Tag Archives: Dijagnostika

Novi aparati za bolju dijagnostiku i lečenje

IMG_20231205_121008

Odeljenje za produženo lečenje i negu sa ranom rehabilitacijom prema broju pacijenata koji potraže pomoć fizijatara i fizikalne medicine kao i obim usluga koje im se pruže na nedeljnom nivou, zavredeli su značajno obnavljanje opreme. Zdravstveni centar Valjevo, nabavio je savrmene uređaje za ovo odeljenje, koji će poboljšati dijagnostički i terapijski rad lekara i terapeuta u lečenju pacijenata. Šef Odeljenja ...

Read More »