 20.000 na dizel pogon. Godišnja emisija samo od produkata saobraćajnog sagorevanja je 24.000 tona štetnih materija na nivou Valjeva”, kazao je dr Živković.

Kao mere prevencije on je predložio razvoj ekološke svesti, izbacivanje vozila na dizel pogon iz centra grada kpo ugledu na Slovence i Špance, zoniranje zagađenja sa automatskom primenom par-nepar u uslovima crvenog zagađenja vazduha, aktiviranje bickla kao prevoznog sredstva, zasad novih drvoreda i prelazak na zdravije energente.

Potencijalna rešenja aerozagađenja advokat Sreten Đorđević vidi u sistemu koji je obavezujući u Skandinavskim zemljama prema kojem se ne može dobiti građevinska dozvola ako nemate energetski efikasniju kući i ako nemate toplotne pumpe kao način zagrevanja svoje nepokretnosti. Govoreći o uticaju saobraćaja i izduvnih gasova iz vozila na kvalitet vazduha, Đorđević je između ostalog rekao da je jednosmeran saobraćaj u centralnoj gradskoj rešenje.

“Zakoni u Srbiji vrlo striktno definišu pitanje do kog nivoa je dozvoljena kontaminacija vazduha izduvnim gasovima iz motora vozila, ali se ti zakoni ne poštuju, jer je voženja auomobila starih preko 30 godina socijalna kategorija. Zaštita životne sedine ne sme da bude socijalna kategorija”, izričit je bio Sreten Đorđević, koji se advokaturom u oblasti zaštite životne sredine bavi kao profesionalac.

Poznato je već da glavni problem aerozagađenja predstavljaju individualne kotlarnice, kojih u gradu ima oko 80%. O tome je na tribini govorio direktor JKP “Toplana Valjevo” Zoran Stepanović, ističući da je priključenje novih korisnika znatno usporeno zbog visoke cene grejanja, kao i da “Toplana” u ovoj godini planira aktivnosti koje treba da utiču na obaranje cene usluga centralnog grejanja za 20%.

“Planiramo izgradnju postrojenja na drvnu bio-masu, odnosno sečku, jer će prelazak na jefitiniji energent omogućiti smanjenje troškova koji se sada izdvajaju za mazut. Tim smanjenjem cene energenta, koji je isplativiji i ekološki prihvatljiviji, smanjiće se troškovi poslovanja Toplane, što bi se dalje prenelo na korisnik centralog grejanja. U tom prvom koraku bismo uspeli da spustimo cenu za dvadesetak posto. To će pomoći da se poveća broj novih korisnika i kvadrata koje grejemo, što bi omogućilo da dalje idemo u smanjenje cene grejanja na osnovu većeg broja korisnika”, pojasnio je Stepanović.

Prisutni u publici imali su brojna pitanja za učesnike tribine, koja su uglavnom bila vezana kako i odakle krenuti sa rešavanjem hroničnog problema aerozagađenja, ko je nadležan da proglasi “vanredno stanje” zbog prekomernih koncentracija koje se beleže u ovom periodu, itd. Ostali su uskraćeni za većinu odgovora, jer su na takva pitanja mogli samo da odgovore nosioci gradske vlasti. Nažalost, samo jedan član gradskog rukovodstva sedeo je u Svečanoj sali Gimnazije, ali u stolicama namenjenim za publiku.

Valjevo


Projekat “Da Valjevo prodiše!”, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, bavi se temom erozagađenja, ukazivanjem na problematiku zagađenosti vazduha u Valjevu, koje je svake zime na listi Top 3 grada, čiji građani udišu najotrovniji vazduh u Srbiji. Zatim, naporima koje Grad Valjevo ulaže da se taj problem reši, odlukama i projektima gradskog rukovodstva i JP “Toplana”, vezanih za smanjenje emisije štetnih gasova, posledicama koje takav vazduh ima po zdravlje, kao i podizanju svesti o težini i važnosti problema svih naših sugrađana, koji su najbitnija karika u celom poduhvatu nazavanom „Da Valjevo prodiše!“.


 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

One comment

  1. Sve je ispricano,treba odmah preduzeti mere za suzbijanje zagađenja,a ne razvlačiti priču decenijama.
    Isto tako,deponija smeca ugrožava nekoliko decenije ljude,biljni i životinjski svet nizvodno od reke Kolubare,i primaju se plate, ali se ne rešavaju problemi.