Tag Archives: Centar za održivi lokalni i regionalni razvoj Šušeoka

“Predškolska ustanova obustavila javnu nabavku kada se pojavio ponuđač sa 5 puta nižom cenom od prethodnog”

Narodna-stranka-

Višestruko skuplje plaćanje javne nabavke za uslugu službenika za javne nabavke u Predškolskoj ustanovi “Milica Nožica”, nezakonito višestruko uvećanje plate glavnog urbaniste Grada Valjeva, kao i urbanistički projekat za izgradnju pumpne stanice u blizini Doma zdravlja, bile su teme o kojima se govorilo na konferenciji za medije Gradskog odbora Narodne stranke u Valjevu. Govoreći o nabavci za usluge službenika za ...

Read More »

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole – zakonska obaveza koja se retko primenjuje

O značaju i ulozi sestema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) malo se govori u javnosti i velika je nepoznanica, kako za pružaoce lokalnih javnih usluga (gradske i opštinske uprave, javna komunalna preduzeća i javne ustanove), koji imaju zakonsku obavezu da ga primenjuju, tako i za građane i pravna lica kao korisnike tih usluga. To je potvrđeno u Izveštaju o analizi ...

Read More »