STROŽE KAZNE zbog posedovanja droge!

Od 1. decembra osobama koje budu uhvaćene sa većom količinom droge (za sopstvenu upotrebu), na primer 300-400 grama, preti kazna od najmanje tri godine zatvora, bez mogućnosti umanjenja kazne.

Valjevo

Ovim novim zakonskim rešenjem, popunjena je pravna praznina u vezi sa ne/dokazivanjem namere dristribucije narkotika, koja je tužiocima stvarala glavobolju u praksi.

Rešenje je predviđeno Zakono o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije koje počinju da se primenjuju od 1. decembra, pored drugih novina koje ove novele donose poput doživotnog zatvora, sistema kažnjavanja “tri udarca”, novog krivičnog dela napad na advokata i druge.

Valjevo

Lazar Lazović iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije, kaže da se tužioci često nađu u situaciji da za osobu, koja kod sebe drži veću količinu droge, ne mogu da dokažu nameru distribucije i dalje prodaje, ukoliko među prikupljenim dokazima nema, na primer, vagice za precizno merenje, određene količine novca, eventualne knjižnice sa popisnom onih kojima je droga prodata i iznos novca da koji je prodata, kao ni zatečenih kupaca.

Sa druge strane sada ove osobe mogu da budu krivično gonjene za postojeće delo – posedovanje manje količine droge za sopstvenu upotrebu, iako to ne odgovora količini pronađene droge i za koje su zaprećene praktično bagatelne kazne, ukazao je Lazović, koji je zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu.

On je istakao da novo zakonsko rešenje pokriva upravo tu prazninu – pa će lica koja kod sebe drže veću količinu droge biti sankcionisana samo zbog činjenice posedovanja te veće količine, bez obriza što im se ne stavlja na teret distribucija ili prodaja droge.

Šta je manja ili veća količina droge, Lazović kaže da to treba da reši sudska praksa, koja još nije jedinstvena po tom pitanju, ali da bi prema njegovom mišljenju ovo delo moglo da se odnosi na, na primer, držanje dva kilograma marihuane.

Ovaj oblik krivičnog dela “neovlašćeno držanje opojnih droga” glasi: “Ko neovlašćeno drži u velikoj količini supstance ili preparate koji su progla?eni za opojne droge, kazniće se zatvorom od tri do 10 godina.

U sledećem stavu, zakonodavac predviđa da učinioca, koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu, sud može da oslobodi od kazne.

Lazović je napomenuo da je Udruženje asudija i tužilaca podržalo ovo novo zakonsko rešenje, jer smatra da će njime biti otklonjeni problemi u praksi.

 

Izvor: Mondo.rs

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.