Tag Archives: Inovativne inicijative za inkluziju

Obavestenje o izboru facilitatora za zapošljavanje

Na osnovu javnog poziva koji je raspisao Grad Valjevo za upražnjeno radno mesto – facilitator za rad sa romskom zajednicom, Obaveštavamo Vas da je na osnovu Odluke komisije, u radni odnos je stupila osoba koja je zadovoljila kriterijume komisije. Zaduženja Facilitora uklјučuju: • Promovisanje zapošljavanja u romskoj zajednici I aktivno uključivanje u mere zapošljavanja • Saradnja sa potencijalim poslodavcima • ...

Read More »

Inovativne inicijative za inkluziju

Grad Valjevo u saradnji sa partnerskom  organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo sprovodi projekat “ Inovativne inicijative za inkluziju”. Projekat je deo Programa koji finansira Delegacija Evropske Unije (DEU) iz sredstava IPA 2016,  Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna Konferencija Gradova i Opština (SKGO). Projekat se sprovodi na teritoriji grada Valjevai traje ...

Read More »